Cifre oficiale, scad salariile românilor. Singura categorie de bugetari unde sunt creşteri

Câștigul salarial mediu net a fost 4.543 lei, în luna mai, în scădere cu 21 lei (-0,5%) față de luna aprilie 2023.

12 iul. 2023, 18:05
Cifre oficiale, scad salariile românilor. Singura categorie de bugetari unde sunt creşteri

Salariile românilor au scăzut, cu mici excepţii în mai faţă de aprilie, când au fost acordate şi bonusuri de Paşte. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (10.478 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (2.449 lei), arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

”În luna mai 2023, câștigul salarial mediu brut a fost 7.229 lei, cu 82 lei (-1,1%) mai mic decât în luna aprilie 2023. Câștigul salarial mediu net a fost 4.543 lei, în scădere cu 21 lei (-0,5%) față de luna aprilie 2023. Valorile cele mai mari ale câștigului salarial mediu net s-au înregistrat în activități de servicii în tehnologia informației, inclusiv activități de servicii informatice (10.478 lei), iar cele mai mici în hoteluri și restaurante (2.449 lei)”, arată datele INS.

Comparativ cu luna mai a anului precedent, salariile medii nete a crescut cu 15,7%, scrie News.ro.

Indicele câștigului salarial real1 a fost 104,6% în luna mai 2023 față de luna mai 2022. Indicele câștigului salarial real a fost 98,9% în luna mai 2023 față de luna aprilie 2023. Față de luna octombrie 1990, indicele câștigului salarial real a fost 232,7%, cu 2,6 puncte procentuale mai mic decât cel înregistrat în luna aprilie 2023.

În cursul anului se înregistrează fluctuații ale câștigului salarial determinate, în principal, de acordarea premiilor anuale și a primelor de sărbători, în special în lunile luate ca bază de comparație (decembrie, martie/aprilie). Acestea influențează creșterile sau scăderile în funcție de perioada în care sunt acordate, conducând, în cele din urmă, la estomparea fluctuațiilor câștigului salarial lunar la nivelul întregului an.

Evoluția câștigului salarial real depinde, atât de fluctuațiile câștigului salarial mediu net, cât și de rata inflației.

Salariile românilor: mai 2023 comparativ cu aprilie 2023

În luna mai 2023, în majoritatea activităților din sectorul economic, nivelul câștigului salarial mediu net a scăzut ca urmare a acordării ȋn lunile precedente de premii ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri.

De asemenea, scăderile câștigului salarial mediu net au fost cauzate de nerealizările de producție ori încasările mai mici (funcție de contracte/proiecte), precum și de angajările de personal cu câștiguri salariale mai mici față de medie, din unele activități economice.

Vouchere de 1500 de lei. Listele se definitivează în trei zile, banii nu sunt pentru toţi bugetarii

Cele mai semnificative scăderi ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 18,4% în activități de asigurări, reasigurări și ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale), cu 16,8% în extracția cărbunelui superior și inferior, respectiv în telecomunicații; între 6% și 10,5% în fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor și semiremorcilor, producția și furnizarea de energie electrică și termică, gaze, apă caldă și aer condiționat, fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului, activități de editare, intermedieri financiare (cu excepția activităților de asigurări și ale fondurilor de pensii); între 3% și 6% în depozitare și activități auxiliare pentru transporturi, fabricarea altor mijloace de transport, alte activități extractive, fabricarea produselor din tutun, cercetare-dezvoltare, fabricarea produselor din cauciuc și mase plastice, activități auxiliare pentru intermedieri financiare, activități de asigurare și fonduri de pensii, fabricarea altor produse din minerale nemetalice, activități profesionale, științifice și tehnice, tranzacții imobiliare, repararea, întreținerea și instalarea mașinilor și echipamentelor, transporturi pe apă, fabricarea băuturilor.

Salariile, crescute artificial de prime şi bonsuri

Creșterile câștigului salarial mediu net față de luna precedentă au fost determinate de acordarea de prime ocazionale (prime trimestriale, anuale ori pentru performanțe deosebite), drepturi în natură și ajutoare bănești, sume din profitul net și din alte fonduri (inclusiv bilete de valoare), dar și de realizările de producție ori încasările mai mari (în funcție de contracte/proiecte).

DOCUMENT 1800 de lei în plus la salarii, banii intră pe card la următoarea leafă. Noua grilă a apărut deja în Monitorul Oficial
Cele mai semnificative creșteri ale câștigului salarial mediu net la nivel de secțiuni/diviziuni CAEN Rev.2 s-au înregistrat după cum urmează: cu 11,9% în tipărirea și reproducerea pe suporturi a înregistrărilor; între 4,5% și 9% în extracția minereurilor metalifere, extracția petrolului brut și a gazelor naturale, activități de servicii anexe extracției, fabricarea calculatoarelor și a produselor electronice și optice, tăbăcirea și finisarea pieilor (inclusiv fabricarea articolelor de voiaj și marochinărie, harnașamentelor și încălțămintei; prepararea și vopsirea blănurilor), fabricarea produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice; între 1,5% și 3,5% în fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, transporturi aeriene, alte activități industriale n.c.a., captarea, tratarea și distribuția apei, construcții, fabricarea de mobilă, fabricarea substanțelor și a produselor chimice, industria metalurgică.

În sectorul bugetar, în luna mai 2023, câștigul salarial mediu net a crescut ușor comparativ cu luna precedentă în administrație publică (+1,3%), iar ȋn sănătate și asistență socială a înregistrat o ușoară scădere (-0,3%).

În învățământ, câștigul salarial mediu net a crescut față de luna precedentă cu 19,3%, respectiv cu 779 lei.

Deși ultimele zile ale lunii mai 2023 au fost caracterizate de greva din sistemul public de învățământ, câștigul salarial mediu net a înregistrat creștere, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanță) aferente anului 2023, în marea majoritate a instituțiilor din învățământul preuniversitar.

În plus, luna mai 2023 nu a fost influențată de vacanța școlară, reluându-se plata cu ora a cadrelor didactice. În general, în ultimii ani, câștigul salarial din învățământ din luna mai înregistrează creșteri comparativ cu luna precedentă, urmare acordării biletelor de valoare (tichete de vacanță).

Astfel, și în anul precedent, 2022, în luna mai s-au înregistrat creșteri ale câștigului salarial mediu net în învățământ (+11,6%, respectiv cu 447 lei) comparativ cu luna aprilie 2022, în principal ca urmare a acordării biletelor de valoare (tichete de vacanță); creșterea mai mică înregistrată cu un an în urmă se explică prin faptul că aceste drepturi de natură salarială s-au acordat, atunci, eșalonat de-a lungul mai multor luni.