Sâmbătă, sărbătoare mare după SF. ILIE. CRUCE în calendar, este păcat dacă se spală sau se fac treburi în gospodărie

 În ziua de după Sfântul Ilie, pe 21 iulie, oamenii îl sărbătoresc pe Ilie-Pălie, vizitiul care conduce carul Sfântului.

20 iul. 2018, 08:15
Sâmbătă, sărbătoare mare după SF. ILIE. CRUCE în calendar, este păcat dacă se spală sau se fac treburi în gospodărie

Din tradiția populară, cunoaștem faptul că n perioada 20-22 iulie se sărbătoresc, pe rând, Sfântul Ilie, Ilie Pălie și Foca. Astfel acestea se constituie în personajele mitologice principale ale acestor zile despre care se spune că aduc foc, arșiță și incendii.

E mare sărbătoare în calendarul creștin ortodox după Sfântul Ilie, prăznuit pe 20 iulie. Biserica Ortodoxă îl pomenește pe unul dintre cei mai mari proroci ai Vechiului Testament, cel care a primit și darul viziunilor, și anume, prorocul Ezechiel sau Ezechiel.

Sfântul Proroc Iezechiel este cinstit pe 21 iulie. Iezechiel era dintr-o cetate evreiască, ce se numea Sarira. El era fiul lui Buzi, din seminţia lui Levi, preot al Dumnezeului celui Preaînalt, şi a fost robit de Nabucodonosor şi dus în Babilon împreună cu Ioachim, împăratul iudeilor, care a fost numit Iehonia al II-lea, în a doua robie a Ierusalimului. Pentru că Ierusalimul a fost robit de trei ori de către Nabucodonosor: întâi a fost robit în zilele lui Ioachim, împăratul Iudeei, care în Sfânta Scriptură se numeşte şi Eliachim, şi era fiul lui Iosie, fratele lui Ioahaz şi al lui Sedechie, şi tatăl lui Iehonia al II-lea. El a fost primul pe care Nabucodonosor l-a dus legat cu lanţuri în Babilon. Tot atunci au fost duşi în robie şi Sfântul Prooroc Daniil împreună cu cei trei tineri: Anania, Azaria şi Misail. însă după puţin timp, Nabucodonosor l-a liberat pe Ioachim iarăşi în Ierusalim la împărăţie, facându-l pe el birnic.

Iezechiel, sau Ezechiel (tâlcuit înseamnă „Dumnezeu va întări”), este unul din cei patru mari prooroci ai Vechiului Testament, alături de Isaia, Ieremia și Daniel. A profețit timp de 22 de ani în timpul robiei babiloniene. Biserica Ortodoxă îl prăznuiește la 21 iulie.

Nu se știe cu exactitate nici în ce an s-a născut și nici în ce localitate. Iezechiel era fiul preotului Buzi (Iez1.3). Era căsătorit, căci relatează că la un moment dat nevasta lui a murit (Iez24.18).

A fost deportat împreună cu regele Ioiachin, care este întemnițat la Babilon din pricina unei revolte[3], locul în Iuda fiindu-i luat de Sedechia. Profetul a pledat, ca și Ieremia, pentru supunerea față de Nabucudonosor, căci vedea în exilul ideilor pedeapsa hotărâtă de Dumnezeu pentru ispășirea păcatelor lor. 

Dacă Ieremia a activat în Ierusalim, Iezechiel și-a desfășurat activitatea printre evreii din captivitate, lângă râul Chebar, în localitatea Tel-Abib (Prelipcean-213, Ciudin-195). Ca exilat, el a întărit poporul de acolo în nădejdea într-un viitor mai bun, după distrugerea Templului și a regatului. El a arătat poporului că Dumnezeu își ține promisiunile făcute, în pofida tuturor nenorocirilor ce s-au abătut asupra acestuia. Pentru acestă misiune el este denumit și profetul fidelității divine. Pe de altă parte lui i se datorează faptul că deportații din Babilon nu au fost absorbiți de păgânism. În fața cultului babilonienilor, el insista viguros pentru păstrarea cultului mozaic și îndeplinirea legilor morale.

Calendar ortodox 21 iulie. Viziuni importante ale lui Ezechiel

Viziunile sale cele mai importante sunt:

– Carul de foc (cap1)

– Templul profanat de idolatrie (cap 8-11)

– Păstorul cel bun (cap34)

– Vedenia oaselor uscate și a învierii morților(cap37)

– Noul Ierusalim (cap 40-46)

– Râul apei vieții (cap 47)

Prima sa viziune dumnezeiască a avut-o în anul al 5-lea al robiei lui Ioiachin, deci și al deportării sale (Ier1.2) iar ultima sa profeție este datată din anul al 27-lea al deportării sale (Ier29.17), așadar a profețit timp de 22 de ani.


loading...