Simulare Matematică Evaluare Naţională 2024. Elevii au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme

La simularea Evaluării Naționale 2024 pentru absolvenții clasei a VIII-a, la proba de Matematică, este permisă realizarea unor figuri geometrice în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor, conform procedurii Ministerului Educației.

06 feb. 2024, 11:15
Simulare Matematică Evaluare Naţională 2024. Elevii au avut de rezolvat 18 exerciții și probleme

Simulare Matematică Evaluare Naţională 2024. Simularea examenului de Evaluare Națională 2024 a continuat marți, 6 februarie, cu proba la Matematică.

Elevii de clasa a VIII-a au primit 18 exerciții și probleme la simularea probei de Matematică de la Evaluarea Națională 2024, potrivit subiectelor consultate de Edupedu.ro. La primul Subiect au fost 5 itemi de tip grilă și unul de precizat dacă o afirmație este adevărată sau falsă.

Subiectul al II-lea a fost integral grilă și majoritatea problemelor au fost de geometrie. Iar la subiectul al III-lea itemii au solicitat scrierea pe foaia de examen a rezolvărilor complete. La problema de geometrie în spațiu, ultimul item, elevii au avut un cub.

Elevii au avut la dispoziție două ore la dispoziție pentru rezolvarea subiectelor. Subiectele și baremul de corectare vor fi publicate la ora 15.00 pe subiecte.edu.ro.

 

Simulare Matematică Evaluare Naţională 2024. La simularea probelor din cadrul Evaluării Nationale pentru absolventii clasei a VIII-a, elevii primesc subiectele în formă de broșură, putând să solicite și pagini suplimentare, dacă este cazul. Tipărirea față-verso a broșurii este obligatorie, pentru a se putea realiza secretizarea lucrărilor.

Broșura se predă la finalul probei şi, întrucât conține subiecte, aceasta nu rămâne în posesia elevilor.

Simulare Matematică Evaluare Naţională 2024. Precizări pentru proba de marţi

„La proba de matematică, un răspuns de la Subiectul I sau de la Subiectul al II-lea poate fi corectat prin tăierea cu o linie orizontală și încercuirea altui răspuns considerat corect.

La figurile de la proba de matematică sunt permise marcajele pe figură si completarea figurilor cu creion sau stilou/pix de culoare albastră.

De asemenea, este permisă realizarea unor figuri geometrice (cu creion sau stilou/pix de culoare albastră) în spațiul pus la dispoziție pentru rezolvarea problemelor.”

Simulare Evaluare Națională 2024, la română. Probleme de supraîncărcare și blocaje la platforma pe care sunt urcate lucrările scanate ale elevilor. Subiecte transmise greșit la o școală din Bacău

Simulare Matematică Evaluare Naţională 2024 Precizări generale:

„Elevii care doresc să corecteze o greșeală o taie cu o linie orizontală si completează, alături, răspunsul considerat corect.

Elevii cărora nu le este suficient spațiul din broșură pentru redactarea răspunsurilor pot solicita pagini suplimentare pe care pot continua formularea răspunsurilor.

Numerotarea paginilor suplimentare se realizează de către profesorul asistent la predarea lucrării de către elev. Pe prima pagină a broșurii se completează numărul total de pagini primite de la elev. Spațiile rămase libere/necompletate se barează/marchează cu litera Z. Numerotarea paginilor distribuite elevilor, la cerere, se face în continuarea numărului de pagini prevăzut în broşură, în spațiul alocat.

După finalizarea fiecărei probei scrise din cadrul simulării nationale, în limita maximă a timpului alocat acesteia, elevii predau lucrările asistenților, care le verifică:

a) după încheierea numerotării, elevii predau asistenților lucrările și semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini;

b) la predarea lucrărilor, asistenții verifică numărul de pagini și îl trec în procesele-verbale de predare-primire pe care le semnează elevii, precum și în rubrica prevăzută pe prima pagină a lucrării.

După verificarea fiecărei lucrări, în ordinea primirii acestora, în prezența elevilor, asistenții scanează lucrarea, verifică dacă numărul paginilor scanate corespunde cu numărul paginilor lucrării în format fizic şi cu numărul de pagini trecut în procesul-verbal de predare-primire al acesteia, precum și gradul de lizibilitate al lucrării scanate, o încarcă, o marchează în platforma destinată evaluării digitalizate a evaluării nationale pentru absolvenții clasei a VIII-a. Lucrarea elevului eliminat nu se scanează și nu se încarcă în platformă.

La expirarea celor două ore acordate, elevii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depășirea timpului stabilit. Trei elevi rămân în sală până la scanarea ultimei lucrări.”

Peste 93% dintre elevii înscrişi în clasa a VIII-a s-au prezentat la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul simulării Evaluării Naţionale

Peste 93% dintre elevii înscrişi în clasa a VIII-a la începutul acestui an şcolar s-au prezentat, luni, la proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul simulării Evaluării Naţionale. Şase elevi au fost eliminaţi, ca urmare a unor tentative de fraudă. Ministerul Educaţiei afirmă că platforma destinată evaluării digitalizate ”a funcţionat în parametri optimi pe toată durata derulării procesului de încărcare a lucrărilor, cu excepţia unui scurt interval de timp (aproximativ 20 de minute)”. Simularea continuă marţi, cu proba scrisă la Matematică, potrivit news.ro.
Simularea examenelor programate la finalul ciclurilor gimnazial şi liceal în anul şcolar 2023-2024, organizată la nivel naţional de Ministerul Educaţiei, a început, luni, cu proba scrisă la Limba şi literatura română din cadrul Evaluării Naţionale a absolvenţilor de clasa a VIII-a (EN VIII).

Cum se rezolvau subiectele la română la simulare Evaluare Națională 2024. Bareme de corectare publicate pe edu.ro

Potrivit informaţiilor furnizate de inspectoratele şcolare judeţene, rata de prezenţă (ora de referinţă a datelor: 14:00) a fost de 93,4%: peste 164.600 de elevi prezenţi din numărul celor înscrişi în clasa a VIII-a la începutul anului şcolar curent (176.266 de elevi), anunţă Ministerul Educaţiei, într-un comunicat de presă.

Au fost eliminaţi 6 elevi ca urmare a unor tentative de fraudă. Platforma destinată evaluării digitalizate a funcţionat în parametri optimi pe toată durata derulării procesului de încărcare a lucrărilor, cu excepţia unui scurt interval de timp (aproximativ 20 de minute), însă fără a se înregistra blocaje”, afirmă reprezentanţii ministerului.

Simularea EN VIII continuă marţi, cu proba scrisă la Matematică, şi se încheie miercuri, cu proba scrisă la Limba şi literatura maternă.

Potrivit sursei citate, subiectele sunt elaborate pe baza conţinuturilor/competenţelor asociate acestora, conform programelor pentru simulare, aprobate de Ministerul Educaţiei. Subiectele şi baremele se publică în fiecare zi de examen, la ora 15:00.

Rezultatele vor fi comunicate individual, în 23 februarie, şi vor fi analizate la nivelul fiecărei unităţi de învăţământ prin discuţii cu elevii, şedinţe cu părinţii, precum şi la nivelul consiliului profesoral, în vederea adoptării unor măsuri adecvate fiecărei situaţii în parte, scopul fiind îmbunătăţirea performanţelor şcolare.

Notele obţinute nu se trec în catalog. Prin excepţie, la solicitarea scrisă a elevului/a părintelui, acestea pot fi trecute în catalog.

Obiectivele urmărite prin organizarea simulărilor sunt familiarizarea elevilor cu rigorile unei examen real şi optimizarea rezultatelor obţinute de către elevi la finalul studiilor gimaziale.

Simularea Evaluării Naționale 2024 se va încheia miercuri, 7 februarie, cu proba la Limba și literatura maternă. Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, rezultatele obținute de elevi vor fi comunicate pe 23 februarie.

Rezultatele nu se contestă și nu se trec în catalog. Totuși, în situațiile excepționale în care se dorește consemnarea notelor în catalog, acest lucru se poate face în baza unei cereri scrise depuse de cei interesați.

În premieră, la simularea Evaluării Naționale 2024, lucrările vor fi evaluate digitalizat. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți.

Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.