SUBIECTE MATEMATICĂ COMPER 2019. Anunţ important pentru elevi, părinţi şi profesori. BAREME COMPER MATEMATICĂ ETAPA I

Publicat: Duminică, 27 Ianuarie 2019 20:00 // Actualizat: Joi, 31 Ianuarie 2019 17:10 // Sursa: romaniatv.net

SUBIECTE MATEMATICĂ COMPER 2019. Concursul National Scolar COMPER la disciplina MATEMATICA, etapa I, va avea loc in data de 28 IANUARIE 2019, conform Calendarului Concursurilor Nationale Scolare fara finantare M.E.N. aprobat prin OMEN nr. 3016/09.01.2019! RomaniaTV.net vă prezintă modele de subiecte din ediţiile trecute.


SUBIECTE MATEMATICĂ COMPER 2019. 

Subiecte de concurs - Comper-Matematica

Subiecte de concurs si bareme de corectare pentru Etapa I --- Matematica, 28 ianuarie 2019

 

BAREME DE CORECTARE 

Modele de Subiecte Comper Matematica - Etapa I

- editia 2016 - 2017 -
 
Iata un model de subiecte la matematica din editia de anul trecut, pentru clasa a IV-a:

Modele de Subiecte Comper Limba Romana - Etapa I

- editia 2016 - 2017 -
 
 
Iata un model de subiecte la limba romana din editia de anul trecut, tot pentru clasa a IV-a: 1. DATELE DESFASURARII:
  • ComPer-Limba si literatura romana: 18 ianuarie 2019
  • ComPer-Matematica: 28 ianuarie 2019
 2. ORGANIZAREA CONCURSULUI:
  • Grilele de raspunsuri pentru elevi sunt disponibile pe site-ul Comper, in contul fiecarul mentor, dupa finalizarea inscrierii. Descarcarea acestora se face gratuit, personalizat pentru fiecare elev inscris in concurs, prin accesarea meniului Editia curenta -> Etapa I -> Grile de raspunsuri pentru elevi din sectiunea Limba si literatura romana / Matematica
   Grilele de raspunsuri pot fi imprimate alb-negru.

   Pentru Clasa pregatitoare nu exista grila de raspunsuri! Elevii vor rezolva cerintele si vor incercui raspunsurile corecte direct pe fisa de concurs (subiect).

    

   Pentru a evita supraaglomerarea site-ului in zilele concursurilor, va rugam sa va pregatiti din timp grilele de raspunsuri pentru elevii participanti!
  • Subiectele si baremele de corectare vor fi postate pe site-ul www.concursurilecomper.ro, in sectiunea Editia curenta -> Etapa I -> Subiecte si bareme de corectare aferenta disciplinei de concurs, astfel:
   • ComPer-Limba si literatura romana: subiectele vor fi postate in data de 17 ianuarie 2019, dupa ora 20:00
   • ComPer-Matematica: subiectele vor fi postate in data de 24 ianuarie 2019, dupa ora 20:00

   Subiectele de concurs pot fi imprimate alb-negru!
   Dupa concurs, elevilor claselor I-VIII li se va inmana subiectul de concurs, pastrandu-li-se pentru corectare numai grilele de raspunsuri.

    

   Pentru a evita supraaglomerarea site-ului, subiectele vor fi transmise si prin e-mail mentorilor participanti care indeplinesc conditiile inscrierii!
   In cazul in care primiti newsletter-ul nostru in folderul Spam / Bulk, mutati-l in Inbox pentru a putea accesa link-urile (bifati Not Spam sau selectati e-mail-ul si apasati butonul Move -> Inbox). 

   Subiectele nu se transmit la cererea pe Facebook sau prin alte alte canale de comunicare!


   La incheierea concursului, mentorul preia grilele de concurs pentru raspunsuri / fisele elevilor de la clasa pregatitoare si le depune la secretariatul scolii intr-un plic sigilat pe care va inscrie clasa, disciplina de concurs si numele mentorului.

   Subiectele pot fi vizualizate si descarcate numai de catre mentorii din scolile care au incheiat Contract de parteneriat cu Fundatia pentru Stiinte si Arte Paralela 45. Subiectele vor deveni publice, prin afisare pe site-ul concursului, la 3 zile dupa desfasurarea concursului.

  • Baremul de corectare (grila oarba) va fi postat pentru descarcare pe site-ul www.concursurilecomper.ro (Editia curenta -> Etapa I -> Subiecte si bareme de corectare)
   Baremul poate fi vizualizat si descarcat numai de catre mentori. Baremul devine public, prin afisare pe site-ul concursului, la 3 zile dupa desfasurarea concursului.
  • Evaluarea raspunsurilor conform baremului de corectare se va face incepand cu ziua de Luni dupa concurs, de catre o Comisie de Evaluare formata din mentor, un coleg de catedra, directorul/directorul adjunct al unitatii de invatamant si un reprezentant al parintilor desemnat de comitetul de parinti (cu rol de supraveghere a procesului de evaluare).
  • Dupa fiecare concurs, in urma evaluarii, se va incheia la nivelul fiecarei unitati de invatamant participante un singur Proces-verbal in care vor fi specificate urmatoarele: concursul (Comper-Comunicare / Comper-Matematica), numele mentorilor organizatori si numarul de fise evaluate la fiecare clasa. Procesul-verbal va avea numar de inregistrare dat de secretariatul scolii, va fi semnat de catre toti membrii comisiei de evaluare si va contine stampila unitatii de invatamant. (descarca de aici model pentru: Comper-Comunicare / Comper-Matematica)

   Procesele verbale vor fi pastrate in scoli si vor fi puse la dispozitia Organizatorului, la cerere. 

  • Dupa incheierea procesului de evaluare, fiecare mentor va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro in contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obtinute de elevi, in sectiunea Editia curenta -> Etapa I -> Adaugare punctaje elevi aferenta disciplinei de concurs. 
   Fiecare mentor trebuie sa introduca rezultatele elevilor pana la 17 februarie 2019, data dupa care vor demara inscrierile pentru Etapa a II-a. 
   Rezultatele elevilor se vor afisa pe site-ul concursului pe masura introducerii rezultatelor de catre mentori.
   Neintroducerea rezultatelor elevilor face imposibila descarcarea diplomelor elevilor, precum si a adeverintelor si diplomelor de participare la concurs pentru mentori si celelalte cadre didactice organizatoare.

   Dupa incheierea fiecarei etape de concurs mentorul va inmana fiecarui elev participant subiectul de concurs si grila de raspunsuri, care vor constitui parte a portofoliului elevului.

 

Examenul se susţine în unităţile şcolare de stat şi private, la nivel de clasă sau grupuri de clase, în afara programului obligatoriu.

NU SE PERCEP TAXE DE ÎNSCRIERE ŞI PARTICIPARE pentru elevi şi cadre didactice.

Elevii înscrişi la Etapa judeteana I sunt înscrişi automat şi la Etapa judeteana II.

Pentru Etapa judeteana II vor fi înregistraţi numai elevii care participă pentru prima dată la concurs (nu au partici pat ş i la Etapa judeteana I ). Pentru etapa naţională înscrierea în concurs se face în mod automat de către Organizator şi va fi comunicată participanţilor odată cu afiş area rezultatelor de la Etapa judeteana II. La această etapă naţională concurează primii 500 de elevi erarhizaţi în funcţie de punctajele cumulate obţinute la paşii anteriori, pentru fiecare clasă de studiu şi pentru fiecare disciplină de concurs.

Fiecărui participant la etapa naţională i se va aloca un cont și o parola de acces la proba on-line de concurs, cu care va accesa site-ul www.concursurilecomper.ro.

Conturile și parolele elevilor vor fi afișate în conturile mentorilor organizatori, aceștia având obligaţia de a le comunica elevilor participanţi. Conturile şi parolele vor fi valabile numai pe perioada desfăşurării concursului. Organizatorul nu este răspunzător de eventualele defecţiuni tehnice de accesare a site-ului şi care aparţin participantului.

 • Care sunt îndatoririle mentorului înainte şi în timpul concursului?

Mentorul prezintă elevilor, precum şi directorului unităţii şcolare, Regulamentul de desfăşurare a concursului precum şi sistemul de premiere. Mentorul oferă părinţilor sau tutorilor informaţii legate de desfăşurarea concursului. Mentorul ia cunoştinţă de intenţia părinţilor de participare a elevilor la concurs şi înscrie participanţii doritori în concurs conform Regulamentului.

Mentorul face cunoscute participanţilor modelele de teste de tip Comper publicate pe site-ul www.concursurilecomper.ro în secțiunea PLATFORMA DE ÎNVĂȚARE –> ARHIVĂ SUBIECTE.

Mentorul face cunoscut participanţilor faptul ca subiectul propriu- zis de concurs va fi un test la prima vedere. Mentorul distribuie elevilor, înaintea începerii probei de concurs, GRILELE PENTRU RASPUNSURI pe care le-a descărcat din timp de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.

Mentorul care a înscris elevi de la clasele I -VIII:

- detaliază concurenţilor modalitatea de rezolvare a subiectului şi de completare a grilelor de raspuns.

- face cunoscut participanţilor faptul că grila de concurs se va completa citeţ, vizibil, fără ștersături.

- se va asigura că toți participanţii folosesc numai grilele de răspunsuri descărcate de pe site-ul www.concursurilecomper.ro.

Mentorul care a înscris elevi de la clasa pregătitoare se va asigura ca elevii să aibă asupra lor, în ziua concursului: fișa de concurs, pix cu pastă albastră, creioane colorate, carioci. Mentorul, cu acordul conducerii şcolii, va stabili la liberă alegere ora de desfăşurare propriu-zisă a concursului, pe care o va comunica din timp participanţilor şi o va afişa la avizierul şcolii.

Ce trebuie să facă mentorul după încheierea concursului?

La încheierea concursului mentorul preia grilele de concurs pentru răspunsuri / fișele elevilor de la clasa pregătitoare și le depune la secretariatul școlii într-un plic sigilat pe care va înscrie clasa, disciplina de concurs și numele mentorului.

După concurs mentorul va descărca din contul său de mentor de pe site-ul www.concursurilecomper.ro baremele de corectare pe care le va prezenta directorului unităţii.

EVALUAREA RĂSPUNSURILOR conform baremului de corectare se va face de către o comisie formată din mentor, un coleg de catedră, directorul unităţii de învăţământ și un reprezentant al părinţilor desemnat de comitetul de părinţi.

Dupa încheierea procesului de evaluare, fiecare mentor va intra pe site-ul www.concursurilecomper.ro în contul propriu, unde va putea introduce rezultatele obţinute de elevi, accesând pagina Adăugare punctaje elevi corespunzătoare concursului susţinut, ediției și etapei curente.

Fiecare mentor trebuie să introducă rezultatele elevilor de la clasa pregătitoare în termen de maxim 10 zile de la data desfășurarii concursului. Rezultatele elevilor se vor afișa pe site-ul concursului pe măsura introducerii rezultatelor de către mentori și vor putea fi vizualizate în pagina Rezultate elevi din meniul principal al mentorului.

Neintroducerea rezultatelor elevilor face imposibilă descărcarea adeverinţelor și diplomelor de participare la concurs pentru mentori și celelalte cadre didactice organizatoare. Dupa încheierea fiecărei etape de concurs mentorul va înmâna fiecărui elev participant subiectele de concurs și grila de răspunsuri care vor constitui parte a portofoliului elevului.

Subiecte de concurs şi grilele de răspuns

Pentru Clasa Pregătitoare:

Concursul propune copiilor completarea unei fișe de activităţi integrate (inter - și transdisciplinare), cu 9 itemi formulaţi în așa fel încât să corespundă din punct de vedere al curriculum-ului clasei pregătitoare, precum și nivelului de programă corespunzător fiecărui semestru.

La ora când începe concursul, mentorul va distribui fiecărui copil fișa de concurs completată cu numele copilului și, fără a depăși timpul de concurs indicat pe fișă, va citi întrebările pe rând, asigurându-se că acestea au fost înţelese și va aștepta copiii să rezolve cerinţele de la fiecare punctal fișei, procedând astfel până la sfârșitul testului.

Este recomandabil ca toţi copiii să termine testul. Fișele de concurs sunt color, cu un design plăcut, ilustraţii semnificative și vizibile, cu indicaţii clare pentru răspuns, astfel încât ajutorul mentorului va fi minimal.

Pentru Clasele I -VIII: 

Subiectele de concurs pentru Etapa judeteana I şi Etapa judeteana II vor conţine un număr de 18 întrebări. Continuţul acestor teste va fi structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi progresivă:

 • STANDARD ( 16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare
 • EXCELENŢĂ ( 2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER -MATEMATICĂ, cât şi pentru secţiunea COMPER- LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

Subiectul de concurs pentru etapa naţională va conține 18 întrebări și va fi structurat pe două nivele de învăţare diferenţiată şi progresivă :

 • STANDARD ( 16 întrebări) – cu grad de dificultate mediu, conform standardelor prevăzute de programele școlare
 • EXCELENŢĂ ( 2 întrebări) – cu grad de dificultate specific olimpiadelor școlare, atât pentru secţiunea COMPER - MATEMATICĂ, cât şi pentru secţiunea COMPER - LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ. Subiectul va fi unic şi va fi făcut cunoscut odată cu începerea desfăşurării probei în sistem on -line.
loading...
Comenteaza // Vezi comentarii
Daca ti-a placut articolul, urmareste RomaniaTV.NET pe   facebook facebook sau  twitter twitter.
1
EUR
4.7667
RON
18 Nov
noapte 10 °
zi 18 °
Ultimele joburi adaugate
24 H