Subvenţii APIA 2022. Ce condiţie obligatorie trebuie să îndeplinească fermierii români pentru a primi noi sume de bani de la stat

Agricultorii şi fermierii români care vor să beneficieze de subvenţii APIA trebuie să respecte normele de ecocondiţionalitate.

16 mai 2022, 19:59
Subvenţii APIA 2022. Ce condiţie obligatorie trebuie să îndeplinească fermierii români pentru a primi noi sume de bani de la stat
Subvenţii APIA 2022. Condiţia obligatorie pe care trebuie să o indeplinească românii ca să primească bani de la stat

Subvenții APIA 2022. Agricultorii şi fermierii români care vor să primească bani de la stat vor trebui să îndeplinească o condiţie obligatorie. Este vorba despre normele de ecocondiţionalitate.

Subvenţii APIA 2022. Condiţia obligatorie pe care trebuie să o indeplinească românii ca să primească bani de la stat

Citeşte şi Subvenții fermieri 2023. Câți dintre ei vor beneficia de finanțarea de 70.000 de euro

Ecocondiționalitatea (conformitatea încrucișată) ca parte componentă a Politicii Agricole Comune, reprezintă un mecanism care condiționează acordarea sprijinului financiar din fonduri europene și naționale (plăți directe, ajutoare naționale tranzitorii, plăți prin măsurile de dezvoltare rurală și măsuri de piață), de respectarea unor norme obligatorii privind mediul, siguranța alimentară, sănătatea animalelor și a plantelor, bunăstarea animalelor, precum și menținerea terenurilor în bune condiții agricole și de mediu, potrivit ziarulunirea.ro.

Fermierii şi agricultorii care vor să beneficieze de sprijin financiar din fonduri europene și naționale trebuie să respecte aceste norme pe tot parcursul anului.

„Statele membre se asigură că toate terenurile agricole, în special cele care nu mai sunt exploatate în scopul producției, sunt menținute în bune condiții agricole și de mediu. Statele membre definesc, la nivel național sau regional, cerințele minime pentru bunele condiții agricole și de mediu (GAEC), în baza cadrului stabilit în Anexa III, ținând seama de caracteristicile zonelor în cauză, în special de condițiile pedologice și climatice, de tipurile de exploatații existente, de gradul de utilizare a terenurilor în cauză, de rotația culturilor, de practicile agricole și de structura exploatațiilor”, potrivit art. 94 al Regulamentului (UE) nr. 1306 /2013

Fermierii care solicită sprijin financiar trebuie să respecte cerințele legale în materie de gestionare (13 SMR-uri), respectiv standardele privind Bunele condiții agricole și de mediu ale terenurilor (7 GAEC-uri), referitoare la următoarele domenii:

Mediu, schimbări climatice și bune condiții agricole ale terenurilor;

Sănătatea publică, sănătatea animalelor și sănătatea plantelor;

Bunăstarea animalelor.

Nerespectarea normelor de ecocondiționalitate conduce la reducerea plăților sau excluderea de la plată, la una sau mai multe scheme de sprijin, pentru unul sau mai mulți ani, cu excepția cazurilor de forță majoră sau circumstanțe excepționale care au împiedicat respectarea acestor norme și anume:

decesul agricultorului;

incapacitatea profesională de lungă durată a agricultorului;

o catastrofă naturală de proporții care afectează grav suprafețele agricole ale exploatației;

distrugerea accidentală a clădirilor destinate creșterii animalelor, aflate pe exploatație;

o epizootie care afectează parțial sau integral șeptelul agricultorului;

exproprierea întregii exploatații agricole sau a unei părți a acesteia, dacă exproprierea respectivă nu ar fi putut fi anticipată.

Constatarea respectării sau nerespectării cerințelor de ecocondiționalitate se realizează prin acțiunile de control (administrativ și control clasic) desfășurate de inspectorii APIA, respectiv ANSVSA/ANF, sau prin teledetecție, conform prevederilor legislației europene.

Cine trebuie să respecte obligatoriu normele de ecocondiționalitatea:

fermierii care solicită plăți directe și fermierii care solicită ajutoare naționale tranzitorii în sectorul vegetal;

beneficiarii primelor anuale în cadrul măsurilor pentru împădurirea și crearea de suprafețe împădurite, plăți de agromediu și climă, sprijin pentru conversia la metodele de agricultură ecologică, sprijin pentru menținerea practicilor de agricultură ecologică, plăți pentru zone care se confruntă cu constrângeri naturale sau cu alte constrângeri specifice, plăți pentru angajamente de silvomediu și măsuri de sprijin în sectorul pomicol;

fermierii care solicită sprijin prin măsura de restructurare/reconversie plantații viticole cu soiuri de struguri pentru vin;

fermierii care solicită plăți prin alte scheme și măsuri de sprijin din fonduri europene sau din bugetul național pentru care trebuie respectate normele de ecocondiționalitate, în conformitate cu reglementările în vigoare, informează agro-tv.ro

Citeşte şi Mii de români pleacă să lucreze în străinătate pe salarii de cinci ori mai mari. Ţara în care se câştigă aproape 150 de euro pe zi în agricultură


loading...
Partenerii noștri