Tichete de creșă. Cum poţi obţine bani pentru a acoperi cheltuielile cu creșa sau cu bona care are grijă de copil

Tichetele de creșă sunt forma prin care angajatorul își poate sprijini financiar angajații cu copii în situaţia în care aceştia se întorc la lucru și îşi duc copiii la creșă ori îi lasă în grija unor bone autorizate. Tichetele de creşă se acordă lunar.

16 feb. 2022, 10:01
Tichete de creșă. Cum poţi obţine bani pentru a acoperi cheltuielile cu creșa sau cu bona care are grijă de copil

Ajutorul pentru creşă sau grădiniţă, în valoare de 1.500 de lei, suspendat de fostul Guvern Cîțu, ar putea fi primit de părinți în acest an, a anunţat ministrul Finanțelor.

„Suntem în analiză. Încercăm să-i dăm drumul pe la jumătatea anului, cel târziu. Încercăm extinderea către mai mulți beneficiari. De fapt, asta ne-a blocat atunci. Scopul, până la urmă, este de a ajunge în zona de educație timpurie. Beneficiarul de educație timpurie este copilul. Trebuie să am cât mai mulți beneficiari”, a spus Adrian Câciu, într-un interviu la Hotnews.ro.

Tichete cadou 2022. Se schimbă regulile. Toţi angajatorii trebuie să afle asta

Cine poate beneficia de tichete de creşă

„Tichetele de creşă sunt bilete de valoare care se acordă, lunar, angajaţilor care nu beneficiază de concediul şi de indemnizaţia acordate pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani în cazul copilului cu handicap”, potrivit Legii nr. 165/2018, scrie avocatnet.ro.

Banii nu se pot folosi însă decât pentru achitarea taxelor la creşa unde este înscris copilul și se acordă, la cerere, unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredinţat copilul spre creştere şi educare, pe baza livretului de familie.

Tichetele pot fi folosite la creșe, private sau publice, inclusiv pentru plata bonelor autorizate.

„Suma individuală sub forma tichetelor de creşă se acordă, conform art. 18 alin. (1) din lege, pentru acoperirea parţială sau integrală a taxelor de creşă reprezentând contribuţia lunară a părinţilor/reprezentanţilor legali la suportarea cheltuielilor pentru copiii înscrişi în creşe sau alte unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară publice, (…) sau, după caz, a contravalorii serviciilor prestate de unităţi de educaţie timpurie antepreşcolară private sau de bone şi se suportă integral de către angajator”, potrivit normelor.

Nivelul maxim al sumelor acordate sub forma tichetelor de creşă nu poate depăşi suma de 450 de lei pentru o lună, pentru fiecare copil aflat la creşă.

Angajatul nu este obligat să acorde aceste tichete de creşă. Tichetele sunt, practic, o formă de beneficiu pe care angajatorii aleg să o dea, dacă și-o permit financiar, stabilind acest lucru prin contractele colective de muncă ori prin regulamentele interne.

Pentru acrodarea tichetelor de creşă este nevoie ca angajatul să depună următoarele documente:

a) cerere pentru acordarea tichetului de creşă;

b) actul doveditor eliberat de creşa/entitatea asimilată acesteia la care este înscris copilul;

c) documente care să ateste calitatea de părinte, respectiv certificatul de naştere al copilului, în cazul părinţilor naturali, sau hotărârea judecătorească de încuviinţare a adopţiei, în cazul copilului adoptat;

d) documente care să ateste calitatea de tutore, respectiv hotărârea judecătorească de instituire a tutelei sau, după caz, dispoziţia autorităţii tutelare;

e) declaraţie pe propria răspundere că celălalt părinte sau, după caz, tutorele nu beneficiază de tichete de creşă, de concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv de până la 3 ani, în cazul copilului cu handicap;

f) alte documente solicitate de angajator, după caz, potrivit regulamentului intern.