Toți funcționarii publici vor fi evaluați profesional până la 31 martie

Procesul de evaluare a funcționarilor publici are loc în perioada 1 ianuarie - 31 martie și constă în stabilirea obiectivelor și a criteriilor de evaluare, comunicarea clară a așteptărilor, completarea raportului de evaluare, interviul și contrasemnarea. Dacă este nemulțumit, funcționarul poate contesta calificativul obținut.

28 feb. 2023, 09:52
Toți funcționarii publici vor fi evaluați profesional până la 31 martie

Toți funcționarii publici vor fi evaluați profesional până la 31 martie. Evaluarea performanțelor profesionale individuale ale funcționarilor publici se realizează în conformitate cu prevederile Codului Administrativ și ale Metodologiei prevăzute în Anexa 6 a acestuia, potrivit avocatnet.ro.

Evaluarea funcționarilor publici are loc anual, în perioada 1 ianuarie – 31 martie, și vizează munca prestată în anul anterior. Evaluarea va cuprinde o apreciere obiectivă a rezultatelor profesionale ale angajatului public, prin compararea gradului și modului de îndeplinire a obiectivelor stabilite și a criteriilor de performanță, în timpul unui an calendaristic.

Evaluarea funcționarilor publici se finalizează prin acordarea unor calificative primite de angajat prin care se dorește a se asigura îmbunătățirea performanței angajatului în scopul îndeplinirii obiectivelor stabilite și reglementate prin lege, precum și pentru a crea un cadru motivațional pentru funcționarul public.

Citește și: Bani mai mulți pentru românii care nu au lucrat nicio zi în viața lor. Numărul beneficiarilor este în creștere

Evaluarea performanțele fiecărui funcționar public va fi făcută de regulă de către superiorul său ierarhic sau, după caz, conducătorul compartimentului unde acesta își desfășoară activitatea.

Angajatul aflat în serviciul public va fi evaluat pe baza unui raport realizat și semnat de evaluator, ulterior acesta fiind contrasemnat de superiorul ierarhic al evaluatorului și aprobat de conducerea unității administrative. Evaluarea se face în funcție de obiectivele stabilite la începutul perioadei evaluate și de criteriile de performanțe alocate fiecărei funcții publice.

Evaluatorul va consemna în raport un punctaj pentru fiecare  componentă a evaluării obiectivelor profesionale individuale ale salariatului. Totodată, acesta poate prezenta, acolo unde este cazul, observații referitoare la comportamentul profesional al funcționarului public, realizări sau întârzieri în desfășurarea activității, tocmai pentru a explica punctajul oferit.

Citește și: Zile libere 2023. Săptamâna de lucru de 4 zile şi concediu de odihnă de 30 de zile, este stipulat în Codul Muncii

Punctajul final reprezintă media aritmetică a notelor date la fiecare criteriu de performanță. Acesta se punctează de la nota 1 la nota 5 și stă la baza calificativului obținut de angajat:
1-2,50 – „Nesatisfăcător”;
2,51 – 3,50 – „Satisfăcător”;
3,51 – 4,50 – „Bine”;
4,51 – 5 – „Foarte bine”.