Ultimele zile de Admitere pentru anul universitar 2022 – 2023 la Universitatea Spiru Haret (P)

Universitatea Spiru Haret, cea mai mare instituţie de învăţământ superior privată din România, organizează Admitere în anul universitar 2022 – 2023 până la finalul lunii septembrie la unul din cele 27 de programe de Licenţă şi 23 de programe de Masterat în cele 5 centre universitare din Bucureşti, Craiova, Constanţa, Braşov şi Câmpulung Muscel.

28 sept. 2022, 10:32
Ultimele zile de Admitere pentru anul universitar 2022 – 2023 la Universitatea Spiru Haret (P)

Viitorii candidaţi pot intra pe site-ul www.admitere.spiruharet.ro pentru a consulta oferta educaţională şi pentru a afla detalii despre numărul de locuri, formele de învăţământ, procedura de admitere, taxele educaţionale şi chiar despre viitoarele oportunităţi de carieră.

Concursul de admitere se organizează pe baza metodologiilor de admitere elaborate de către fiecare facultate în parte. Oferta educaţională este una competitivă şi mereu adaptată cerinţelor de pe piaţa muncii. Ariile de studiu cuprind o paletă largă de specializări precum Ştiinţe Juridice, Informatică, Psihologie, Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar, Științe economice şi administrative, Educație fizică şi Sport, Medicină Veterinară, acestea având o vizibilitate crescută în momentul de față în ofertele comunicate de către angajatori. Facultățile au adus la cunoștința candidaților propriile metodologii de admitere, condițiile și documentele necesare pentru înscriere, prin afișare pe pagina proprie de pe site-ul universității (www.spiruharet.ro).

Copiile scanate care trebuie depuse la dosar pentru admiterea la unul din programele de Licenţă sunt diploma de Bacalaureat sau diplomă echivalentă cu aceasta sau adeverință eliberată de liceu, pentru candidații care au promovat examenul de Bacalaureat în anul curent, certificatul de naștere, certificatul de căsătorie (dacă este cazul), adeverință medicală tip, buletinul/cartea de identitate care să cuprindă codul numeric personal, dovada plății taxei de admitere în valoare de 150 de lei sau dovada încadrării în una dintre categoriile scutite de la plata taxei, fișă chestionar, completată și semnată.

Detaliile despre programele de Licenţă din toate centrele universitare, numărul de locuri, formele de învăţământ sub care sunt organizate (învăţământ cu frecvenţă, învăţământ cu frecvenţă redusă, învăţământ la distanţă), oportunităţile de carieră sau informaţii despre taxe le puteţi găsi pe site-ul https://www.admitere.spiruharet.ro/licenta.

Oferta educaţională pentru programele de Masterat vizează domenii precum Informatică, Drept, Ştiinţe Administrative, Ştiințe ale comunicării, Contabilitate, Finanţe, Management, Marketing, Psihologie, Ştiinţe ale Educaţiei, Filologie, Ştiinţa Sportului şi Educaţiei Fizice. Oferta educaţională completă a programelor de Masterat precum şi alte informaţii despre procedura de admitere le găsiţi accesând https://www.admitere.spiruharet.ro/masterat.

Un model de învăţământ superior modern adaptat la cerinţele actuale ale pieţei de muncă, un colectiv de cadre didactice de excepţie care vă vor îndruma, ghida şi sprijini, resurse materiale care susţin o activitate didactică performantă a studenţilor haretişti.

Platforma BlackBoard, legitimaţia #ISIC, parteneriate pentru stagiile de practică cu companii locale şi internaţionale, programe de internship, centru de consiliere şi orientare în carieră, baze sportive moderne, spaţii generoase de curs şi laboratoare dotate cu echipamentele necesare sunt doar câteva motive de a alege Universitatea Spiru Haret!

Universitatea Spiru Haret la evenimentul aniversar Magna Charta Universitarium de la Bologna

Pe 16 septembrie, Magna Charta Observatory și Universitatea din Bologna au găzduit ceremonia de semnare Magna Charta Universitatum de către universitățile angajate la principiile Universitatum. În prezența celor mai importanți membri ai comunității academice ale celor mai prestigioase universități din lume, conf. univ. dr. Ioana Voloacă, vicepreședinte al Societății Naționale Spiru Haret, a semnat Magna Charta Universitatum 2022 prin care Universitatea Spiru Haret se angajează să respecte și să promoveze autonomia academică, valorile și drepturile universitare fundamentale, să răspundă eficient provocărilor generate de trecerea la societatea bazată pe cunoaștere, de procesul de globalizare.

Universitatea Spiru Haret a semnat pentru prima dată Magna Charta Universitatum în 2005 și a aderat la idealurile și principiile declarației, acționând pentru transpunerea, în spațiul învățământului superior și al cercetării științifice, a reglementărilor, normelor și valorilor promovate în cadrul Procesului Bologna.

 

USH digital – un nou pas către educaţia şi tehnologia secolului XXI

Universitatea Spiru Haret a obţinut pentru anul universitar viitor finanţarea prin Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă a unui nou proiect- USH digital.

USH digital va aduce mari beneficii viitoarelor generaţii haretiste. Studenţii se vor bucura de echipament şi aparatură IT&C de ultimă generaţie, utilă procesului didactic, atât pentru faza de învăţare, cât şi în cea de evaluare sau testare a cunoştinţelor. În cererea de finanţare cea mai importantă structură a grupului ţintă o reprezintă studenţii şi masteranzii care, după implementarea proiectului, vor putea învăţa în aceleaşi condiţii de tehnologie ca la cele mai prestigioase universităţi din Europa şi din lume.

Proiectul USH digital are în vedere un set de măsuri care urmăresc corelarea dintre îmbunătăţirea infrastructurii digitale şi dezvoltarea competenţelor studenţilor şi masteranzilor. În paralel cu activităţile de digitalizare, Universitatea Spiru Haret îşi va păstra şi întări statutul de unitate de învăţământ centrată pe antreprenoriat.