Zile libere în plus. Salariaţii au dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în „situaţii neprevăzute”

Camera Deputaților a adoptat, marți, în calitate de for decizional, noi modificări la Codul Muncii care prevăd drepturi suplimentare ce trebuie să fie acordate de angajatori salariaților.

23 sept. 2022, 16:49
Zile libere în plus. Salariaţii au dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în „situaţii neprevăzute”

Angajatorii trebuie să acorde noi zile libere salariaților, dacă ultimul proiect votat în Camera Deputaţilor devine lege promulgată de Klaus Iohannis şi apare în Monitorul Oficial. Proiectul de lege, care aduce modificări în Codul Muncii și Codul Administrativ, a fost adoptat cu 253 de voturi „pentru”, 1, contra și 23 de abțineri și, pentru a intra în vigoare, trebuie să fie promulgat de șeful statului – care se află la New York.

Acesta a intrat la vot după ce a primit raport favorabil – cu 62 amendamente admise, 19 amendamente respinse) de la Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului și Comisia pentru muncă şi protecţie socială.

Zile libere 2022, patru minivacanţe pe lună. Ce avantaje are săptămâna de lucru de patru zile, cu vinerea nelucrătoare
Inițiat de 90 de deputați și senatori PSD, proiectul de actul normativ oferă, printre altele, zile de concediu în plus salariațiilor pentru diverse situații speciale. Salariații vor putea beneficia de zile de concediu pentru îngrijire sau sprijin personal pentru o rudă sau persoană care locuiește la același domiciliu. „Angajatorul are obligația acordării concediului de îngrijitor salariatului în vederea oferirii de către acesta de îngrijire sau sprijin personal unei rude sau unei persoane care locuiește în aceeași gospodărie cu salariatul și care are nevoie de îngrijire sau sprijin ca urmare a unei probleme medicale grave, cu o durată de 5 zile lucrătoare într-un an calendaristic”, arată un amendament admis. Perioada poate fi mai mare, dacă se stabilește prin legi speciale sau prin contract colectiv de muncă.

Această perioadă nu se include în durata concediului de odihnă anual și constituie vechime în muncă și în specialitate. Mai mult, prin derogare de la prevederile art.224 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, salariaţii care beneficiază de concediul de îngrijitor sunt asigurate, pe această perioadă, în sistemul asigurărilor sociale de sănătate fără plata contribuţiei. Perioada concediului de îngrijitor constituie stagiu de cotizare pentru stabilirea dreptului la indemnizaţie de şomaj şi indemnizaţie pentru incapacitate temporară de muncă acordate în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Ora de iarnă 2022. De ce nu se mai schimbă ora, decizia a venit de la Bruxelles înainte de criza energetică
Documentul arată că problemele medicale grave, precum și condițiile pentru acordarea concediului de îngrijitor, se stabilesc prin ordin comun al ministrului muncii și solidarității sociale și al ministrului sănătății

Pentru neacordarea concediului de îngrijitor salariaţilor care îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege, angajatorii vor fi sancţionat cu amendă de la 4.000 lei la 8.000 lei.

Alte modificări adoptate prevăd că „salariatul are dreptul de a absenta cel mult 10 zile lucrătoare de la locul de muncă în situaţii neprevăzute” ca de exemplu o urgenţă familială cauzată de boală sau de accident, iar modalitatea de recuperare a perioadei de absenţă va fi stabilită în acest caz de angajator şi salariat.

Zile libere pentru concediul parental

O altă prevedere nou introdusă se referă la obligaţia angajatorului de a acorda concediu paternal la solicitarea scrisă a salariatului.

În plus, aleșii au modificat și prevederi din Codul Administrativ pentru funcționarii publici care vor putea lucra în regim de telemuncă dar nu mai mult de cinci zile pe lună.

Astfel, potrivit Hotnews, de regimul de telemuncă pot beneficia funcţionarii publici care au copii cu vârsta de până la 11 ani, care acordă îngrijire unei rude, au o stare de sănătate care nu le permite deplasarea sau desfăşoară activităţi dintre cele stabilite de conducătorul autorităţii sau instituţiei publice ca putând fi realizate în regim de telemuncă.