Acte și documente necesare pentru Ajutor Social 2023. Vezi cine poate beneficia de tichete sociale

Iată de ce acte și documente ai nevoie pentru obținerea ajutorului social din partea statului. Vezi ce persoane pot beneficia de tichete sociale în 2023.

21 mart. 2023, 17:11
Acte și documente necesare pentru Ajutor Social 2023. Vezi cine poate beneficia de tichete sociale

Ajutor Social 2023.  Persoanele care pot beneficia de tichete sociale în 2023

 • copiii și adulții încadrați în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1700 de lei,
  familiile cu cel puțin 2 copii în întreținere, cu venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei pentru tranșele din anul 2023,
  familiile monoparentale, cu venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 675 de lei pentru tranșele din anul 2023,
  familiile și persoanele singure care au stabilit dreptul la ajutorul social, în condițiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, vor primi și ele tichete sociale în 2023,
  pensionarii sistemului public de pensii, pensionarii aflați în evidența caselor de pensii sectoriale și beneficiarii de drepturi acordate în baza legilor cu caracter special ale căror venituri nete lunare sunt mai mici sau egale cu 1700 de lei pentru tranșele din anul 2023

Acte și documente necesare pentru Ajutor Social 2023. Vezi cine poate beneficia de tichete sociale

Cod rutier 2023. Schimbare majoră, s-a votat în Senat: vitezomanii rămân pietoni 6 luni

Cât valorează ajutorul social 2023

Tipurile de ajutor social diferă în funcție de categoria de români care beneficiază de ele. Iată cât valorează ajutorul social în 2023!

 • 1400 de lei pentru plata facturilor de energie. Banii se acordă în două tranșe, în februarie și septembrie, câte 700 de lei.
  1500 de lei pentru alimente și mese calde. Vor beneficia 2,4 milioane de șase tranșe a câte 250 de lei.
  vouchere pentru rechizite și îmbrăcăminte
  un pachet de 24 de kilograme cu ajutoare alimentare
  vouchere pentru repararea locuințelor și pentru achiziția de electrocasnice
  vouchere pentru echipamente asistive
  2000 de lei pentru trusouri
 • Ajutor Social 2023. Acte și documente necesare
 • Cerere tip;
 • Notificare privind acordul utilizării datelor cu caracter personal;
 • Copie după buletin, carte de identitate, carte de identitate provizorie ale tuturor membrilor familiei, care au împlinit 14 ani;
 • Copie după certificatele de naștere ale copiilor;
 • Condițiile și actele necesare pentru obținerea ajutorului social

 

Actele necesare pentru obținerea ajutorului social

 • Copie după certificatul de căsătorie;
 • Copie după o hotărâre de divorț definitivă și irevocabilă;
 • Copie după certificatul de rol fiscal pentru imobile, terenuri și autovehicule, eliberat de Primăria Municipiului
 • Copie după adeverința eliberată de Asociația de locatari/proprietari în care sa se specifice nominal persoanele care locuiesc la adresa declarată;

Copie după adeverința eliberată de la Agenția Locala de Ocupare a Forței de Muncă – pentru persoanele apte de muncă, din care să rezulte ca sunt în căutarea unui loc  de muncă, nu au refuzat nejustificat un loc de muncă oferit, sau participarea la un program de stimulare a forței de munca sau de formare profesională;

Copie după hotărârea definitivă de încuviințare a adopției, de încredințare sau plasament familial al minorului, dacă este cazul;

Adeverință eliberată de școala la care sunt înscriși copiii care urmează o formă de învățământ la zi, în care să se specifice dacă beneficiază de bursă școlară și cuantumul acesteia, dacă este cazul;

Copie după certificatul fiscal eliberat de Administrația Finanțelor Publice a Municipiului;

Copie după adeverința eliberată de Primăria Municipiului prin care să rezulte dacă solicitantul deține sau nu deține in proprietate, împreună cu familia, teren agricol;

Copie după anumite acte din care să rezulte, dacă este cazul, încadrarea în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav, gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreținerea solicitantului;

Copie după actul doveditor privind proprietățile, contractul de închiriere, dacă este cazul, sau locuința folosită din fondul de stat;

Certificat medical din care sa rezulte incapacitatea de muncă si gradul de invaliditate;

Talon de șomaj;

Talon pensie și decizie de pensionare pentru membrii familiei solicitantului care se afla in situația de a cere ajutor social;

Talon de pensie de urmaș;

În cazul salariaților care sunt membri în familia celui care solicită ajutor social, este necesară o adeverință eliberată de angajator, în care se va specifica salariul net realizat în luna anterioară depunerii cererii de ajutor social, cu precizarea dacă beneficiază sau nu de bonuri de masă, precum și valoarea acestora;

Declarație pe propria răspundere privind lipsa veniturilor sau veniturile nete realizate de toți membrii familiei, în luna  anterioară  depunerii cererii de acordare a ajutorului social;

Vouchere facturi 2023. Amenzi de 6.000 de lei pentru cei care folosesc greşit cardurile de energie
Declarație pe propria răspundere privind nefrecventarea cursurilor școlare de către copii aflați în întreținere și care sunt de vârstă școlară;

Declarație pe propria răspundere privind faptul că persoana nu realizează venituri din pensii, în cazul celor care au vârsta standard de pensionare și nu dețin depozite bancare care să depășească valoarea nivelului venitului minim garantat;

În cazul femeilor de peste 63 de ani și al bărbaților de peste 65 de ani, care nu au niciun fel de pensie, se va prezenta o declarație pe proprie răspundere din care sa rezulte acest fapt;