Adio plagiat! Site-urile care oferă spre vânzare referate sau lucrări de diplomă vor fi închise

Modificările la Legea învățământului superior, intrate în vigoare de la începutul acestui an, prevede posibilitatea ca site-urile care oferă spre vânzare sau pun la dispoziția studenților lucrări și referate să fie închise ori blocate.

10 ian. 2024, 19:19
Adio plagiat! Site-urile care oferă spre vânzare referate sau lucrări de diplomă vor fi închise

După ce Legea 427/2023 a fost implementată, platformele online care comercializează sau pun la dispoziția persoanelor fizice diverse lucrări destinate utilizării în scopuri științifice, precum referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat, sau care sunt utilizate în procesul de evaluare, se expun riscului închiderii la cererea autorităților.

Reprezentanții Poliției care constată că sunt vândute sau oferite online aceste lucrări pot solicita închiderea sau blocarea accesului la aceste site-uri.

Modificările din lege

Articolul 259 din Legea învățământului superior se modifică astfel:

(1) Autorii lucrărilor de licență, de disertație și de doctorat răspund pentru asigurarea originalității conținutului acestora.

Îndrumătorii lucrărilor de licență, de disertație și de doctorat au obligația de diligență în ceea ce privește verificarea conformității lucrărilor științifice în raport cu cerințele specifice unei creații originale.

(2) Este interzisă oferta de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziția persoanelor fizice, cu orice titlu a unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări.

(3) Este interzisă cumpărarea unor lucrări cu scopul de a fi folosite ca lucrări științifice, referate, proiecte, lucrări de absolvire, de licență, de diplomă, de disertație sau de doctorat ori în vederea promovării unor evaluări.

(4) Fapta de organizare și desfășurare de către orice persoană a unor activități de formare fără autorizare de funcționare provizorie emisă de ARACIS și desfășurarea de activități educaționale în cadrul unor specializări/programe de studii neautorizate se sancționează conform prevederilor alin. (5).

Amenzi de până la 200.000 de lei

(5) Constituie contravenție faptele prevăzute la alin. (2)-(4) și se sancționează cu: a)

– amendă de la 100.000 la 200.000 de lei, cele prevăzute la alin. (2) și (3); b) – vânzarea și cumpărarea de lucrări (n.r.)

– amendă de la 50.000 la 100.000 de lei, cele prevăzute la alin. (4)  – cursuri/specializări neautorizate (n.r.)

(6) Constatarea contravenției și aplicarea amenzilor contravenționale prevăzute la alin. (5) se fac de către ofițerii sau agenții de poliție din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, care au competențe în domeniu, la solicitarea motivată a instituției de învățământ superior.

(7) În cazul faptei prevăzute la alin. (2), care se săvârșește prin mijloace electronice, agenții constatatori ai Ministerului Afacerilor Interne pot dispune și sancțiunea complementară a întreruperii, de îndată, a transmiterii într-o rețea de comunicații electronice a conținutului care face obiectul constatării unei contravenții.

Cum pot fi închise site-urile care vând referate sau alte lucrări

Legea mai dispune că dacă se constată oferta de vânzare, vânzarea sau punerea la dispoziția persoanelor fizice a lucrărilor respective,

MAI poate solicita Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, după caz:

– să ceară Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București să blocheze funcționalitatea unui domeniu «.ro» prin intermediul căruia conținutul este disponibil online

– să solicite furnizorilor de servicii de găzduire să întrerupă transmiterea într-o rețea de comunicații electronice ori stocarea conținutului care face obiectul constatării contravenției prin eliminarea acestuia la sursă

– dacă eliminarea la sursă nu este fezabilă, să solicite furnizorilor de rețele de comunicații electronice destinate publicului blocarea accesului utilizatorilor din România la conținutul respectiv.

Solicitările conțin elemente care să poată conduce la identificarea clară a conținutului sau a domeniului «.ro» vizat și a furnizorilor de servicii de găzduire și sunt însoțite de copie a procesului-verbal de constatare a contravenției și de aplicare a sancțiunii care cuprinde și sancțiunea complementară aplicată contravenientului dovada faptului că aceasta nu a fost pusă în executare.

Măsurile se dispun prin decizie a Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, care se emite și se motivează în baza și în conformitate cu solicitările motivate ale Ministerului Afacerilor Interne.

Citeşte şi: Raport guvernamental: Peste 3.500 de școli din România aveau, în medie, doar 12 elevi/școală în anul școlar 2022-2023