Raport guvernamental: Peste 3.500 de școli din România aveau, în medie, doar 12 elevi/școală în anul școlar 2022-2023

Peste 3.500 de școli din România aveau, în medie, doar 12 elevi/școală în anul 2022-2023, iar aproape jumătate aveau mai puțin de 50 de elevi.

10 ian. 2024, 18:24
Raport guvernamental: Peste 3.500 de școli din România aveau, în medie, doar 12 elevi/școală în anul școlar 2022-2023
În cele peste 3.500 de școli învață 43.289 de elevi

În anul școlar 2022 – 2023, peste 3.500 de unități de învățământ din România au funcționat cu mai puțin de 20 de elevi, potrivit Raportului de analiză de eficientizare a cheltuielilor publice în domeniul educație, citat de edupedu.ro. Este vorba despre 3.509 de școli, iar media numărului de elevi/școală este de 12.

În cele peste 3.500 de școli învață 43.289 de elevi. Din numărul total al acestor elevi, repartixarea este următoarea:

  • număr copii de grădiniță: 34.913
  • număr elevi de clase primare: 8.116
  • număr elevi de învățământ secundar: 260

Citește și: Bani mai mulţi pentru elevi, valoarea costului standard ajunge la 23.150 lei. Anunţul făcut de Ligia Deca

Rețeaua școalră actuală are 7.386 de școli mici (sub 50 de elevi), reprezentând 45% din totalul unităților de înjvățământ, ceea ce indică o alocare ineficientă a resurselor.

„Aceste unități de învățământ se află predominant în zonele rurale, unități satelit, iar majoritatea sunt grădinițe. Jumătate dintre aceste unități de învățământ au mai puțin de 20 de elevi. Grădinițele sunt mult mai necesare în zonele urbane pentru familiile tinere care au migrat în orașe”, potrivit documentului menționat mai sus.

„Cele 7.386 de școli mici sunt prezente în 4.705 de localități, dintre care 4.197 sunt sate. Majoritatea au o singură școală mică, dar 32% au mai mult de două școli mici în același sat, la distanțe apropiate (Figura 14). Există 8 localități rurale cu mai mult de 5 școli și 14 orașe cu mai mult de 10 școli mici. Astfel de localități trebuie să-și eficientizeze rețeaua locală de școli, deși zonele rurale sunt foarte îndepărtate. O reformă a rețelei școlare este imposibilă dacă nu există o reorganizare la nivel teritorial în localitățile rurale și urbane”, mai prevede raportul.

În anul școlar 2021-2022 au fost 16.627 de școlil și grădinițe cu personalitate juridică și structuri arondate, potrivit Raportului privind starea învățământului preuniversitar 2022. Dintre acestea, 10.896 sunt structuri arondate.

Citește și: Vacanţe elevi 2024. Ce se întâmplă cu cele 5 module, specialiştii în educaţie cer mai puţine zile libere

Ce prevede Legea 1/2011, care s-a aplicat pentru anul școlar 2022- 2023, în privința numărului de elevi.

Articolul 19 – „(1) În sistemul național de învățământ, unitățile de învățământ de stat au personalitate juridică dacă se organizează și funcționează, după caz, astfel:

a) cu minimum 300 de elevi;

b) cu minimum 300 de elevi, preșcolari și antepreșcolari;

c) cu minimum 150 de preșcolari și antepreșcolari;

d) cu minimum 100 de elevi și/sau preșcolari, în cazul unităților de învățământ special.

(1^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), se pot organiza unități de învățământ de stat cu personalitate juridică cu efective mai mici de elevi, dar nu mai puțin de 100 de elevi, care să ofere educație și formare profesională prin învățământul dual. În cazul în care nu se mai întrunesc caracteristicile învățământului dual prevăzute la art. 25 alin. (4) și cerințele pentru organizarea acestuia, prevăzute la art. 25 alin. (5), unitatea de învățământ intră în structura sau funcționează ca structură, după caz, a unei alte unități de învățământ cu personalitate juridică din localitate.

(2) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în unitățile administrativ-teritoriale în care numărul total al elevilor, preșcolarilor și antepreșcolarilor nu se încadrează în prevederile alin. (1), se organizează o singură unitate de învățământ cu personalitate juridică.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), în funcție de necesitățile locale, se organizează, la cererea părinților, tutorilor legali sau a cultelor recunoscute de stat, în condițiile legii, cu respectarea prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, cu modificările și completările ulterioare, grupe, clase sau unități de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, cu predare în limba română sau în limbile minorităților naționale.

(3^1) Prin excepție de la prevederile alin. (1), unitățile de învățământ care școlarizează pe filiera vocațională, cu profil teologic, la cererea cultelor recunoscute de stat, pot funcționa cu efective mai mici de elevi și cu menținerea personalității juridice.

(4) Pentru asigurarea accesului egal la educație și formare profesională, autoritățile administrației publice locale, în baza avizului conform al inspectoratelor școlare, aprobă organizarea, funcționarea și, după caz, dizolvarea unor structuri de învățământ, fără personalitate juridică – ca părți ale unei unități de învățământ cu personalitate juridică – și subordonate aceluiași ordonator principal de credite, în condițiile legii.”