Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere

Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere. După afișarea rezultatelor la Evaluare Națională de marţi, acum pentru elevi urmează admiterea la liceu. Vezi cum se calculează anul acesta media de admitere şi care sunt cele mai bune licee din Capitală, după media de admitere de anul trecut.

26 iun. 2019, 06:36
Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere

Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere. 

Media de admitere la liceu în baza căreia se face înscrierea în clasa a IX-a a aboslvenților din învățământul gimnazial se calculează că medie ponderata între media generală la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a, care are o pondere de 80%, și media generală de absolvire a claselor a V-a-a VIII-a, care are o pondere de 20% în calculul mediei de admitere. 

  

Medie admitere liceu 2019 – formula de calcul

Calculul mediei de admitere se face după următoarea formulă:

MA= 0,2 × ABS + 0,8 × EN

unde:

MA = media de admitere;
ABS = media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
EN = media generală obținută la evaluarea națională susținută de absolvenții clasei a VIII-a

Medie admitere 2019 în colegiile militare
Admiterea în colegiile militare se va face diferit anul acesta:

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea în colegiile naționale militare pentru anul școlar 2019-2020 Media finală de admitere se calculează, așadar, diferit, față de admiterea la liceu:

MFA = 0,3 MA + 0,7 NT

unde:

MĂ = media de admitere calculată conform punctului I;
NT = notă la testul tip grilă de verificare a cunoștințelor la disciplinele Limbă și literatură română și Matematică;
MFA = media finală de admitere.

Rezultate EVALUARE NAŢIONALĂ 2019 Bucureşti: Cine sunt elevii cu media 10 în Capitală

Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere. 

Evaluare Națională 2019 – Top licee din București

1. Colegiul Național Sfântul Sava
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.93
Matematică-informatică – 5 clase, media ultimului admis 9.81

2. Colegiul Naţional „Gheorghe Lazăr”
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 9.86

3. Colegiul Național Spiru Haret
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.72
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.80

4. Colegiul Național de Informatică Tudor Vianu
Matematică-informatică – 8 clase, media ultimului admis 9.68
Matematică-informatică bilingv germană – 1 clasă

5. Colegiul Naţional „Gheorghe Şincai”
Matematică-informatică – 5 clase, media ultimului admis 9.66

6. Colegiul Național Mihai Viteazul
Matematică-informatică – 8 clase, media ultimului admis 9.63

7. Colegiul Național Iulia Hașdeu
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.54
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.62

8. Colegiul Naţional „Grigore Moisil”
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 9.57

9. Colegiul Național Cantemir Vodă
Matematică-informatică – 4 clase, media ultimului admis 9.45
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.53

10. Colegiul Național Bilingv George Coșbuc
Matematică-informatică bilingv engleză – 3 clase, media ultimului admis 9.53

11. Colegiul Naţional „Ion Creanga”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.47
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.51

12. Liceul Teoretic Nicolae Iorga
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 9.48
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.49

13. Colegiul Național I.L.Caragiale
Matematică-informatică bilingv engleză – 1 clasă, media ultimului admis 9.49
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 9.40
Matematică-informatică bilingv germană – 1 clasă, media ultimului admis 9.43

14. Colegiul Naţional „Matei Basarab”
Matematică-informatică – 4 clase, media ultimului admis 9.45

15. Colegiul Naţional „Mihai Eminescu”
Matematică-informatică – 4 clase, media ultimului admis 9.26

16. Colegiul Naţional „Elena Cuza”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.22

17. Liceul Teoretic „Alexandru Ioan Cuza”
Matematică-informatică – 4 clase, media ultimului admis 9.15

18. Şcoala Centrală
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.15
Matematică-informatică bilingv franceză – 1 clasă, media ultimului admis 7.65

19. Colegiul Național Ion Neculce
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.14
Matematică-informatică bilingv italiană – 1 clasă

20. Liceul Teologic Adventist „Ştefan Demetrescu”
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 9.05

21. Liceul Teoretic „Ion Barbu”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.04

22. Liceul Teoretic Jean Monnet
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 9.02

23. Liceul Teoretic Bilingv Miguel de Cervantes
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 9.02
Matematică-informatică bilingv spaniolă – 1 clasă, media ultimului admis 7.28

24. Liceul Teoretic „C.A. Rosetti”
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 8.93

25. Colegiul German Goethe
Clase speciale real Matematică-informatică matern germană – 2 clase, media ultimului admis 8.77
Matematică-informatică matern germană – 1 clasă, media ultimului admis 8.60

26. Liceul Teoretic George Călinescu
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 8.76
Filologie – 3 clase, media ultimului admis 8.55

27. Liceul Teoretic „Tudor Vladimirescu”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 8.68

28. Liceul Teoretic „Dante Alighieri”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 8.63

29. Colegiul Naţional „Emil Racoviţă”
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 8.56

30. Colegiul Naţional Victor Babeş
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 8.52

31. Liceul Teoretic „Ştefan Odobleja”
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 8.39

32. Liceul Teoretic „Eugen Lovinescu”
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 8.18

33. Colegiul Naţional „Octav Onicescu”
Matematică-informatică – 4 clase, media ultimului admis 8.06

34. Liceul Teoretic „Mihail Sadoveanu”
Matematică-informatică – 3 clase, media ultimului admis 7.94

35. Liceul Teoretic „Marin Preda”
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 7.91

36. Liceul Teoretic „Benjamin Franklin”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 7.66

37. Liceul Teoretic Lucian Blaga
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 7.50

38. Liceul Teoretic Constantin Brâncoveanu
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 7.45

39. Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineanu”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 7.39

40. Colegiul Național Aurel Vlaicu
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 7.39

41. Liceul Teoretic „Nichita Stănescu”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 6.69

42. Liceul Teoretic „Decebal”
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 6.35

43. Liceul Teoretic „Traian”
Matematică-informatică – 2 clase, media ultimului admis 6.32

44. Liceul Greco-Catolic Timotei Cipariu
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 4.92

45. Liceul Teoretic Bulgar Hristo Botev
Matematică-informatică – 1 clasă, media ultimului admis 4.59

Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere. 

Admiterea la liceu 2019 se face după următorul calendar:
Calendar admitere liceu 2019 – Prima etapă

3 iulie 2019 – validarea de către comisia de admitere a municipiului București a listei candidaților admiși la liceele/clasele la care s-au susținut probe de aptitudini și comunicarea rezultatelor în unitatea de învățământ;

3 – 7 iulie 2019: Completarea opțiunilor în fișele de înscriere și introducerea în baza de date computerizată a datelor din fișele de înscriere;

4 – 8 iulie 2019: Verificarea de către candidați și părinți a fișelor editate de calculator, corectarea greșelilor și listarea fișelor corectate din calculator;

8 iulie 2019 – Predarea de către comisia din centrul de înscriere a fișelor de opțiuni originale la comisia de admitere a municipiului București.

12 iulie 2019: Repartizarea computerizată în învățământul liceal de stat a absolvenților clasei a VIII-a care nu împlinesc 18 până la data începerii cursurilor anului școlar 2019-2020;

15 – 18 iulie 2019: Depunerea dosarelor de înscriere la școlile la care candidații au fost repartizați;

19, 22 și 23 iulie 2019: Rezolvarea de către comisia județeană de admitere a situațiilor speciale apărute după etapa de repartizare computerizată, a repartizării candidaților care nu și-au depus dosarele de înscriere în termen și a candidaților care nu au participat sau au participat, dar nu au fost repartizați în etapa repartizării computerizate.

Calendar admitere liceu 2019 – A doua etapă de admitere

23 iulie 2019- Afișarea situației locurilor libere, a locului de desfășurare și a graficului probelor de aptitudini sau probelor la limbă modernă sau maternă.

24-25 iulie 2019-Candidații se vor înscrie la liceele care organizează probele de aptitudini sau probele la limbă modernă sau maternă.

26 – 29 iulie 2019- Desfășurarea probelor de aptitudini sau probelor de limbă modernă sau maternă.

24 – 30 iulie 2019- Absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anterioare își vor trimite cererile de înscriere.

31 iulie – 01 august 2019-Vor fi repartizați absolvenții clasei a VIII-a care nu au participat sau nu au fost repartizați în etapă anterioară, care nu s-au înscris în termen sau care și-au încheiat situația școlară ulterior etapei anerioare.

01 august 2019- Transmiterea rezultatelor repartizării către Centrul Național de Admitere, prin confirmarea încheierii operațiunilor specifice în aplicația informatică centralizată.

Pentru candidații care au susținut Evaluarea Națională în 18-21 iunie 2019, avem informații despre cele mai bune licee din București, după ultima medie de admitere din 2018

Admitere liceu 2019. Topul liceelor din Bucureşti! Cum se calculează media de admitere. 


loading...