ADMITERE LICEU 2022. Cum se face transferul elevilor de la o şcoală la alta. Model de cerere pentru rezolvarea situațiilor speciale după repartizarea computerizată

Inspectoratele şcolare au anunţat procedura pentru rezolvarea situațiilor speciale apărute după prima etapă de repartizare computerizată 2022. Este vorba despre transferul elevilor în învățământul liceal pentru anul școlar 2022-2023.

19 iul. 2022, 13:07
ADMITERE LICEU 2022. Cum se face transferul elevilor de la o şcoală la alta. Model de cerere pentru rezolvarea situațiilor speciale după repartizarea computerizată

Admitere liceu 2022. În vederea participării la etapa de rezolvare a situațiilor speciale candidații care vor să se transfere la alt liceu trebuie să depună dosarul de înscriere în perioada 15-20 iulie 2022 la unitatea de învățământ la care au fost repartizați computerizat sau la care au fost admiși.

Situațiile speciale se referă la:

 • Situații medicale speciale;
 • Schimburi între elevi;
 • Redistribuirea candidaților gemeni/tripleți;
 • Distribuire sau redistribuire pe locuri rămase libere, pentru apropiere de domiciliu;
 • Corectarea unor erori de transcriere greșită în baza de date computerizată a opțiunilor exprimate de elevi

Citeşte şi: Peste 22.000 de locuri libere în şcolile profesionale după prima etapă de repartizare computerizată 2022. Nu s-au ocupat nici jumătate din locuri

 

Cum se face transferul elevilor în anul şcolar

În funcție de situație, candidatul, prin părinte/ tutore/ reprezentant legal instituit, depune, următoarele documente:

     a) SITUAȚIE MEDICALĂ SPECIALĂ

Cererea de înscriere  însoțită, după caz, de:

 • certificat eliberat de Direcția de Sănătate Publică Alba;
 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 27.05.2022;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), depus și înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 8.04.2022;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

Citeşte şi: Admitere liceu 2022. Peste 6.800 de elevi au rămas nerepartizaţi. Unii au medii peste 9

     b) SCHIMB ÎNTRE ELEVI

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • acordul scris al părintelui/tutorelui elevului cu care se dorește schimbul de loc;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

c) REDISTRIBUIREA CANDIDAȚILOR GEMENI

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate pentru fiecare frate;
 • copie a adeverinței cu media de admitere pentru fiecare frate;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

d) DISTRIBUIRE SAU REDISTRIBUIRE PE LOCURI RĂMASE LIBERE, PENTRU APROPIERE DE DOMICILIU

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a candidatului;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile speciale pentru rromi, recomandarea scrisă de apartenență la etnia rromă, depusă și înregistrată de către părinte/reprezentantul legal al candidatului la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 27.05.2022;
 • în cazul candidaților care optează pentru locurile distinct alocate candidaților cu CES, copia certificatului de orientare școlară și profesională care atestă existența unei cerințe educaționale speciale, emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE), depus și înregistrat de către părinte/reprezentantul legal al candidatului, la unitatea de învățământ din care provine candidatul, până la data de 8.04.2022;
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

 e) CORECTAREA UNOR ERORI DE TRANSCRIERE GREȘITĂ ÎN BAZA DE DATE COMPUTERIZATĂ A OPȚIUNILOR EXPRIMATE DE ELEVI ETC. (erorile produse de operatorii din sistem)

Cererea de înscriere însoțită, după caz, de:

 • copie a certificatului de naștere/copie a cărții de identitate a elevului/elevei;
 • copie a adeverinței cu media de admitere;
 • copie a anexei la fișa de înscriere (pentru elevii care au susținut probe de aptitudini și elevii care au susținut probe de verificare a cunoștințelor de limba maternă/modernă);
 • declarație pe propria răspundere a părintelui/reprezentantului legal, în cazul dosarelor transmise on-line.

cerere

Situațiile speciale se rezolvă în data de 25 iulie 2022.

 

 

 


loading...
Partenerii noștri