Admitere medicină 2023. Cum se intră la UMF Cluj şi ce acte necesare sunt la Admitere Medicină 2023 UMF Carol Davila

Admitere 2023 la Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca. Înscrieri deschise până pe 15 iulie pentru opt programe de studii universitare de licență în limba română.

14 iul. 2023, 19:35
Admitere medicină 2023. Cum se intră la UMF Cluj şi ce acte necesare sunt la Admitere Medicină 2023 UMF Carol Davila

Admitere medicină 2023. Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca își deschide porțile către tinerii talentați și dornici să urmeze o carieră de succes în domeniul medical și farmaceutic. În data de 23 iulie, va avea loc examenul de admitere pentru cele opt programe de studii universitare de licență în limba română, din cadrul celor trei facultăți: Facultatea de Medicină, Facultatea de Medicină Dentară și Facultatea de Farmacie. Facilități oferite de UMF: burse și ajutoare financiare, prioritate la cazarea în căminele universității pentru studenții din anul I, o masă zilnică gratuită la restaurantele universității pentru studenții cu burse sociale și meniu subvenționat pentru toți studenții, consiliere psihologică, dezvoltare personală și orientare în carieră, servicii medicale gratuite și activități sportive, sală de fitness.

Burse elevi 2023. Schimbare radicală în noul an şcolar, cine primeşte 1000 de lei pe lună
Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, instituția cu cea mai veche tradiție în învățământul medical din Transilvania, oferă învățământ și cercetare științifică de înaltă calitate, o educaţie medico-farmaceutică centrată pe student, o viață studențească vibrantă și multiculturală și o infrastructură modernă. Universitatea clujeană este cunoscută la nivel european prin diversitatea sa, prin standardele excepționale ale educației și ale cercetării și prin performanța actului medical din cadrul clinicilor universitare. Calitatea studiilor în cadrul UMF „Iuliu Hațieganu” este deja o tradiție dusă mai departe prin efort constant, investit în inovare și reînnoire. UMF ”Iuliu Hațieganu” oferă programe de studii în domeniul medicinei și farmaciei în limbile română, franceză și engleză și este universitatea din România cu cei mai mulți studenți internaționali, peste 3000, care provin din peste 60 de țări, de pe 6 continente.

Admitere medicină 2023. Pentru anul universitar 2023-2024, UMF ”Iuliu Hațieganu” scoate la concurs, la programele de studii de licență în limba română, 1080 de locuri, la buget și taxă. Dintre acestea, 400 de locuri sunt la programul de studiu Medicină, 100 de locuri la Medicină Dentară și 135 la Farmacie. De asemenea, la Asistență Medicală Generală sunt scoase la concurs 200 de locuri, la Balneo-fiziokinetoterapie şi Recuperare 95 de locuri, iar la Radiologie și Imagistică Tehnică Dentară și Nutriție și Dietetică, câte 50 de locuri.

 • Medicină (cu durata studiilor de 6 ani) – 360 credite
 • Asistenţă medicală generală (cu durata studiilor de 4 ani) – 240 credite
 • Radiologie şi Imagistică (cu durata studiilor de 3 ani) -180 credite
 • Balneofiziokinetoterapie şi recuperare (durata studiilor de 3 ani) –180 credite

Admitere medicină 2023. Facultatea de Medicină Dentară

 • Medicină dentară (cu durata studiilor de 6 ani) – 360 credite
 • Tehnică dentară (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite

Admitere medicină 2023. Facultatea de Farmacie

 • Farmacie (cu durata studiilor de 5 ani) – 300 credite
 • Nutriţie şi Dietetică (cu durata studiilor de 3 ani) – 180 credite

Facultatea de medicina, UMF ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Sistemul de educaţie medicală și farmaceutică în Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” este centrat pe student şi este menit să îi asigure acestuia, la absolvire, cunoştinţe teoretice și aptitudini practice care să-i permită:

 • să-şi exercite profesia în baza valorilor preluate şi transmise de şcoala medicală clujeană;
 • să-şi valideze valoarea prin aportul personal la creşterea stării de sănătate în comunitatea locală, regională, naţională sau internaţională;
 • să fie capabil să-şi utilizeze cunoştinţele şi aptitudinile şi să-şi dezvolte spiritul de echipă în situaţii complexe;
 • să obţină prin profesionalism, atitudine şi calitate umană, încrederea şi respectul pacienţilor;
 • să participe prin inovaţie şi creativitate la dezvoltarea cunoştinţelor fundamentale şi a progreselor tehnologice care să conducă la progresul ştiinţei, a artei medicale și farmaceutice;
 • să-şi asigure însuşirea critică a noului prin educaţie medicală continuă.

Studenții de la UMF „Iuliu Haţieganu”  au parte de o experiență completă în domeniul medical, deoarece au posibilitatea de a participa la stagii clinice, de cercetare științifică sau module universitare, prin programele de cercetare și mobilități internaționale.

Ca parte din experienţa UMF „Iuliu Haţieganu”, studenții au oportunitatea de a studia şi în alte ţări, pentru un semestru sau pentru un întreg an academic, deoarece universitatea are acorduri interinstituţionale cu universităţi din Portugalia, Spania, Marea Britanie, Franţa, Germania, Belgia, Austria, Italia, Grecia, Turcia, etc . De asemenea, există multiple oportunităţi de practică în domeniile de studii, finanţate prin programul ERASMUS+.

REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2023. Cu ce medii s-a intrat la liceele militare
În cadrul programului Spaţiului Economic European (SEE) studenţii, indiferent de nivelul de studiu (licenţă, masterat, doctorat), pot beneficia de burse de mobilitate în Islanda, Liechtenstein şi Norvegia, în scopul îmbunătăţirii aptitudinilor şi competenţelor de viitori profesioniști în domeniul sănătății.

Toate diplomele acordate de Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” sunt recunoscute automat în întreaga Uniune Europeană, pe baza Sistemului European de Credite Transferabile (ECTS), fapt ce le conferă absolvenților avantajul integrării pe piața muncii şi le permite să se adapteze ușor în diverse sisteme de sănătate, public sau privat. De asemenea, diplomele acordate pentru specializarea Medicină sunt recunoscute de statul Israel.
Facultatea de Medicină Dentară, UMF ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Curriculum-ul modern, centrat pe student, adaptat constant modelelor europene și cerințelor pieței muncii, urmărește personalizarea dezvoltării profesionale în funcţie de aptitudinile și aspiraţiile fiecărui student. Astfel, inserția pe piața muncii a absolvenților este aproape de 100%.

Universitatea de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca s-a evidențiat prin rezultatele obținute de absolvenții săi la examenul național de intrare în rezidențiat, situându-se, an de an, pe primul loc între universitățile de profil din țară la rata de promovabilitate (de peste 98% la Medicină), dar și la punctajele obținute de candidați.

În ultimii ani, Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” și-a consolidat și extins prezența în clasamentele internaționale cu profil academic. Calitatea actului didactic, activitatea de cercetare și numărul crescut de publicații a condus la creșterea performanței generale a universității clujene în aceste clasamente, fapt ce a dus la poziționarea universității, în 2023, pe locul 4 în metarankingul național ce clasifică cele mai performante universități din România.

Admiterea românilor de pretutindeni se desfășura exclusiv online, iar candidații nu vor fi nevoiți să achite taxă de înscriere sau de procesare a dosarului, aceștia putând opta pentru unul dintre 30 de locuri oferite la programul de studiu Farmacie.

Candidații la concursul de admitere pentru programele de studiu în limba română se pot înscrie până la data de 15 iulie, exclusiv on-site, iar examenul de admitere se va desfășura conform Ghidului de Admitere 2023, disponibil online, pe site-ul universității.

”Tinerii talentați și motivați, care doresc să-și construiască o carieră de succes în domeniul sănătății, vor beneficia de o educație de înaltă calitate, facilități moderne de învățare și oportunități de cercetare. De asemenea, universitatea oferă burse și ajutoare financiare studenților cu rezultate academice remarcabile, dar și celor cu resurse financiare limitate, precum și o serie de facilități extrem de importante în contextul actual: prioritate la primirea unui loc în căminele universității pentru toți studenții din anul I, inclusiv cei internaționali, o masă zilnică gratuită la unul din cele două restaurante ale universității pentru toți studenții care beneficiază de burse sociale și meniu subvenționat pentru toți studenții, consiliere psihologică, dezvoltare personală și orientare în carieră, servicii medicale gratuite și activități sportive, inclusiv sală de fitness în cămine”, transmite rectorul Universității de Medicină și Farmacie ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca, prof. dr. Anca Dana Buzoianu.

Cămin studenți, UMF ”Iuliu Hațieganu” din Cluj-Napoca

Pentru candidații din alte orașe și însoțitorii acestora, universitatea le pune la dispoziție, pe durata concursului de admitere, Căminul I din campusul Observator, unde se vor putea caza în camere cu 3 paturi și baie proprie. Cererea de cazare se va depune odată cu dosarul de înscriere, la Biroul de Înscriere, care funcționează, în perioada 10 – 15 iulie, în Sala de sport UMF, str. Gh. Marinescu nr. 23.

Admitere Medicină 2023. Acte necesare pentru înscriere, calendar și tematică

Admitere Medicină 2023. Conducerea Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București a aprobat tematica și bibliografia concursului de admitere organizat în 2023.

Majoritatea facultăților au aprobat tematica şi bibliografia concursului de admitere organizat în 2023 pentru viitorii studenți care vor să urmeze o carieră în domeniul medical.

Dacă la unele facultăți se poate intra pe baza unui dosar, în cadrul Facultăţilor de Medicină şi Farmacie s-a intrat mereu pe baza unui examen scris.

Potrivit site-ul oficial al Facultății de Farmacie și Medicină Carol Davila, înscrierile încep pe 6 iulie și vor dura până pe 14 iulie, între orele 09:00-16:00, în afară de zilele 8, 9 și 10 iulie.

Înscrierea candidaților și depunerea documentelor obligatorii, care trebuie să fie scanate în format dpf, se va face exclusiv online, pe platforma dedicată concursului de admitere.

Acte necesare Admitere Medicină 2023 UMF Carol Davila

 1. Cererea tip de înscriere, semnata olograf de catre candidat;
 2. Carte de identitate sau paşaportul valabil;
 3. Certificatul de naştere;
 4. Diploma de bacalaureat sau diplomă echivalentă. Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunile corespunzatoare anului universitar 2021-2022 pot prezenta în locul diplomei de bacalaureat, adeverinţa eliberată de către liceu în care trebuie menţionate obligatoriu media generală a examenului de bacalaureat, mediile obţinute în anii de studiu, termenul de valabilitate al adeverinţei şi faptul că nu a fost eliberată diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu cea de bacalaureat – recunoscută de M.E. (în cazul absolvenţilor de liceu care au susţinut examenul de bacalaureat în afara României).
 5. Certificat de căsătorie (dacă este cazul);
 6. Certificat de competenţă lingvistică pentru limba română eliberat de Disciplina deLimbi moderne a UMFCD (doar pentru cetăţenii membri ai Uniunii Europene, ai statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene pentru admiterea în ciclul de studii universitare cu predare în limba româna);
 7. Adeverinţă medicală eliberată de către medicul şcolar sau de către medicul de familie care atestă că persoana respectivă este aptă din punct de vedere medical;
 8. Fotografie color tip buletin;
 9. Dovada achitării taxei de înscriere;9.1 Efectuare plată (prin procesator de plată integrat în aplicație);9.2 Scutire taxa inscriere – acte doveditoare;

Calendar Admitere Medicină 2023 UMF Carol Davila

În cadrul Universitatea de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București înscrierea candidaților și depunerea documentelor la concursul de admitere 2023 se va face exclusiv online, pe platforma dedicată concursului de admitere.

 • Joi 06 Iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Vineri 07 Iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Luni 10 Iulie între orele 9:00 – 16:00
 • Marți 11 Iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Miercuri 12 Iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Joi 13 Iulie între orele: 9:00 – 16:00
 • Vineri 14 Iulie între orele 9:00 – 16:00 (se vor face doar validările finale pentru
 • candidații cu înscrieri online nevalidate)