REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2023. Cu ce medii s-a intrat la liceele militare

Potrivit rezultatelor inițiale, 810 elevi au fost admiși și  520 au fost respinși. Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal ne-militar are loc pe 19 iulie.

10 iul. 2023, 20:00
REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2023. Cu ce medii s-a intrat la liceele militare

REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2023. Ministerul Educației a publicat astăzi, 10 iulie 2022, rezultatele finale ale repartizării în liceele militare, pe admitere.edu.ro. Listele cu elevii admiși în liceele militare cuprind mediile de admitere și colegiile la care au fost repartizați.

Potrivit rezultatelor inițiale, 810 elevi au fost admiși și  520 au fost respinși.

Există 5 colegii naționale militare în România:

  • Colegiul Național Militar „Dimitrie Cantemir”, Breaza;
  • Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul”, Alba Iulia;
  • Colegiul Național Militar „Ștefan cel Mare”, Câmpulung Moldovenesc;
  • Colegiul Național Militar „Tudor Vladimirescu”, Craiova;
  • Colegiul Național Militar „Alexandru Ioan Cuza”, Constanța

Amintim ca toți absolvenții colegiilor naționale militare din Alba-Iulia, Breaza, Câmpulung Moldovenesc și Craiova au promovat examenul de Bacalaureat 2023, iar la colegiul din Constanța rata de promovare a fost de 97,24%.


Repartizare licee 2023. Au fost afișate rezultatele inițiale ale repartizării în liceele militare

REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2023.  Ierarhia la nivel judeţean şi al Municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care participă la admiterea în învăţământul liceal a fost afişată, miercuri, cu mai bine de o oră şi jumătate întârziere faţă de ora anunţată iniţial, iar Ministerul Educaţiei a explicat că au fost necesare verificări suplimentare ale aplicaţiei informatice. Marţi – când au fost făcute publice rezultatele finale ale Evaluării Naţionale – au fost identificate neconcordanţe în aplicaţia informatică în ceea ce priveşte ordinea de aplicare a criteriilor de departajare stabilită prin Metodologia de organizare şi desfăşurare a admiterii la liceu.

A fost publicată ierarhia la nivel judeţean/al Municipiului Bucureşti a absolvenţilor clasei a VIII-a care participă la admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar 2023-2024. Poate fi consultată prin accesarea linkului: http://admitere.edu.ro/”, anunţă, miercuri, Ministerul Educaţiei.

Instituţia a precizat că cel de-al treilea criteriu de ierarhizare – respectiv nota obţinută la proba de limba şi literatura maternă – se aplică doar candidaţilor care au optat pentru includerea, în calculul mediei de admitere, a notei obţinute la limba şi literatura maternă şi care pot opta şi pentru înscrierea în unităţi de învăţământ cu predare în limba maternă.
”Reiterăm faptul că eroarea de algoritm de la publicarea din 4 iulie a ierarhiei candidaţilor nu a afectat integritatea bazei de date şi că situaţia creată nu afectează procesul de completare a opţiunilor şi repartizarea computerizată a candidaţilor, în cadrul admiterii la liceu. Menţionăm că întârzierea faţă de momentul anunţat astăzi, 5 iulie, pentru publicarea ierarhiei, se datorează verificărilor suplimentare efectuate înainte de publicare. Ne cerem scuze pentru situaţia creată şi vă asigurăm că Ministerul Educaţiei face toate demersurile pentru desfăşurarea în bune condiţii a activităţilor care vizează sistemul educaţional şi pentru remedierea erorilor, atunci când ele se produc”, a mai transmis ministerul.

Conform calendarului admiterii în învăţământul liceal, după afişarea rezultatelor finale la evaluarea naţională, se afişează ierarhia judeţeană/ la nivelul municipiului Bucureşti, în vederea admiterii la liceu.

Ierarhizarea candidaţilor se face în ordinea descrescătoare a mediei de admitere (egală cu media notelor obţinute la evaluarea naţională) şi, pentru medii egale, prin aplicarea, în ordine, a criteriilor de departajare, respectiv:

  • nota obţinută la proba de limba şi literatura română, în cadrul evaluării naţionale
  • nota obţinută la proba de matematică, în cadrul evaluării naţionale
  • nota obţinută la proba de limba şi literatura maternă, dacă este cazul
  • media de absolvire a claselor V – VIII.

REZULTATE REPARTIZARE COMPUTERIZATĂ 2023. Calendar

6-7, 10 – 14 iulie 2023 – Verificarea de catre parinti si candidati a corectitudinii datelor din fisa listata de calculator, corectarea eventualelor greseli in baza de date computerizata si listarea fiselor corectate din calculator, operatiuni ce se vor realiza utilizand aplicatia informatica centralizata.
17 iulie 2023 – Termenul-limita pentru transmiterea bazei de date de la centrele de inscriere la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti, precum si a listei absolventilor care nu participa la repartizarea computerizata, prin confirmarea operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata
Predarea/transmiterea de catre comisia din centrul de inscriere a fiselor de optiuni originale la centrul de admitere judetean/al municipiului Bucuresti.
17 iulie 2023 – Transmiterea bazei de date de la centrele de admitere judetene/al municipiului Bucuresti la Centrul national de admitere prin confirmarea, de catre acestea, a finalizarii operatiunilor specifice, in aplicatia informatica centralizata.

Admitere liceu 2023. Până când pot fi completate fișele cu opțiuni. Repartizarea la liceu va fi făcută în data de 19 iulie

18 iulie 2023 – Verificarea si corectarea eventualelor erori din bazele de date, precum candidati aflati in baza de date pentru admiterea computerizata si care au fost deja admisi la liceele la care se sustin probe de aptitudini etc., de catre Comisia nationala de admitere si comisiile de admitere judetene/a municipiului Bucuresti; transmiterea modificarilor la comisia nationala
18 iulie 2023 – Corectarea erorilor si confirmarea incheierii modificarilor in aplicatia informatica centralizata
19 iulie 2023 – Repartizarea computerizata in invatamantul liceal a absolventilor clasei a VIII-a care nu implinesc 18 ani pana la data inceperii cursurilor anului scolar 2023 – 2024
19 iulie 2023 – Comunicarea rezultatelor candidatilor repartizati computerizat in invatamantul liceal
Afisarea in unitatile de invatamant gimnazial a listei cu locurile neocupate in unitatile de invatamantul liceal din judet/municipiul Bucuresti
20 – 25 iulie 2023 – Depunerea dosarelor de inscriere la scolile la care candidatii au fost repartizati
25 iulie 2023 –  Transmiterea de catre unitatile de invatamant liceal a situatiei locurilor ramase libere in urma neinscrierii candidatilor admisi in aceasta etapa de admitere

26-28 iulie 2023 – Rezolvarea de catre comisia de admitere judeteana/ a municipiului Bucuresti, a situatiilor speciale aparute dupa etapa de repartizare computerizata.

A doua etapa de admitere la liceu 2023-2024

28 iulie 2023 – Afisarea centrului de admitere, a situatiei locurilor ramase libere, inclusiv a celor destinate candidatilor rromi, precum si a celor destinate candidatilor cu CES, a locului de desfasurare si a graficului probelor de aptitudini sau de verificare a cunostintelor de limba moderna ori materna
31 iulie 2023 – Inscrierea candidatilor pentru probele de aptitudini sau probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa.
1 – 2 august 2023 – Desfasurarea probelor de aptitudini sau a probelor de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna
3 – 4 august 2023 – Afisarea rezultatelor la probele de aptitudini si la probele de verificare a cunostintelor de limba moderna sau materna si rezolvarea eventualelor contestatii
7 – 9 august 2023 – Primirea cererilor de inscriere a candidatilor care au fost repartizati computerizat in prima etapa de admitere, dar care nu si-au depus dosarele de inscriere in termen, a candidatilor care au fost respinsi la liceele/clasele care au organizat probe de aptitudini si a candidatilor care au sustinut probe de verificare a cunostintelor de limba moderna sau de limba materna in etapa a doua, precum si a candidatilor care nu au participat sau au participat la repartizarea computerizata in prima etapa de admitere, dar, din diferite motive, nu au fost repartizati computerizat, inclusiv a candidatilor pe locurile speciale pentru rromi si a candidatilor pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa.
Primirea cererilor de inscriere a absolventilor clasei a VIII-a care nu au sustinut evaluarea nationala.
Nota: Candidatii pe locurile speciale pentru rromi si candidatii pentru locurile distinct alocate candidatilor cu CES in unitatile de invatamant de masa isi pastreaza prioritatea pe locurile destinate acestora care au ramas libere dupa solutionarea situatiilor speciale.
10 – 11 august 2023 – Repartizarea candidatilor din etapa a adoua, de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti. Repartizarea se face conform unei proceduri stabilite de catre comisia de admitere judeteana/a municipiului Bucuresti, publicate pe site-ul inspectoratului scolar judetean/al Municipiului Bucuresti si comunicate unitatilor de invatamant pana la data de 5 iulie 2023.
11 august 2023 – Transmiterea catre Centrul national de admitere a rezultatelor repartizarii prin confirmarea incheierii operatiunilor specifice in aplicatia informatica centralizata.