Ajutoare de înmormântare „pentru situaţii de urgenţă”. Cât poţi să iei de la primărie dacă ai avut un necaz peste noapte în familie

Persoanele cu venituri reduse din Ploiești ar putea beneficia, în 2024, din bugetul local, de ajutoare de înmormântare și pentru situații de urgență. Cel puțin așa prevede un proiect de hotărâre de Consiliu Local care a fost postat pe site-ul Primăriei Ploiești.

26 feb. 2024, 11:36
Ajutoare de înmormântare „pentru situaţii de urgenţă”. Cât poţi să iei de la primărie dacă ai avut un necaz peste noapte în familie

Ajutoare de înmormântare și pentru situații de urgență la Ploiești.  Proiectul de hotărâre de Consiliu Local, publicat pe site-ul Primăriei Ploiești, în secțiunea Transparență decizională, prevede acordarea de ajutoare de înmormântare și pentru situații de urgență în 2024.

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat la Ploiești, anumite categorii de persoane ar putea beneficia de un sprijin suplimentar în cazul decesului unui membru din familie sau în cazul unor situații de urgență.

Cine beneficiază și cuantumul ajutoarelor de înmormânare

Beneficiarii ajutorului de înmormântare sunt persoanele care primesc venit minim de incluziune (fostul venit minim garantat).

Dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat de Consiliul Local, ajutorul financiar pentru cheltuielile de înmormântare, acordat în cazul decesului unui membru din familia beneficiară de venit minim de incluziune, va fi de 2.000 de lei.

Ajutorul de urgență, în cuantum de 2000 de lei, ar urma să fie acordat pentru familiile sau persoanele cu venituri lunare/membru de familie mai mic decât salariul minim net pe economie, care se află în situații de necesitate cauzate de incendii, anunţă observatorph.ro.

Ajutorul de înmormântare ar urma să fie acordat pe bază de cerere la Primăria Ploiești.

Actele necesare pentru acordarea ajutorului de înmormântare

 • certificat de deces
  actul de identitate al solicitantului
  acte de stare civilă ale solicitantului din care să rezulte relația de rudenie cu persoana decedată, după caz acte care atestă calitatea de moștenitor, tutore, curator
  dovezi privind suportarea cheltuielilor de înmormântare
  Cererea, însoțită de actelele/documentele doveditoare ar urma, dacă proiectul de hotărâre va fi aprobat, să se înregistreze la Administrația Serviciilor Sociale Comunitare Ploiești.

Persoanele cu mai multe locuințe sau cu mașini mai noi de 10 ani, exceptate de la plata ajutoarelor

Atenție! Proiectul de hotărâre prevede că nu se pot acorda ajutoare de urgență persoanelor singure/ familiilor care dețin următoarele bunuri mobile/ imobile și depozite bancare

 • bunuri imobile: clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1200 mp în zona urbană și 2.500mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente
  bunuri mobile: mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice, precum și autovehicul cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate și/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități
  În situația în care unul sau mai multe bunuri aflate în proprietatea persoanei singure/ familiei beneficiare este dat în închiriere/arendă/concesiune, acest bun va fi luat în calcul
  depozite bancare -cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular unul sau mai multe conturi/depozite bancare a căror sumă totală este mai mare de trei ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

Pentru acordarea ajutorului de înmormântare și a sprijinului pentru situații de urgență în caz de incendii, proiectul de hotărâre trebuie votat în Consiliul Local Ploiești.

Citește și: Cu cât s-a majorat ajutorul de deces în 2024. Actele necesare și programul de lucru de la Casa Județeană de Pensii Prahova
Trebuie precizat că mai există un tip de ajutoare de înmormântare acordate prin intermediul Casei Județene de Pensii Prahova, în cazul decesului asiguratului sau al pensionarului.

Beneficiază de acest ajutor o singură persoană care face dovada că a suportat cheltuielile ocazionate de deces şi care poate fi, după caz, soţul supravieţuitor, copilul, părintele, tutorele, curatorul sau, în lipsa acestora, oricare persoană care face această dovadă.

În acest caz, potrivit Casei Județene de Pensii Prahova, cuantumul ajutorului de deces se stabileşte anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat. De la 1 ianuarie 2024, ajutorul de înmormântare (conform Legii nr. 422/2023, legea bugetului asigurarilor sociale de stat), este în cuantum de 7.567 lei.

 

Ajutoar înmormântare 2024. A crescut „ortul popii”, sume mult mai mari încasate în caz de deces. Ce ACTE sunt necesare

Ajutor înmormântare 2024. Au crescut indemnizaţiile, astfel că nu este de mirare că un cetăţean din Vaslui a făcut cerere ca acest ajutor să se dea în timpăul vieţii, pentru a se bucura de el.

Un vasluian a cerut ajutorul de înmormântare în avans: „La ce îmi trebuie bani pe lumea cealaltă? Eu îi vreau cât trăiesc”

Ajutorul de deces se achită în termen de 3 zile lucrătoare de la solicitare de către: casa teritorială de pensii, în cazul decesului pensionarului sau al asiguratului respectiv al unui membru de familie al acestuia sau de către instituţia care gestionează bugetul asigurărilor pentru şomaj, în cazul decesului şomerului, respectiv al unui membru de familie al acestuia.

Ajutor înmormântare 2024. Ajutorul de deces se achită unei singure persoane care poate fi, după caz:

 • soţul supravieţuitor
 • copilul;
 • părintele;
 • tutorele;
 • curatorul;
 • oricare persoană care dovedeşte cu acte că a suportat cheltuielile ocazionate de deces, dacă nu există altă solicitare din partea persoanelor menţionate mai sus.

Ajutorul de deces se achită asiguratului sau pensionarului al cărui membru de familie a decedat. Începând cu data de 1 ianuarie 2024, conform prevederilor art. 20 din Legea nr. 422/2023, cuantumul ajutorului de deces prevăzut de Legea nr. 263/2010, cu modificările şi completările ulterioare, este următorul: în cazul decesului asiguratului sau pensionarului:  7.567 lei de la 6.789 lei, iar în cazul decesului unui membru de familie al asiguratului sau pensionarului: 3.784 lei.

Citeşte şi:

Vacanţă schi elevi 2024 pe judeţe. Elevii revin luni la şcoală, dar urmează o altă săptămână de zile libere. Harta vacanţei pe judeţe

Ajutor înmormântare 2024. Actele  necesare acordării ajutorului de deces, după caz, sunt:

 • cerere pentru acordarea ajutorului de deces;
  certificat de deces (original şi copie);
  act de identitate al solicitantului (original şi copie);
  acte de stare civilă ale solicitantului, din care să rezulte gradul de rudenie cu decedatul, sau, după caz, actul care atestă calitatea de tutore, curator, mandatar (original şi copie);
 • dovada că solicitantul a suportat cheltuielile ocazionate de deces (original şi copie);
  act medical emis sau vizat de medicul expert al asigurărilor sociale, prin care se atestă boala care l-a făcut inapt şi data ivirii acesteia, în cazul copilului inapt în vârstă de peste 18 ani (original);
  adeverinţă care să certifice că, la data decesului, membrul de familie cu vârsta cuprinsă între 18 şi 26 de ani urma o formă de învăţământ organizată potrivit legii (original).
  adeverință eliberată de angajator din care să rezulte că persoana decedată avea calitatea de asigurat la data decesului, respectiv extras din REVISAL, după caz.
  dovada că membrul de familie nu era asigurat sau pensionar se face prin declaraţie pe propria răspundere a celui care solicită ajutorul de deces, dupa caz.

Citeşte şi

Se taie ajutoarele sociale din 2024, gata cu pomenile! Cine va primi venitul minim de incluziune