ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Interdicţii şi pedepse. Cum să eviţi să ajungi de la vot la închisoare

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Procesul electoral este reglementat pentru fiecare tip de scrutin de către o lege specială care stabileşte ce este şi ce nu este permis în timpul campaniei electorale şi în ziua votului. Dacă această lege stabileşte care sunt contravenţiile ce pot aduce o simplă amendă, anumite fapte intră în raza de acţiune a Codului Penal.

03 oct. 2014, 06:52
ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Interdicţii şi pedepse. Cum să eviţi să ajungi de la vot la închisoare

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014.  Infracţiuni electorale:

cei care încredinţează urna specială altor persoane decât membrilor biroului electoral al secţiei de votare sau cei care transportă urna specială fără a face parte din birou vor fi pedepsiţi cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi;

în cazul în care o persoană împiedică, prin orice mijloace, liberul exerciţiu al dreptului de a alege sau de a fi ales, ea va fi pedepsită cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.

Oferirea sau darea de bani, de bunuri ori de alte foloase în scopul determinării alegătorului să voteze sau să nu voteze o anumită listă de candidaţi ori un anumit candidat se pedepseşte cu închisoarea de la 6 luni la 3 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Nu intră în categoria acestor bunuri cele cu valoare simbolică, inscripţionate cu însemnele unei formaţiuni politice.

cu închisoare de la 6 luni la 3 ani vor fi pedepsiţi cei care votează fără a avea acest drept, cei care votează de două sau mai multe ori, precum şi cei care introduc în urnă mai multe buletine de vot decât are dreptul un alegător. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează utilizarea unei cărţi de alegător sau a unui act de identitate nul ori fals sau a unui buletin de vot fals, însă pedeapsa cu închisoarea poate fi înlocuită cu amendă penală;

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Atribuţiile preşedintelui României. Ce putere are şeful statului

cei care atacă, prin orice mijloace, secţia de votare riscă pedeapsa cu închisoarea de la 2 la 7 ani, plus interzicerea anumitor drepturi;

violarea prin orice mijloace a secretului votului se pedepseşte cu amendă. Dacă fapta este comisă de un membru al biroului electoral al secţiei de votare, pedeapsa va fi închisoare de la 6 luni la 3 ani sau amendă şi interzicerea unor drepturi;

deschiderea urnelor, înainte de ora stabilită pentru închiderea votării, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 3 ani sau cu amendă şi interzicerea exercitării unor drepturi;

falsificarea prin orice mijloace a înscrisurilor de la birourile electorale se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani şi interzicerea exercitării unor drepturi. Cu aceeaşi pedeapsă se sancţionează şi înscrierea în copia de pe lista electorală permanentă ori de pe lista electorală complementară a unor persoane care nu figurează în această listă;

folosirea unui program informatic cu vicii care altereaza inregistrarea ori insumarea rezultatelor obtinute in sectiile de votare sau determina repartizarea mandatelor in afara prevederilor legii se pedepseste cu inchisoarea de la 2 la 7 ani si interzicerea exercitarii unor drepturi. Aceeasi pedeapsa se aplica si pentru introducerea de date, informatii sau proceduri care duc la alterarea sistemului informational national necesar stabilirii rezultatelor alegerilor.

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Contravenţii la Legea alegerilor prezidenţiale

Spre deosebire de infracţiuni, contravenţiile sunt sancţionate doar cu amendă şi nu sunt trecute în cazierul judiciar întrucât sunt socotite de o gravitate mai redusă. Totuşi cuantumul amenzilor variază între 1.000 şi 10.000 lei. Acestea sunt menţionate în Legea alegerii preşedintelui României nr. 370/2004:

– înscrierea cu bună ştiinţă a unui alegător în mai multe liste electorale permanente sau speciale, înscrierea în listele electorale a unor persoane fi active ori care nu au drept de vot;

– păstrarea registrelor cu listele electorale permanente sau a registrelor cu listele electorale speciale în condiţii necorespunzătoare;

neefectuarea la termen a comunicărilor prevăzute de lege şi neoperarea acestora în listele electorale permanente şi în listele electorale speciale;

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. GHIDUL alegătorului pentru turul al doilea

efectuarea de operaţiuni în listele electorale permanente şi în listele electorale speciale de către persoane neautorizate;

tipărirea, fără drept, de buletine de vot în vederea utilizării acestora în ziua alegerilor;

refuzul de a permite accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare, cu excepţia cazurilor în care preşedintele biroului electoral al secţiei de votare limitează accesul persoanelor acreditate în localul secţiei de votare datorită mărimii acestuia;

refuzul de a se conforma dispoziţiilor preşedintelui biroului electoral al secţiei de votare cu privire la asigurarea ordinii în localul de vot şi în împrejurimi;

înmânarea buletinului de vot unui alegător care nu prezintă actul sau, după caz, documentul de identitate ori care refuză să semneze în lista electorală în care este înscris pentru primirea buletinului de vot şi a ştampilei cu menţiunea „VOTAT”;

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Alegerea preşedintelui României. Cum este desemnat câştigătorul

neaplicarea ştampilei cu menţiunea „VOTAT” sau a timbrului autocolant pe actul sau, după caz, documentul de identitate, precum şi reţinere a acestora, fără motive întemeiate, de către membrii biroului electoral al secţiei de votare;

continuarea propagandei electorale după încheierea acesteia;

– purtarea pe durata votării, de către membrii birourilor electorale ale secţiilor de votare, persoanele însărcinate cu paza sau de către persoanele acreditate, de ecusoane, insigne ori alte însemne de propagandă electorală;

-nerespectarea deciziilor şi hotărârilor birourilor electorale; nerespectarea hotărârilor şi instrucţiunilor Autorităţii Electorale Permanente şi nerespectarea hotărârilor Curţii Constituţionale;

-refuzul de a primi şi înregistra o întâmpinare, contestaţie sau orice altă cerere, formulată în scris;

-nerespectarea interdicţiei consumului şi comercializării alcoolului pe o rază de 500 de metri de secţia de votare etc.

ALEGERI PREZIDENŢIALE 2014. Conduita pe durata campaniei electorale

Un alt set de reguli vizează modul în care protagoniştii campaniei electorale, candidaţii şi susţinătorii lor, trebuie să se comporte pe durata celor 30 de zile care premerg scrutinul:

să nu organizeze manifestări electorale în şcoli, unităţi militare, închisori sau reprezentanţe diplomatice

să respecte regulile de desfăşurare a manifestărilor electorale, mai ales cele referitoare la distribuirea alcoolului;

 

 

 


loading...