Alocaţii copii 2023, majorări de peste 300%. Cu 256 de lei pe lună, în 20 de ani, un părinte poate economisi 61.440 de lei

Alocațiile reprezintă un venit foarte important pentru multe familii din România, iar, din păcate, de multe ori banii nu se dau pe rechizite şi ajung "pe caiet" la cârciuma din sat. Mici calcule arată totuşi de ce sume s-ar putea bucura copiii la majorat.

07 sept. 2023, 12:50
Alocaţii copii 2023, majorări de peste 300%. Cu 256 de lei pe lună, în 20 de ani, un părinte poate economisi 61.440 de lei
Copiii ucraineni din România ar putea beneficia de alocații de stat.

Alocaţii copii 2023. În țara noastră, alocația pentru copii se acordă lunar în baza în baza cererii formulate de unul dintre părinți și se achită până la împlinirea vârstei de 18 ani, dar şi după această vârstă în anumite condiţii.

Copiii născuți în Republica Moldova, ai căror părinți dețin cetățenia română, pot primi şi ei alocația de stat. Pentru a putea beneficia, părinții trebuie să depună un dosar la Primăria localității pe a căror rază teritorială își au domiciliul în România.

O condiție obligatorie pentru a depune dosarul este ca părintele care solicită plata alocației să dețină buletin de identitate românesc și să fie transcris certificatul de naștere al copilului.

Valoarea alocației pentru copii a crescut semnificativ în ultimii opt ani – cu 315% pentru cei de până ȋn doi ani și cu 609% pentru cei cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani. În 2015, alocațiile se situau la nivelul modest de 200 de lei, pentru micuții de zero-doi ani, respectiv la 42 de lei, pentru copiii cu vârsta cuprinsă între doi și 18 ani. Din septembrie 2023, situația s-a schimbat în mod semnificativ. În prezent, părinții primesc 631 de lei pentru prima categorie și 256 de lei pentru cea de-a doua. Cu o gestionare eficientă a resurselor, părinții pot dubla suma primită din alocații, până la majoratul copiilor.

Alocaţii 2023: Cum poţi să obţii 255 de lei de la stat chiar dacă ai 18 ani şi ai luat Bac-ul
Alocația pentru copii este un sprijin financiar lunar oferit părinților în funcție de vârsta copiilor lor. Dar, în ciuda creșterii semnificative din ultimii ani, aceasta rămâne adesea insuficientă pentru a acoperi toate nevoile unui copil. Cu toate acestea, cu o gestionare eficientă a acestor resurse financiare, părinții pot oferi un sprijin copiilor lor, în special când aceștia ajung la vârsta de 18-20 de ani și se confruntă cu cheltuieli pentru educație, prima mașină sau locuință.

,,Asigurarea unui start bun în viață este o prioritate pentru părinții și viitorii părinți. Acoperirea costurilor educației, asigurarea primei mașini sau economisirea pentru prima locuință sunt obiective comune în viața tinerilor când depășesc pragul vârstei de 18-20 de ani. În acest moment, părinții pot juca un rol semnificativ în asigurarea unui început financiar stabil pentru copiii lor, evitându-le astfel situații dificile, datorii sau credite. Cu toate acestea, resursele financiare pot fi limitate, motiv pentru care obiectivele trebuie planificate cu grijă din timp. Un instrument foarte util pentru părinți este gestionarea eficientă a alocației oferite de stat„, spune Ion Soltinschi, consultant Mr. Finance.

Alocaţii copii 2023. Una dintre cele mai simple opțiuni este economisirea acestor bani proveniți din alocații, fie păstrându-i acasă, fie depunându-i într-un cont de economii. Cu 256 de lei pe lună, în 20 de ani, un părinte poate economisi aproximativ 61.440 de lei.

O altă opțiune ar fi constituirea unui depozit bancar care să ofere dobândă. Cu un randament mediu anual de 4%, în 20 de ani, se pot economisi 61.440 de lei și se poate obține un sold de 90.058 de lei. Adică, un câștig net de 28.618 de lei.

O alternativă mai riscantă, dar potențial mai profitabilă, este investiția la bursă. Cu un randament mediu de 8%, aceiași 256 de lei pot deveni, peste 20 de ani, aproximativ 138.000 de lei. Totuși, această opțiune necesită timp, implicare și o înțelegere a pieței de capital.
În cele din urmă, poate fi luată în considerare încheierea unei asigurări de viață cu capitalizare. Aceste produse oferă adesea randamente competitive și scutiri de impozit. Astfel, alocația de 256 de lei lunar poate deveni aproximativ 27.000 de euro în 20 de ani.

Aceste opțiuni nu reprezintă sfaturi de investiții, dar oferă părinților diverse modalități de a gestiona alocația copiilor pentru a asigura un start bun în viață. Cu planificare și gestionare adecvată, chiar și sumele mici pot contribui semnificativ la viitorul financiar al copiilor.

Alocaţii copii 2023, banii intră pe card pe 8 septembrie

Trebuie menționat că, în ultima perioadă, plata alocațiilor a fost făcută pe data de 8 ale lunii. Însă, dacă data de 8 pică în weekend, există posibilitatea ca banii să intre în cont fie vineri, fie luni. Plata poate întârzia, de asemenea, în funcție de volumul de muncă pe care îl are factorul poștal distribuitor. Plata alocațiilor se poate face fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar. În august 2023, părinții au încasat alocațiile copiilor în perioada între 8 și 10 ale lunii.

Legea 61/1993 arată exact condiţiile pentru primirea alocaţiei şi de către tinerii care au trecut de majorat.

art.1

(1) Se instituie alocaţia de stat pentru copii ca formă de ocrotire a statului acordată tuturor copiilor, fără discriminare.

(2) Beneficiază de alocaţie de stat pentru copii toţi copiii în vârstă de până la 18 ani.

(3) Alocaţia de stat pentru copii se acordă şi tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani, care urmează cursurile învăţământului liceal sau profesional, organizate în condiţiile legii, până la terminarea acestora.

art.4

(5) Pentru tinerii prevăzuţi la art. 1 alin. (3), plata alocaţiei de stat se face direct acestora, pe bază de cerere. Procedura de plată se stabileşte prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi, se arată legea.

Citește și: ,,Nu este logic ce se întâmplă. Nu știm ce să facem, încotro să o luăm.’’ Mama unei eleve este disperată. Fiica ei nu a fost repartizată la liceu

Alocaţii copii 2023. Ce documente sunt necesare pentru a beneficia în continuare de alocație

În primul rând, va trebui completată o cerere pentru alocație care se va depune la unitățile de învățământ. Cererea trebuie să fie însoțită de copia actului de identitate și de o adeverință eliberată de școala respectivă. Această adeverință va atesta faptul că elevul urmează cursurile învățământului liceal sau profesional, continuă fără întrerupere și nu repetă anul școlar. În cazul în care se repetă un an școlar, din motive medicale, cererea va fi însoțită și de copia certificatului medical sau a altui document medical care atestă respectiva situație.

Alocaţii 2023. Pentru a înregistra dosarul în baza de date a Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului- Serviciul Alocații, următoarele acte vor fi necesare:

  • Cere Tip;
    Adeverinţă de elev;
    Copia actului de identitate;
    Extrasul de cont, în original, cu semnătura și ștampila băncii.

Cererea pe propria răspundere va fi completată de către elev. La cerere se vor ataşa actele menţionate anterior. Pentru continuitatea alocației, cererile vor fi completate şi depuse în cursul lunii în care elevul va împlini vârsta de 18 ani.

Bani de la stat pentru tinerii cu vârste peste 16 ani. În ce condiţii îi poţi obţine

Absolventii institutiilor de invatamant in varsta de minimum 16 ani pot beneficia de o indemnizatie de somaj pentru o perioada de sase luni.

Potrivit Agentiei Municipale pentru Ocuparea Fortei de Munca (ANOFM), indemnizaţia de şomaj se acordă după 60 de zile calendaristice de la data absolvirii, perioadă în care absolventul beneficiază de servicii gratuite în vederea angajării (informare şi consiliere profesională, medierea muncii, formare profesională), precum şi de măsuri de stimulare a ocupării (prime).

Cuantumul indemnizaţiei de şomaj pentru tinerii cu vârste de peste 16 ani care au absolvit o unitate de învăţământ acreditată în România este de 50% din valoarea indicatorului social de referinta al asigurarilor pentru somaj si stimularii ocuparii fortei de munca in vigoare.

Prin absolvent al unei instituţii de învăţământ se înţelege persoana care a obţinut o diplomă sau un certificat de studii, în condiţiile legii, în una dintre instituţiile de învăţământ gimnazial, profesional, special, liceal, postliceal sau superior, de stat ori particular, autorizat sau acreditat în condiţiile legii.

Citeşte şi: Bani mai mulţi pentru elevii olimpici din România. Ce propuneri a făcut ministerul Educaţiei

În cazul absolvenţilor de liceu, indiferent dacă au promovat sau nu examenul de Bacalaureat, termenul de 60 de zile se calculează din ziua următoare datei absolvirii studiilor, stabilită prin reglementările normative în vigoare.

Conform Ordinului Ministerului Educaţiei nr. 5549/2021, anul şcolar pentru clasele a XII-a zi, a XIII-a seral şi frecvenţă redusă se încheie la data de 27 mai 2022.

Citeşte şi: ANAF, avertisment pentru milioane de români, amenzi încep să curgă din 25 mai

În cazul elevilor care nu au situaţia şcolară încheiată la toate materiile, termenul de 60 de zile se calculează de la data promovării examenului de corigenţă, dată înscrisă în adeverinţa eliberată de instituţia de învăţământ.

Actele necesare pentru înregistrarea absolventului la ALOFM, ca persoană în căutarea unui loc de muncă, sunt: actul de identitate; actele de studii şi de calificare sau adeverinţa din care să rezulte data absolvirii; declaraţie pe proprie răspundere privind starea de sănătate – tipizat disponibil pe website-ul: www.anofm.ro – agenţia AMOFM Bucureşti, secţiunea Persoane fizice/Indemnizaţii de şomaj şi venituri de completare.