Autostrăzi construite cu „roboți”. Cum funcționează tehnologiile de machine control folosite de STRABAG la Oradea și Chețani

STRABAG, una dintre cele mai inovatoare companii de construcții din România, a adoptat în proiectele de la Oradea și A3 Chețani - Câmpia Turzii tehnologii avansate de machine control. Pe lângă faptul că permit mai multă rapiditate, eficiență și precizie, aceste tehnologii ce includ și utilizarea de drone, au un rol foarte important: reduc erorile umane.
Alina Costache
22 dec. 2023, 18:08
Autostrăzi construite cu

Experții STRABAG au explicat avantajele acestor tehnologii, dar și provocările generate de utilizarea acestora.

1. Ce tehnologii specifice de machine control sunt implementate în proiectul din Oradea și cum contribuie acestea la eficiența construcției?

Tehnologiile specifice pentru machine control implementate la proiectele noastre de la Oradea si Chetani sunt :

– Modelarea 3D (BIM – Building Information Modeling): Aceasta implică crearea unor modele tridimensionale detaliate ale terenului și structurilor implicate în proiect. Aceste modele sunt esențiale pentru furnizarea informațiilor necesare utilajelor în timp real.

– Sisteme de Poziționare Globală (GPS): Utilizarea sistemelor GPS pentru a determina poziția exactă a utilajelor pe șantier. Aceasta permite sincronizarea precisă între locația fizică a utilajelor și datele din modelele 3D.

– Senzori și Camere Avansate: Utilizarea senzorilor și camerelor pentru a colecta date despre mediul înconjurător și pentru a oferi feedback în timp real utilajelor. Aceste tehnologii contribuie la precizia operațiunilor.

– Comunicare Wireless: Sistemele de machine control utilizează adesea tehnologii de comunicație wireless pentru a transmite rapid și eficient datele între echipamentele de construcție și sistemele informatice.

– Software Specializat: Dezvoltarea și utilizarea unor programe software specializate care să gestioneze și să interpreteze datele modelelor 3D, să coordoneze operațiunile utilajelor și să ofere informații în timp real despre progresul lucrărilor.

– Controlul Hidraulic Avansat: Integrarea sistemelor avansate de control hidraulic pentru a regla și gestiona precis mișcările utilajelor, oferind un nivel ridicat de precizie în execuția lucrărilor.

În proiectele noastre din Oradea și Chetani, adoptăm o abordare avansată prin implementarea tehnologiilor cheie pentru optimizarea construcției. Folosim modelarea 3D pentru a obține suprafete precise și detaliate, esențiale pentru funcționarea eficientă a sistemului de machine control. Acest instrument oferă o reprezentare tridimensională fidelă a terenului și a obiectelor implicate, furnizând informații detaliate despre topografie și configurarea terenului.

Pentru integrarea eficientă a modelelor 3D în operațiunile de construcție, implementăm un sistem hardware/software avansat. Acest sistem transmite date relevante către utilaje și primește informații actualizate de la acestea. Practic, suprafetele modelate 3D sunt convertite și transmise către utilaje printr-un sistem ce combină programe specializate cu echipamente de ultimă generație.

Aparatura de ultimă generație utilizată asigură precizie și rapiditate în transferul datelor, facilitând sincronizarea între programele specializate și echipamentele avansate. Astfel, utilajele primesc instrucțiuni detaliate și transmit informații relevante în timp real, transformând sistemul de machine control într-o extensie integrată a procesului de construcție. Acest aspect contribuie semnificativ la eficiența și precizia lucrărilor desfășurate în cadrul proiectelor noastre.

2. Care are sunt avantajele principale ale utilizării sistemelor de machine control în cadrul proiectului?

Utilizarea tehnologiei de machine control aduce numeroase avantaje semnificative pentru îmbunătățirea procesului de construcție. Principalele beneficii includ rapiditatea și eficiența în transmiterea informațiilor către utilaje, precizia și fiabilitatea muncii acestora, precum și eliminarea necesității utilizării echipelor multiple de topografi în absența tehnologiei de machine control.

Rapiditatea transmiterii informațiilor către utilaje reprezintă un avantaj major, sincronizarea rapida între modelele 3D sau alte date de proiect și utilaje eliminând întârzierile și ambiguitățile, contribuind la eficiența întregului proces de construcție.

Precizia operării utilajelor este îmbunătățită prin utilizarea datelor precise furnizate de tehnologia de machine control, reducând erorile umane și evitând reparații costisitoare și ajustări ulterioare.

Eliminarea necesității de a mobiliza echipe multiple de topografi este un alt aspect benefic, tehnologia preluând funcția de trasare și control al datelor, reducând costurile de forță de muncă și eliminând discrepanțele potențiale între datele de proiect și execuția efectivă pe șantier.

În concluzie, tehnologia de machine control aduce beneficii semnificative, oferind rapiditate, precizie și eficiență în proiectele de construcție, contribuind la optimizarea resurselor și reducerea costurilor asociate cu muncitorii și echipamentele tradiționale.

3. Cum au fost selectate și integrate echipamentele și software-ul în acest proiect?

Procesul de selecție a utilajelor pentru implementarea tehnologiei de machine control în cadrul proiectelor nostre a fost un aspect fundamental, cu o atenție deosebită acordată necesităților specifice ale lucrărilor de terasamente și suprastructura. Această selecție atentă a condus la montarea echipamentelor de machine control pe mai multe utilaje, în special pe buldozere și gredere, cu scopul de a asigura o precizie sporită în executarea acestor operațiuni complexe.

În cadrul proiectelor noastre, utilajele au fost alese în funcție de rolul lor specific în lucrările de terasamente și suprastructura. Buldozerele, prin capacitatea lor de a manipula și nivela terenul, au fost echipate cu sisteme de machine control pentru a asigura o precizie maximă în modelarea terenului conform cerințelor proiectului. Acest lucru a permis atât o aliniere corectă a terenului, cât și o eficiență sporită în operațiunile de nivelare.

De asemenea, grederele, specializate în nivelarea terasamentelor și a straturilor inferioare ale suprastructurii, au fost selectate pentru a beneficia de tehnologia de machine control. Prin integrarea acestor echipamente cu sisteme avansate de control, s-a asigurat o precizie excepțională în asternerea stratului de balast, contribuind astfel la stabilitatea și durabilitatea infrastructurii proiectului.

Prin montarea echipamentelor de machine control pe aceste utilaje cheie, s-a obținut o interacțiune eficientă între echipamentele de construcție și datele digitale din proiect. Aceasta nu numai că a condus la o execuție precisă a terasamentelor și a fundațiilor de balast, ci și la o gestionare mai eficientă a resurselor și a timpului de lucru. Astfel, selecția atentă a utilajelor pentru implementarea tehnologiei de machine control în proiectul nostru a fost esențială pentru atingerea obiectivelor de precizie, eficiență și optimizare a resurselor în cadrul proiectelor noastre.

4. Există exemple concrete de mașini sau utilaje cu control automat utilizate în construcție, și cum influențează acestea calitatea lucrărilor?

Există numeroase exemple de utilaje cu control automat în construcție, echipate cu tehnologii precum GPS, senzori laser și camere pentru a ghida și controla operațiunile în timp real. Exemple specifice includ buldozere pentru nivelarea terenului, excavatoare pentru săpături precise, gredere pentru nivelare, role compactoare pentru densitate uniformă a solului, utilaje de asfaltare pentru grosime uniformă a asfaltului și foreze pentru foraje precise.

Implementarea tehnologiei de machine control aduce beneficii semnificative în construcții, cum ar fi:

– Precizie și Consistență: Asigură o execuție uniformă și elimină erorile umane.

– Conformitate cu Modelul de Proiect: Utilizează modele 3D pentru a ghida utilajele, asigurând conformitatea cu planurile.

– Eficiență în Utilizarea Materialelor: Contribuie la optimizarea utilizării materialelor, reducând risipa și costurile.

– Reducerea Necesității de Reparare și Ajustare: Minimizează necesitatea intervențiilor ulterioare prin execuție precisă.

– Monitorizare și Rapoarte Detaliate: Furnizează informații și rapoarte detaliate pentru identificarea rapidă a problemelor.

– Optimizarea Timpului de Execuție: Elimină ajustările manuale, accelerând ritmul de lucru și respectând termenele de execuție.

În ansamblu, machine control îmbunătățește calitatea lucrărilor, eficiența operațională și respectarea standardelor de proiect în construcții.

5. Cum se asigură STRABAG Romania că personalul responsabil cu operarea mașinilor cu control automat este bine instruit și calificat?

Echipa noastră de profesioniști reprezintă un pilon esențial în implementarea cu succes a tehnologiei de machine control în proiectele noastre de construcții. Membrii echipei sunt instruiți constant în domeniul machine control, participând la cursuri specializate care acoperă utilizarea eficientă a sistemelor de control, interpretarea modelelor 3D și abilitățile necesare pentru gestionarea utilajelor echipate cu această tehnologie.

Implicarea activă a personalului în gestionarea datelor pentru machine control este un alt aspect crucial. Membrii echipei înțeleg cerințele specifice ale proiectului și modul de transmitere și utilizare a datelor în utilaje. Prin această implicare directă, echipa este pregătită să facă ajustări în timp real, optimizând eficiența și precizia operațiunilor de construcție.

Echipele noastre de mentenanță sunt de asemenea bine pregătite pentru a asigura buna funcționare a sistemelor de machine control. Acești profesioniști se ocupă de întreținerea regulată a echipamentelor, intervenind prompt în cazul problemelor tehnice și asigurând performanța optimă a utilajelor pe întreaga durată a proiectului.

Prin angajamentul nostru față de pregătire continuă și integrarea eficientă a tehnologiei de machine control în operațiunile noastre, ne asigurăm că atingem standarde ridicate de eficiență și calitate în proiectele noastre de construcții.

6. Ce tipuri de date și senzori sunt folosiți pentru a monitoriza și controla mașinile în timp real?

Monitorizarea și controlul în timp real al utilajelor în cadrul sistemelor de machine control implică utilizarea diverselor tipuri de date și senzori esențiale pentru asigurarea preciziei operațiunilor și adaptarea rapidă la schimbările din mediul de lucru.

Printre aceste tipuri de date și senzori se numără informațiile 3D și modelele de teren pentru ghidarea utilajelor, senzorii GPS pentru determinarea precisă a poziției, senzorii inerțiali pentru ajustarea poziției în cazul perturbațiilor, senzorii de înclinare și nivelare pentru asigurarea poziționării corecte, senzorii de înălțime și adâncime pentru controlul precis al adâncimii în operațiuni precum săparea sau compactarea, camerele și sistemele de vizualizare pentru oferirea operatorilor unei imagini în timp real a zonei de lucru.

Prin analiza acestor date, sistemul de machine control poate ajusta automat operațiunile utilajelor, asigurând o execuție precisă și eficientă a lucrărilor de construcție.

7. Cum contribuie tehnologia de machine control la reducerea costurilor și la termenele de execuție ale proiectului?

Tehnologia de machine control aduce numeroase beneficii pentru reducerea costurilor și îmbunătățirea termenelor de execuție în construcții. Printre acestea se numără eficiența crescută a utilajelor, reducerea risipei de materiale, optimizarea planificării și alocării resurselor, precizia în execuție și diminuarea lucrărilor de corectare, scăderea numărului de erori umane, monitorizarea și raportarea detaliată, precum și accelerarea timpului de execuție. Aceste avantaje contribuie în mod semnificativ la eficientizarea proceselor de construcție și la atingerea standardelor ridicate în ceea ce privește costurile și termenele de livrare ale proiectelor de infrastructură precum Oradea si Chetani.

8. Care sunt provocările sau obstacolele întâlnite în implementarea sistemelor de machine control în proiectul de la Oradea, spre exemplu și cum au fost depășite acestea?

Provocări și modalitățile de depășire a acestora pe care le-am întâlnit in proiectele noastre:

– Integrarea cu echipamente existente:  Actualizarea utilajelor existente cu tehnologia de machine control poate fi dificilă, însă colaborarea între furnizorii de tehnologie și producătorii de utilaje permite dezvoltarea soluțiilor eficiente pentru modernizare și integrare.

– Mentenanța și Suport Tehnic: Asigurarea mentenanței și suportului tehnic pentru echipamentele de machine control reprezintă o provocare. Selectarea furnizorilor cu experiență în oferirea de servicii și suport tehnic de calitate contribuie la soluționarea acestei probleme.

– Lipsa semnalului în anumite zone: În zonele cu teren înclinat sau obstacole, comunicarea eficientă între baza care emite corecții și utilaje poate fi afectată. Soluțiile tehnologice continue și adaptările la teren contribuie la îmbunătățirea acestei situații.

Depășirea acestor provocări implică o abordare holistică, combinând tehnologia avansată, instruirea adecvată a personalului și colaborarea strânsă între toate părțile implicate în proiect. Pe măsură ce tehnologia avansează, se așteaptă ca aceste obstacole să fie abordate în mod eficient.

9. Cum a fost utilizată drona în cadrul proiectului din Oradea pentru monitorizarea și evaluarea progresului lucrărilor, precum și pentru optimizarea planificării și alocării resurselor în construcția de infrastructură?

Utilizarea dronei în cadrul proiectelor noastre în general, dar specific pentru proiectul de la Oradea, a reprezentat o componentă esențială pentru monitorizarea și evaluarea progresului construcției, furnizând informații valoroase din punct de vedere cantitativ și vizual. Aceasta a implicat desfășurarea periodică a zborurilor pentru a captura imagini aeriene, oferind o perspectivă cuprinzătoare asupra evoluției proiectului de construcție.

Vederea clară și detaliată oferită de drone asupra materialelor utilizate în construcție și a stocurilor de materiale de-a lungul aliniamentului a fost deosebit de benefică. Această perspectivă detaliată a permis echipei de proiect să analizeze cu precizie cantitatea de materiale existente, să evalueze ritmul de punere în operă și să optimizeze planificarea și alocarea resurselor în consecință.

Prin intermediul datelor capturate de drone, s-au realizat evaluări periodice ale stadiului de construcție, permițând identificarea rapidă a eventualelor devieri față de programul inițial. Imaginile aeriene au furnizat o perspectivă globală asupra întregului șantier, evidențiind zonele cu progres semnificativ și identificând posibilele puncte critice care necesitau atenție suplimentară.

De asemenea, utilizarea dronei a sprijinit procesul de control al calității prin furnizarea unor imagini clare și detaliate ale fiecărui stadiu al construcției. Aceste informații au facilitat identificarea eventualelor deficiențe sau discrepanțe între proiect și execuție, permițând intervenția promptă și eficientă pentru corectarea acestora.

Prin integrarea tehnologiei de drone în procesul de construcție, s-a creat un cadru optim pentru optimizarea, planificarea și alocarea resurselor. Acest instrument de monitorizare a furnizat date esențiale care au contribuit la eficientizarea operațiunilor, reducerea riscurilor și asigurarea unei execuții corespunzătoare a proiectelor noastre de construcție.

10. Cum se aliniază proiectul din Oradea cu tendințele globale în domeniul tehnologiei de construcție?

Proiectul nostru adoptă și se aliniază cu tendințele globale din domeniul tehnologiei de construcții, focalizându-se pe implementarea tehnologiilor avansate de transmitere la distanță a datelor și utilizând ultima generație de echipamente hardware și software disponibile pe piață. Această abordare reflectă angajamentul nostru față de inovație și eficiență în cadrul proiectelor de construcții.

Prin utilizarea tehnologiilor de transmitere la distanță a datelor în timp real, asigurăm accesul instant la informații cruciale, oferind echipei noastre și partenerilor o perspectivă în timp real asupra stadiului proiectului. Această transparență și accesibilitate la date permit luarea deciziilor informate și ajustarea rapidă a planurilor de lucru în funcție de schimbările în teren sau cerințele proiectului.

Implementarea celor mai recente tehnologii hardware și software contribuie la optimizarea performanței echipamentelor noastre. Suntem în permanență la curent cu evoluțiile din domeniu și investim în soluții de ultimă generație pentru a asigura eficiență, precizie și fiabilitate în execuția lucrărilor de construcție.

Utilizarea platformelor de interoperabilitate reprezintă o altă componentă cheie a strategiei noastre. Aceasta facilitează schimbul corect și fluent de informații între diferitele componente ale proiectului. Interoperabilitatea asigură coeziunea și coerența în gestionarea datelor, evitând posibilele disfuncționalități și asigurând calitatea informațiilor transmise între diversele sisteme și dispozitive implicate în proiect.

Prin aceste practici, ne asigurăm că toate proiectele noastre se află în avangarda tehnologică, aducând beneficii semnificative în ceea ce privește eficiența operațională, calitatea lucrărilor și adaptabilitatea la cerințele în continuă schimbare ale industriei construcțiilor.

Spynews
Tzancă Uraganu, gest impresionant în memoria lui Lucas. Ce decizie a luat în carieră, pentru nepoțelul său, care a murit: ”Am promis” / FOTO
Bzi.ro
S-a rupt lanțul de iubire între Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță! „Când cineva îți dă timpul lui, dăruiște și tu!”
Fanatik.ro
Cât a plătit un șofer pentru înlocuirea unei singure anvelope la o mașină electrică. A fost obligat să o schimbe după doar 12.000 de km
Capital.ro
Lege pentru românii care au casă la curte. Este interzis lângă gardul vecinului
Playtech.ro
Cine e Roxana, soția lui Radu Mazăre. A lăsat-o ÎNSĂRCINATĂ în pușcărie
DailyBusiness
Lovitură dură pentru industria jocurilor de noroc! Apar noi modificări în lege!
Adevarul
Turist speriat de prețurile din centrul unui mare oraș din România: „E prea mult“
Spynews
Hidrologii, anunț de ultimă oră! Pericol de inundații în mai multe județe din țară. A fost emis un cod galben de viituri / FOTO
Spynews
EXCLUSIV! Fostul iubit al Cristinei Pucean, acuzații extrem de grave la adresa dansatoarei și a familiei ei! Bărbatul susține că a fost păcălit și își vrea banii înapoi! Declarații pentru Spynews.ro!
Evz.ro
Reguli la supermarket. Cine achită daunele provocate de clienți
Impact.ro
Te CRUCEȘTI! Cum arată divele din showbiz FĂRĂ MACHIAJ! Unele sunt HORROR
Prosport.ro
FOTO. Cum arată blonda care l-a asaltat pe fiul celebrului milionar român
wowbiz.ro
Mama fostei campioane olimpice la gimnastică a murit duminică într-un accident rutier
Cancan.ro
Cum a fost prinsă Bianca Iordache de iubit în timp ce îl ”traducea” cu vestitul crai, Cătălin Cazacu! ”Pentru ăsta îmi ceri tu bani?!” + Diva s-a lipit de perete
Playsport.ro
Mădălina Ghenea a arătat TOT de data asta! Imaginile interzise au fost făcute publice
kanald.ro
La ce sumă ajunge, de la 1 septembrie, pensia unui român care și-a desfășurat întreaga activitate în condiții normale! Daniel Baciu anunță măriri de peste 40%
Capital.ro
Nu primesc omologare RAR. Românii au interzis să circule pe stradă cu aceste vehicule
StirileBZI
Produse din ciocolată și biscuiţi, vândute mai scump în România! Amendă de 337,5 milioane de euro
Prosport.ro
FOTO. Ups! Mădălina Ghenea s-a urcat pe masă și rochia a lăsat la vedere mult prea mult!
stirilekanald.ro
Armata, din nou obligatorie? Ce se întâmplă dacă cineva îl refuză: „Un viitor mai periculos”
substantial.ro
Înălțarea Domnului și Ziua Eroilor, sărbătorite pe 13 iunie în 2024: Tradiții și simboluri creștine pe care fiecare credincios ar trebui să le respecte
MediaFlux
PENSII majorate cu 90%! Cine intră în noua schemă de calcul
Shtiu.ro
De ce evreii nu cred în Iisus Hristos? 'Nu este Mesia!'