Avocatul Poporului cere reanalizarea articolului ce prevede admiterea separată la colegii. „Discriminează copiii din familiile fără posibilități financiare”

Avocatul Poporului cere ca articolul ce prevede admiterea separată la colegii să fie reanalizat. Renate Weber face referire articolul din lista de modificări și completări la proiectul de lege a învățământului preuniversitar, trimisă Ministerului Educației în perioada de consultare pentru drafturile de acte normative.

02 sept. 2022, 18:29
Avocatul Poporului cere reanalizarea articolului ce prevede admiterea separată la colegii. „Discriminează copiii din familiile fără posibilități financiare”

În documentul respectiv e subliniat că prevederea „discriminează copiii din familiile fără posibilități financiare, încurajează abandonul școlar” și „creează avantaje celor din familii care pot asigura meditații copiilor”.

Avocatul Poporului spune că „nu este prevăzut un cadru de prevenire a faptelor de corupţie în procesul de elaborare a subiectelor şi organizarea” admiterii.

Prevederea face referire la faptul că doar colegiile pot organiza examen de admitere pentru până la 90% din numărul de locuri din clasa a IX-a. Prevederea prevăzută în art. 74 alin. (2) al proiectului de lege este una controversată, fiind criticată de o serie de instituții și de societatea civilă.

Raportul Avocatului Poporului

„Apreciem că admiterea în învăţământul liceal, în cadrul colegiilor naționale, favorizează menţinerea inechităţilor din educaţie și încurajează abandonul școlar, cadrul juridic fiind impredictibil și creează avantaje elevilor din familiile care pot asigura meditaţii copiilor, discriminând astfel copiii din familile fără posibilități financiare.

Astfel, deşi nu sunt definite, colegiile naţionale dobândesc dreptul de a organiza propriile concursuri de admitere în clasa a IX-a (pentru maximum 90% din locurile din planul de şcolarizare). O astfel de situație ar împiedica accesul pe criterii de egalitate la colegiile naționale, ar disparea transparența admiterii, în ipoteza în care corectarea se va face în colegiul respectiv, nu de către corectori din alte județe șise vor încuraja meditațiile cu profesorii din colegiile respective.

De asemenea, interdicţia implicării persoanelor „care au rude până la gradul al III-lea sau afini sau cadre didactice care desfăşoară meditaţii cu elevii care finalizează clasa a VIII-a la momentul derulării concursului” nu este însoţită de sancţiune. De altfel, nu este prevăzut un cadru de prevenire a faptelor de corupţie în procesul de elaborare a subiectelor şi organizare efectivă a concursului de admitere. Propunem reanalizarea art. 74, tinându-se astfel cont de observațiile și propunerilor care vor veni pe marginea acestuia din partea instituțiilor, organizațiilor legal constituite, elevilor, profesorilor etc”.

Citește și Sorin Cîmpeanu, anunţ despre salariile profesorilor înainte de noul an şcolar. Retribuţiile cresc abia în septembrie 2023

Citește și Reguli an şcolar 2022-2023. Ministerul Sănătăţii recomandă masca în spaţii închise şi distanţare de 1,5 m la ore