BAC 2017. Peste 135.000 de elevi s-au înscris în prima sesiune a examenului de BACALAUREAT

BAC 2017. Peste 135.000 de elevi s-au înscris anul acesta la sesiunea bacalaureatului, dintre care aproape 116.000 sunt absolvenţi ai promoţiei 2017, aproape 20.000 de absolvenţi fiind din seriile anterioare.

09 iun. 2017, 11:29
BAC 2017. Peste 135.000 de elevi s-au înscris în prima sesiune a examenului de BACALAUREAT

BAC 2017. Ministrul Educaţiei, Pavel Năstase, a anunţat că 135.495 de elevi s-au înscris anul acesta la sesiunea bacalaureatului, 115.958 dintre aceştia fiind promoţie 2017, iar alţi 19.537 fiind din seriie anterioare.

Elevii de clasa a XII-a au susţinut vineri evaluarea competenţelor digitale, după evaluarea orală a competenţelor la limba română. Probele scrise, care sunt şi cele mai importante, vor începe pe 26 iunie, iar rezultatele finale vor fi afişate pe 10 iulie.

CALENDARUL examenului de bacalaureat naţional 2017– Sesiunea iunie-iulie 2017
 • 22 – 26 mai 2017 Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
 • 26 mai 2017 Încheierea cursurilor pentru clasa a X II-a/ a XIII-a
 • 6- 7 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română- proba A
 • 8 – 9 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 9, 12 – 13 iunie 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 14 – 16 iunie 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 26 iunie 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 27 iunie 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 28 iunie 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 30 iunie 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 5 iulie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
 • 6 – 9 iulie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 10 iulie 2017 Afişarea rezultatelor finale
Sesiunea august-septembrie 2017
 • 11 – 14 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
 • 27 iulie 2017 Înscrierea candidaţilor care au promovat examenele de corigenţe
 • 21 august 2017 Limba şi literatura română – proba Ea) – probă scrisă
 • 22 august 2017 Limba şi literatura maternă – proba Eb) – probă scrisă
 • 23 august 2017 Proba obligatorie a profilului – proba Ec) – probă scrisă
 • 24 august 2017 Proba la alegere a profilului şi specializării – proba Ed) – probă scrisă
 • 25, 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
 • 28 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
 • 29-30 august 2017 Evaluarea competenţelor digitale – proba D
 • 30-31 august 2017 Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
 • 1 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor (până la ora 16,00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
 • 2 – 5 septembrie 2017 Rezolvarea contestaţiilor
 • 6 septembrie 2017 Afişarea rezultatelor finale

Candidatii au dreptul sa sustina examenul de bacalaureat, fara taxa, de cel mult doua ori. Prezentarile ulterioare la examen sunt conditionate de achitarea unor taxe. Taxele de examen se stabilesc anual.

Accesul candidatilor în centrul de examen la probele scrise se face în intervalul 7:30 – 8:30.
Presedintele comisiei din centrul de examen desemneaza o comisie de control, formata din minimum doua cadre didactice (dintre asistenti sau membrii comisiei) si personalul de paza de la intrarea în centrul de examen.

Candidatul care are asupra sa materiale nepermise în sala de examen (telefoane mobile, culegeri, manuale, notite, însemnari etc., precum si orice mijloace electronice de calcul sau de comunicare, poseta/geanta etc.) va primi o punga/plic în care sa le introduca, împreuna cu o declaraţie tip în care se menţioneaza numele şi prenumele şi obiectele personale care vor fi depozitate si va fi îndrumat de catre un membru al echipei de control spre sala de depozitare a obiectelor personale.

Accesul candidatilor în sali este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrarii scrise, candidatii folosesc numai cerneala sau pasta de culoare albastra, iar pentru executarea schemelor si a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematica” si „Geografie”, candidatii pot sa utilizeze instrumente de desen.

STABILIREA REZULTATELOR FINALE SI REZOLVAREA CONTESTATIILOR

Pentru fiecare candidat care a obtinut cel putin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculeaza media generala de bacalaureat ca medie aritmetica, cu doua zecimale, fara rotunjire, din notele obtinute la respectivele probe.

Nu se calculeaza media generala de bacalaureat pentru candidatii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminati de la o proba.
Contestatiile la probele scrise se depun si se înregistreaza la centrul de examen, în perioada prevazuta de calendarul examenului de bacalaureat.

Dupa terminarea evaluarii si deschiderea lucrarilor, presedintele comisiei de contestatii analizeaza notele acordate dupa reevaluare, în comparatie cu cele acordate initial. În situatia în care se constata diferente de notare mai mari de 1,50 puncte, în plus sau în minus, între notele de la evaluarea initiala si cele de la contestatii, presedintele comisiei de contestatii decide reevaluarea lucrarilor respective de catre o a treia comisie, formata din alti profesori cu experienta, altii decât cei care au evaluat initial lucrarile în centrul de contestatii.

Reevaluarea se va face dupa o noua secretizare a lucrarilor, respectând cu strictete baremul de evaluare si toate procedurile de evaluare.

Nota acordata de a treia comisie este nota care va fi acordata de comisia de contestatii.
Pentru lucrarile care au primit initial note cuprinse între 4,50 – 4,99, inclusiv notele de 4,50 si 4,99, sau o nota cel putin egala cu 9,50, nota definitiva este nota acordata de catre comisia de contestatii.

REZULTATE BACALAUREAT OLIMPICI 2017. Olimpicii au susţin în perioada 29 mai — 9 iunie sesiunea specială a examenului de Bacalaureat. Prima probă scrisă, cea la limba și literatura română, a avut loc pe 6 iunie. Ea a fost urmată, miercuri, de proba obligatorie a profilului, iar pe 8 iunie de proba la alegere a profilului și specializării. Proba scrisă la Limba și literatura maternă se susține azi, 9 iunie, iar rezultatele vor fi afișate în aceeași zi până la ora 18,00.

VEZI AICI REZULTATE BACALAUREAT 2017 OLIMPICI

Tot pe 9 iunie se vor depune și contestațiile în intervalul 18,00 — 20,00.


loading...