BACALAUREAT 2012. Vezi care este calendarul examenului

Examenul de bacalaureat 2012 se desfăşoară în conformitate cu Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului de bacalaureat 2011, aprobată prin ordinul ministrului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului nr. 4799/2010 privind organizarea şi desfăşurarea examenului de bacalaureat 2011, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 63 bis din 25.01.2011, se arată pe site-ul MECTS.

RomaniaTV.net
10 apr. 2012, 10:37
BACALAUREAT 2012. Vezi care este calendarul examenului

Examenul deBacalaureat 2012 se va desfăşura astfel:

Sesiunea iunie-iulie 2012

    * 28 – 30 mai 2012 – Înscrierea candidaţilor la prima sesiune de examen
    *1 iunie 2012 – Încheierea cursurilor pentru clasa a XII-a/a XIII-a
    * 11 – 13 iunie 2012 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
    * 13 – 15 iunie 2012 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
    * 18 – 22 iunie 2012 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
    * 25 – 27 iunie 2012  – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
    * 2 iulie 2012 – Limba şi literatura română – proba E)a) – probă scrisă
    * 3 iulie 2012 – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
    * 4 iulie 2012 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
    * 6 iulie 2012 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
    * 8 iulie 2012 – Afişarea rezultatelor
    * 9 iulie 2012 – Depunerea contestaţiilor (orele 08:00 – 12:00)
    * 10 -12 iulie 2012 – Rezolvarea contestaţiilor
    * 13 iulie 2012 – Afişarea rezultatelor finale

Sesiunea august-septembrie 2012

    * 16 – 20 iulie 2012 – Înscrierea candidaţilor la a doua sesiune de examen
    * 20-21 august 2012 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba română – proba A
    * 20-22 august 2012 – Evaluarea competenţelor lingvistice de comunicare orală în limba maternă – proba B
    * 21 -22 august 2012 – Evaluarea competenţelor lingvistice într-o limbă de circulaţie internaţională – proba C
    * 23 – 24 august 2012 – Evaluarea competenţelor digitale – proba D
    * 27 august 2012 – Limba şi literatura română – proba E)a) – proba scrisă
    * 28 august 2012 – Limba şi literatura maternă – proba E)b) – probă scrisă
    * 29 august 2012 – Proba obligatorie a profilului – proba E)c) – probă scrisă
    * 31 august 2012 – Proba la alegere a profilului şi specializării – proba E)d) – probă scrisă
    * 2 septembrie 2012 – Afişarea rezultatelor (până la orele 16:00) şi depunerea contestaţiilor (orele 16:00 – 20:00)
    * 3-4 septembrie 2012 – Rezolvarea contestaţiilor
    * 5 septembrie 2012 – Afişarea rezultatelor finale

La solicitarea comisiilor de Bacalaureat judeţene/a municipiului Bucureşti sau din proprie iniţiativă, Comisia Naţională de Bacalaureat poate aproba prelungirea perioadelor de susţinere a probelor de evaluare a competenţelor digitale sau lingvistice.


loading...