BACALAUREAT 2014: Cea mai stupidă eliminare din examen

BACALAUREAT 2014. Primul elev eliminat de la bacalaureatul din această sesiune a avut cu adevărat ghinion. Deşi nu a încercat să copieze sau să se inspire de pe internet, acesta a fost dat afară de la proba C a examenului din neglijenţă proprie. Telefonul acestuia a sunat în timpul evaluării deşi elevul trebuia să-l declare şi să-l predea înainte de începerea probei orale.

19 iun. 2014, 07:06
BACALAUREAT 2014: Cea mai stupidă eliminare din examen

Elevii nu au voie cu telefoanele mobile, acestea trebuie predate înainte de examen, iar dacă din grijă să nu-l pierzi sau să nu-ţi dispară îl ţii în buzunar şi sună, poţi fi eliminat dintr-o prostie. De asemenea, sunt interzise şi aparatele audio, există o tendinţă, un teribilism chiar, la liceeni, de a le folosi şi la examene”, a declarat Camelia Gavrilă, inspector general al Inspectoratului Şcolar Judeţean Iaşi, potrivit ziaruldeiasi.ro.

VEZI ŞI: Ministerul Educaţiei, ANUNŢ IMPORTANT despre subiectele de la evaluare naţională şi bacalaureat

Până vineri, 20 iunie, elevii de clasa  a XII-a vor susţine proba competenţelor digitale, urmând ca, de luni, 23 iunie, să continue cu evaluarea competenţelor într-o limbă de circulaţie internaţională. Pe data de 30 iunie încep probele scrise, cu proba la Limba şi literatura română şi vor continua pe 1 iulie cu proba la Limba şi literatura maternă. Pe 2 iulie va fi proba obligatorie a profilului, iar pe 4 iulie proba la alegere a profilului şi specializării.

Afişarea rezultatelor se va face în data de 7 iulie, până în ora 12, iar în aceeaşi zi se vor depune şi contestaţiile între orele 12 şi16. Acestea urmează să fi soluţionate în perioada 8 – 10 iulie, iar rezultatele finale vor fi făcute publice în data de 11 iulie.

Citeşte şi: Cum copiază elevii chinezi la examene. Ai ce învăţa de la ei

Vezi care sunt ZODIILE NOROCOASE la BAC

REGULI STRICTE BAC 2014

La probele scrise, sălile vor fi, în prealabil, adaptate acestor activităţi, prin:

  • dotarea corespunzătoare; se va avea în vedere amenajarea sălilor, astfel încât, de regulă, în fiecare sală de examen să existe cel puţin 15 candidaţi;
  • eliminarea oricăror materiale didactice care i-ar putea influenţa pe candidaţi în elaborarea răspunsurilor orale sau a lucrărilor scrise;
  • afişarea pe uşa fiecărei săli a listei nominale cu candidaţii repartizaţi în sala respectivă şi a prevederilor metodologiei, care îi informează pe aceştia că pătrunderea în sala cu materiale ajutătoare, cu telefoane mobile sau cu mijloace electronice de calcul sau de comunicare, frauda sau tentativa de fraudă atrag după sine eliminarea din examen;
  • afişarea, pe uşa fiecărei sali, a prevederilor din metodologie care îi informează pe elevi că subiectele rezolvate pe ciornă sau pe foaia cu subiectele fotocopiate nu se iau în considerare.

Accesul candidaţilor în săli este permis pe baza actului de identitate, cel mai târziu cu 30 de minute înainte de începerea probei.

BAC 2014. Se interzice candidaţilor să pătrundă în sală cu orice fel de lucrări: manuale, dicţionare, notiţe, însemnari etc., care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, precum şi cu orice mijloc electronic de calcul sau de comunicare.

După anunţarea variantei de subiect extrasă de Comisia Naţională de Bacalaureat, se multiplică subiectele în număr egal cu numărul candidaţilor, urmând ca acestea să fie distribuite în săli. Candidaţii care susţin probele în limbile minorităţilor naţionale vor primi simultan subiectul atât în limba maternă, cât şi în limba română.

Din momentul distribuirii subiectelor, niciun candidat nu mai poate intra în sală şi niciun candidat nu poate părăsi sala, decât dacă predă lucrarea scrisă şi semnează de predarea acesteia.

Vezi şi: Un elev a inventat cea mai sigură metodă de copiat. Profesorii nu vor bănui nimic VIDEO

În cazuri excepţionale, dacă un candidat se simte rau şi solicită părăsirea temporară a sălii, el este însoţit de unul dintre asistenţi, până la înapoierea în sala de examen; în această situaţie timpul alocat rezolvării subiectelor nu va fi prelungit.

Timpul destinat elaborarii unei lucrari scrise este de trei ore, socotit din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fotocopiate pentru fiecare candidat. Pentru elaborarea lucrării scrise, candidaţii folosesc numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor folosesc numai creion negru. Pentru probele scrise la disciplinele „Matematică” şi „Geografie”, candidaţii pot să utilizeze instrumente de desen.

Se interzice folosirea, în timpul probelor scrise, a mijloacelor de calcul. Se foloseşte numai hârtia distribuită candidaţilor de către asistenţi.

Candidaţii care doresc să corecteze o greşeală taie fiecare rând din pasajul greşit cu o linie orizontală. În cazul în care unii candidaţi, din diferite motive, doresc să-şi transcrie lucrarea, fără să depăşească timpul stabilit, primesc alte coli tipizate.

Acest lucru este consemnat de către asistenţi în procesul-verbal de predare-primire a lucrărilor scrise. Colile folosite iniţial se anulează pe loc de către asistenţi, menţionându-se pe ele „Anulat”, se semnează.

Potrivit metodologiei de Bacalaureat, după ce îşi încheie lucrările, candidaţii numerotează foile, sub îndrumarea asistenţilor, numai cu cifre arabe, în partea de jos a paginii, în colţul din dreapta, indicând pagina curentă şi numărul total de pagini, de exemplu sub forma 3/5, pentru pagina a treia, dacă elevul a scris în total cinci pagini. Se vor numerota toate paginile pe care elevul a scris, inclusiv acelea pe care sunt scrise doar câteva rânduri, partea nescrisă fiind barată de către asistenţi. După încheierea numerotării, candidaţii predau asistenţilor lucrările şi semnează pentru confirmarea predării lucrării şi a numărului de pagini.

BAC 2014. La expirarea celor trei ore acordate, candidaţii predau lucrările în faza în care se află, fiind interzisă depăşirea timpului stabilit. Trei candidaţi rămân în sală până la predarea ultimei lucrări.

Citeşte şi: Cum să obţii o notă bună la BAC 2014 matematică dacă eşti mai puţin pregătit

Pentru fiecare candidat care a obţinut cel puţin nota 5 (cinci) la toate probele scrise de examen, se calculează media generală de bacalaureat ca medie aritmetică, cu două zecimale, fără rotunjire, din notele obţinute la respectivele probe.

BAC 2014. Nu se calculează media generală de bacalaureat pentru candidaţii care nu au promovat una sau mai multe probe, care nu s-au prezentat la toate probele sau care au fost eliminaţi de la o probă.

BACALAUREAT 2014. Anul trecut profesorii care au supravegheat examenul de bacalaureatau primit 29 de lei pe zi! Cei care au corectat au câştigat între 2,4 şi 4,8 lei pe lucrare sau candidat evaluat. Din aceste sume mici însă profesorii trebuie să plătească şi datoriile la stat aşa că în final nu le rămâne mai nimic. Anul acesta, profesorii sunt hotărâţi să nu mai participe în comisiile din cadrul examenului de Bacalaureatdacă ministerul Educaţiei nu va aloca mai mulţi bani.

VEZI ŞI: BAC 2014. Te-ai întrebat câţi bani primeşte un profesor supraveghetor?Vezi de ce se cere boicotarea examenului

Citeşte şi: BACALAUREAT 2014. Aşa ceva nu s-a mai întâmplat în România! Vezi ce vor să facă profesorii în ziua de examen

         BACALUAREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE LIMBA STRĂINĂ, PROBA ORALĂ

         BACALUAREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE LIMBA MATERNĂ, PROBA ORALĂ

         BACALUAREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ROMÂNĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 SUBIECTELE la MATEMATICĂ BACALAUREAT 2014

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la FIZICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la CHIMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la BIOLOGIE şi ANATOMIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ISTORIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la GEOGRAFIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la FILOSOFIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la PSIHOLOGIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la LOGICĂ şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la SOCIOLOGIE şi BAREMUL DE CORECTARE

         BACALAUREAT 2014 MODELUL DE SUBIECTE la ECONOMIE şi BAREMUL DE CORECTARE


loading...