Bacalaureat 2022 edu.ro: Subiecte română Bacalaureat 2022. Text la prima vedere din Nicolae Iorga. Diferenţa pe profile a fost dată de subiectul a III-lea

Probele scrise din cadrul sesiunii iunie-iulie 2022 a examenului naţional de bacalaureat au început luni, cu examenul la Limba şi literatura română.

20 iun. 2022, 10:40
Bacalaureat 2022 edu.ro: Subiecte română Bacalaureat 2022. Text la prima vedere din Nicolae Iorga. Diferenţa pe profile a fost dată de subiectul a III-lea

Bacalaureat 2022 edu.ro: 

Elevii au avut varianta 6 de rezolvat la examenul național de Bacalaureat 2022. Subiectele primite au fost adecvate profilului, cu cerințe diferite pentru profilurile teoretice/vocaționale față de cele de real, potrivit edupedu.ro. 

Elevii de la filiera teoretică, profilul umanist și pentru cea vocațională, profilul pedagogic au primit un text la prima vedere din Nicolae Iorga – „Doamna Elena Cuza”.

La Subiectul I.B. au avut de scris un text de minimum 150 cuvinte, notat cu 20 de puncte, în care să argumenteze „dacă întâlnirea cu o personalitate (istorică, socială, culturală etc.) produce sau nu emoție, raportându-se atât la informațiile din fragmentul extras din textul Doamna Elena Cuza de Nicolae Iorga, cât și la experiența personală sau culturală”.

Subiectul al II-lea – notat cu 10 punte, a fost o argumentare a perspectivei narative într-un text de Cezar Petrescu – Întunecare.

Subiectul al III-lea – tinerii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte  în care să prezinte particularitățile unui presonaj dintr-o comedie studiată. Subiectul era notat cu 30 de puncte.

 

Elevii de la filiera teoretică, profilul real doar subiectul III a fost diferit. Mai exact, elevii au avut de redactat un eseu de minimum 400 de cuvinte, în care să prezinte particularitățile unei comedii studiate. Şi în acest caz, subiectul era notat cu 30 de puncte.

 

 

Sunt organizate în 475 de centre. 117.219 candidaţi din toate promoţiile sunt aşteptaţi să participe la prima probă. Există candidaţi din promoţiile anterioare care susţin doar una sau două probe, celelalte fiind promovate şi recunoscute în sesiunile precedente.

CUM SE DESFĂŞOARĂ EXAMENUL DE BACALAUREAT 2022

Probele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30.

Pentru redactarea unei lucrări scrise/rezolvarea subiectelor sunt prevăzute trei ore, calculate din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor în sala de examen. Beneficiază de prelungirea timpului de lucru, cu cel mult două ore, candidaţii pentru care s-a aprobat această solicitare de către comisiile judeţene, în baza prevederilor Procedurii nr. 25.464/11.02.2022 cu privire la asigurarea condiţiilor de egalizare a şanselor pentru elevii cu deficienţe de vedere, deficienţe de auz şi tulburări de neurodezvoltare.

SUBIECTE ROMÂNĂ BAC 2022 EDU.RO. Cum se rezolvă subiectele de la Bacalaureat 2022 pentru notă mare!

Pentru rezolvarea subiectelor, candidaţii vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor, vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică şi Geografie, candidaţii pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Toate sălile de examen au în dotare camere funcţionale de supraveghere video şi audio.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte (ghiozdane, rucsacuri, sacoşe, poşete etc.), precum şi a oricărui mijloc electronic de calcul, de stocare de informaţii sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.). De asemenea, elevii vor fi informaţi că nu este permis accesul în săli cu manuale, dicţionare, notiţe, însemnări etc.

În acelaşi timp, candidaţilor le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notiţe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul.

Cei surprinşi în aceste situaţii vor fi eliminaţi din examen, indiferent dacă materialele/obiectele interzise au fost folosite sau nu, indiferent dacă au fost introduse de aceştia ori de alţi candidaţi, de cadre didactice din comisie sau de alte persoane şi indiferent dacă ei au primit ori au transmis materialele interzise. Drept urmare, aceşti candidaţi nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni.

Centrul Naţional de Politici şi Evaluare în Educaţie publică subiectele şi baremul de corectare pentru fiecare probă scrisă, zilnic, la ora 15:00, pe site-ul subiecte.edu.ro.

CALENDARUL EXAMENULUI DE BACALAUREAT 2022

După proba de Limba română, marţi, 21 iunie, este programată proba obligatorie a profilului (discipline, în funcţie de profil: Matematică şi Istorie) iar miercuri, 22 iunie, va avea loc proba la alegere a profilului şi specializării. Proba la Limba si literatura maternă se va desfăşura joi, 23 iunie.

Afişarea primelor rezultate va avea loc în data de 27 iunie (până la ora 12:00). Contestaţiile pot fi depuse/transmise în aceeaşi zi, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. În această situaţie, candidaţii completează, semnează şi depun/transmit prin mijloace electronice şi o declaraţie-tip în care se menţionează faptul că au luat cunoştinţă că nota acordată ca urmare a soluţionării contestaţiei poate modifica, după caz, nota iniţială, prin creştere sau descreştere.

Afişarea rezultatelor finale este prevăzută în data de 1 iulie.

CONDIŢII PENTRU PROMOVAREA EXAMENULUI

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să parcurgă, cumulat, următoarele etape/condiţii:

  1. recunoaşterea/echivalarea/susţinerea tuturor probelor de evaluare a competenţelor lingvistice şi digitale;
  2. susţinerea tuturor probelor scrise şi obţinerea notei 5 (cel puţin) la fiecare dintre acestea;
  3. media notelor obţinute la probele scrise trebuie să fie 6 (cel puţin).

Ministerul Educaţiei pune la dispoziţia celor interesaţi linia TELVERDE 0800801100 pentru sesizarea eventualelor disfuncţionalităţi pe durata probelor scrise. Numărul poate fi apelat gratuit în perioada 20 – 23 iunie, între orele 8:00 – 16:00.
a href=”https://www.romaniatv.net/daniel-funeriu-fost-ministru-al-educatiei-sustine-ca-daca-50-dintre-elevi-nu-iau-bacalaureatul-nu-este-o-tragedie_6549543.html”>Daniel Funeriu, fost ministru al Educaţiei, susţine că „dacă 50% dintre elevi nu iau bacalaureatul, nu este o tragedie”
Potrivit unei decizii aprobate prin ordin de ministru, lucrările scrise ale candidaţilor din judeţul Călăraşi vor fi evaluate digitalizat în cadrul unui program-pilot derulat în premieră în acest an.

DATE DESPRE BACALAUREATUL DIN 2021

Rata de promovare a fost 69,8%

– 88.587 de elevi au promovat examenul de maturitate – atât din promoţia curentă, cât şi din promoţii anterioare. Au fost 133.664 de candidaţi înscrişi, 114.136 fiind din promoţia 2021. Au fost prezenţi 126.699 de candidaţi, 110.358 din promoţia 2021.


loading...
Partenerii noștri