Băsescu a promulgat legea privind despăgubirea celor care au depus bani pentru a-şi lua maşini Dacia

Preşedintele Traian Băsescu a semnat miercuri mai multe decrete, printre care şi pe cel privind promulgarea legii referitoare la despăgubirea deponenţilor la BRD pentru Dacia, transmite Agerpres.

RomaniaTV.net
26 feb. 2014, 18:04
Băsescu a promulgat legea privind despăgubirea celor care au depus bani pentru a-şi lua maşini Dacia

Astfel, potrivit unui comunicat al Administraţiei Prezidenţiale, preşedintele Băsescu a semnat decretul privind promulgarea Legii pentru completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 156/2007 privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la Casa de Economii şi Consemnaţiuni C.E.C. – S.A. în vederea achiziţionării de autoturisme.

La începutul lunii februarie, plenul Camerei Deputaţilor a adoptat proiectul de lege privind despăgubirea persoanelor fizice care au constituit depozite la CEC Bank înainte de anul 1990 şi şi-au transferat aceste depozite la BRD – Groupe Société Générale în anul 1991 în vederea achiziţionării de autoturisme Dacia.

Potrivit raportului Comisiei de buget, despăgubirile se acordă atât pentru perioada depozitului constituit la CEC-SA, cât şi pentru perioada depozitului constituit la BRD, după cum urmează: pentru persoanele care au depus sume de bani la CEC SA înainte de data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la data de 1 ianuarie 1990, până la data de 31 decembrie 2013; pentru persoanele care au depus sume de bani la CEC după data de 1 ianuarie 1990, calculul sumelor se va face cu raportare la data efectuării depunerii la CEC, până la data de 31 decembrie 2013.

Traian Băsescu a mai semnat miercuri următoarele decrete:

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 92/2013 privind Programul de garantare a creditelor pentru întreprinderi mici şi mijlocii;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 294/2007 privind derularea în România a proiectelor finanţate prin Programul NATO de Investiţii în Securitate;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 93/2013 pentru modificarea Art. 1 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 97/2010 privind reglementarea unor măsuri în sistemul de asigurări sociale de sănătate;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 85/2013 privind declanşarea procedurii insolvenţei la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare Drobeta-Turnu Severin;

• Decret privind promulgarea Legii pentru ratificarea Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptată la Strasbourg la 25 ianuarie 1988 şi a Protocolului de modificare a Convenţiei privind asistenţa administrativă reciprocă în domeniul fiscal, adoptat la Paris la 27 mai 2010, semnate de partea română la 15 octombrie 2012;

• Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea şi completarea Art. 2 din Legea nr. 453/2006 privind consacrarea zilei de 13 decembrie ca sărbătoare a etniei tătare din România;

• Decret pentru promulgarea Legii privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 32/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 4/2010 privind instituirea Infrastructurii naţionale pentru informaţii spaţiale în România;

• Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 11/2013 privind completarea Art. 9 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 6/2011 pentru stimularea înfiinţării şi dezvoltării microîntreprinderilor de către întreprinzătorii tineri;

• Decret pentru supunerea spre ratificare Parlamentului a Protocolului privind turismul durabil, adoptat la Bratislava la 27 mai 2011 şi semnat de România la Bratislava la 27 mai 2011, la Convenţia-cadru privind protecţia şi dezvoltarea durabilă a Carpaţilor, adoptată la Kiev la 22 mai 2003.