Băsescu a respins o ordonanţă de urgenţă privind achiziţiile publice. Vezi cum a motivat decizia

Preşedintele Traian Băsescu cere reexaminarea unei legi pentru modificarea şi completarea unei OUG privind contractele de achiziţie publică, precizând că multe articole au fost modificate prin alte legi, iar Ordonanţa în sine a fost abrogată prin alte acte normative.

16 iul. 2013, 17:36
Băsescu a respins o ordonanţă de urgenţă privind achiziţiile publice. Vezi cum a motivat decizia

Potrivit Preşedinţiei, şeful statului a retrimis la Parlament Legea care aprobă Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului 143/2008 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii.

„Ordonanţa de Urgenţă aprobată prin legea transmisă spre promulgare a modificat şi completat o serie de prevederi ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 34/2006. De la momentul emiterii Ordonanţei de Urgenţă nr. 143/2008 şi până în prezent o mare parte dintre articolele modificate şi/sau completate de acest act normativ, precum cele prevăzute la pct. 1, pct. 3 – 7, pct. 9, pct. 11, pct. 15 – 16, pct. 17, pct. 19, pct. 21-29 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 143/2008, fie a suferit modificări ulterioare, prin alte acte normative, fie a fost abrogată expres de alte acte normative”, se arată în cererea preşedintelui Băsescu.

Preşedintele invocă, în cerere, „necesitatea respectării principiilor sistematizării legislaţiei şi coerenţei legislative”.

Totodată, preşedintele Traian Băsescu cere reexaminarea unei legi de aprobare a unei OUG care reglementează, printre altele, transformarea, fără concurs sau examen, a posturilor personalului contractual la Inspectoratul de Stat în Construcţii în funcţii publice.

La Art. I pct. 3 din Ordonanţa de Urgenţă Guvernului 26/2013 se stabileşte că personalul Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. are calitatea de funcţionar public, cu excepţia personalului care exercită activităţi de secretariat, administrative, de protocol şi de deservire, afirmă preşedintele în cererea de reexaminare.

„Totodată, prin Art. III al Ordonanţei menţionate se prevede că transformarea posturilor personalului contractual încadrat în structura organizatorică a Inspectoratului de Stat în Construcţii în funcţii publice se face în conformitate cu prevederile Legii 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici. Potrivit acestei legi-cadru privind Statutul funcţionarilor publici, ocuparea funcţiilor publice se face numai prin promovare, transfer, redistribuire, recrutare sau alte modalităţi prevăzute expres de această lege, însă în urma promovării unui concurs sau examen, după caz. Legea nr. 188/1999 face menţiune despre transformarea posturilor funcţiei publice doar în cazul promovării funcţionarului public (Art. 64 Alin.2) şi în cazul în care se solicită transformarea unei funcţii publice vacante într-o funcţie publică cu o altă denumire sau într-o funcţie publică de nivel inferior ori superior (Art. 107 Alin. 2 lit. b)”, scrie Băsescu în cererea de reexaminare.

Potrivit preşedintelui, în acest context, transformarea posturilor personalului contractual dintr-o instituţie publică în funcţii publice nu este o modalitate prevăzută în Legea-cadru privind Statutul funcţionarilor publici întrucât aceasta stabileşte expres şi limitativ modalităţile de recrutare şi numire în funcţie a funcţionarilor publici.

„În concluzie, reglementarea impusă de Ordonanţa de Urgenţă Guvernului nr. 26/2013 nu prevede nicio condiţie cu privire la recrutare sau promovare prin examen sau concurs, după caz, pentru personalul contractual încadrat la ISC, atunci când acesta îşi schimbă statutul în funcţionari publici. Solicităm ca actul normativ transmis spre promulgare să prevadă expres trimiterea la regulile prevăzute pentru ocuparea şi numirea funcţionarilor publici aşa cum sunt ele consacrate prin Legea nr. 188/1999. Având în vedere competenţa legislativă exclusivă a Parlamentului, vă solicităm reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 26/2013 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 63/2001 privind înfiinţarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C în sensul celor mai-sus menţionate”, scrie Băsescu.

Şi legea care reglementează achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat, a fost retrimisă Parlamentului.

Şeful statului cere reexaminarea legii care stabileşte că achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final, Traian Băsescu afirmând că OUG este o „ingerinţă nejustificată” în activitatea comercială a radiodifuzorilor.

Preşedintele Băsescu, a semnat marţi, cererea de reexaminare asupra Legii privind aprobarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului 25/2013 pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului 504/2002, informează Preşedinţia.

Preşedintele afirmă că actul normativ trimis spre promulgare aprobă Ordonanţa de Urgenţă 25/2013 prin care s-a reglementat, pe de-o parte, achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat şi, pe de altă parte, unele aspecte referitoare la licenţele audiovizuale. Totodată, prin legea aflată la promulgare se introduce o nouă reglementare cu privire la spoturile publicitare şi de teleshopping izolate, altele decât cele difuzate în cadrul transmisiilor sportive.

„În ceea ce priveşte achiziţionarea de spaţiu publicitar televizat, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 25/2013 prevede la Art. I pct. 1 introducerea unui nou articol, respectiv Art. 29 indice1 în Legea audiovizualului nr. 504/2002, prin care se reglementează acest domeniu. Astfel, se prevede că «(1) Orice achiziţionare de spaţiu publicitar televizat nu poate fi făcută de un intermediar decât în numele şi pe seama beneficiarului final al publicităţii televizate. (…) (5) Orice act juridic încheiat cu încălcarea dispoziţiilor prezentului articol este nul». În condiţiile în care unul dintre principiile constituţionale pe care se întemeiază statul este libertatea economică, iar economia României se bazează pe libera iniţiativă şi concurenţă, considerăm că nu se justifică asemenea dispoziţii care sunt de natură să îngrădească libertatea radiodifuzorilor de a vinde aşa cum doresc propriul spaţiu publicitar, conform intereselor legitime ale acestora”, afirmă Băsescu în cererea de reexaminare.

Potrivit şefului statului, prin noile dispoziţii se ajunge, practic, la eliminarea dreptului televiziunilor de a angaja şi a plăti serviciile unui agent pentru vânzarea spaţiului lor publicitar, ca şi posibilitatea de a vinde în regim angro acest spaţiu.

„Astfel, apreciem că acest text legal reprezintă o ingerinţă nejustificată în activitatea comercială a radiodifuzorilor. De asemenea, aceste prevederi ar putea fi în măsură să afecteze drepturile clienţilor de publicitate şi libertatea lor de a încheia contracte”, susţine preşedintele.

Băsescu afirmă că se impune, totodată, o evaluare cu privire la impactul noilor prevederi asupra locurilor de muncă şi asupra taxelor şi impozitelor încasate la bugetul de stat.