Burse 2024. Ce elevi pot primi lunar o bursă de 1.000 de lei. Criterii de selecție și documente necesare la dosar

Anumiți elevi pot primi, în anul școlar 2024-2025, burse în valoare de 1.000 de lei, oferite lunar de Academia Română. Cei care îndeplinesc toate criteriile se pot înscrie până la sfârșitul lunii aprilie.

25 mart. 2024, 09:55
Burse 2024. Ce elevi pot primi lunar o bursă de 1.000 de lei. Criterii de selecție și documente necesare la dosar

Burse 2024. Unii elevi pot primi lunar o bursă de 1.000 de lei, bani oferiţi de Academia Română. Cei care îndeplinesc toate criteriile se pot înscrie până la sfârșitul lunii aprilie.

Potrivit unui document transmis de Academia Română către inspectoratele școlare, sprijinul va fi acordat lunar, iar beneficiarii vor fi zece elevi cu rezultate deosebite.

Burse elevi 2024. Vacanţa de schi a modificat cuantumul, cine a luat burse de merit mai mari pentru luna februarie

Astfel, Academia Română doreşte să identifice elevii supradotați, cu rezultate de excepție, care au nevoie de sprijin financiar pentru continuarea studiilor la nivel de excelență.

„Academia Română lansează cel de-al treilea apel de acordare a burselor pentru elevii performanți cu rezultate şcolare excepționale, care trăiesc în medii defavorizate.

Acordarea de burse pentru elevii studioși face parte din Programul intitulat „Academia Română în dialog cu tinerii”, care vizează susținerea elevilor talentați, cu potențial cognitiv deosebit”, se arată în document.

Burse 2024. Criterii de selecție și documente necesare la dosar

Așadar, în anul școlar 2024-2025 vor fi acordate 10 burse în valoare de 1.000 de lei lunar, criteriile de selecție fiind următoarele:

 • Rezultate performante la concursuri şi olimpiade şcolare județene, naționale și internaționale;
  Rezultatele şcolare excelente (media anuală cel putin 9,50);
  Venitul per membru al familiei sub nivelul mediu national;
  Intervalul de școlarizare: clasele IX-XII și, pentru cazuri excepționale, clasa a VIII-a.

Noi burse pentru elevi! Ministerul Educației a făcut anunțul mult așteptat

Burse 2024. Dosarele de candidatură vor fi transmise până cel târziu la data de 30 aprilie 2024 și trebuie să cuprindă:

 • O scurtă scrisoare motivațională a elevului aplicant;
  Copii după diplomele care certifică rezultatele obținute la olimpiadele județene, nationale și/sau internationale;
  Un document din care să reiasă situația școlară din ultimii doi ani, emis de unitatea școlară;
  O declaraţie pe proprie răspundere din partea susţinătorului legal, care să ateste situația materială.

Elevii care îndeplinesc toate criteriile pot trimite dosarele de candidatură atât electronic, la adresa [email protected], sau prin poștă.

 

Burse elevi 2024. Cuantumul minim al burselor în acest an: 

 • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
  Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
  Bursă de merit : 450 lei
  Bursă socială: 300 lei
  Bursă pentru mame minore: 700 lei
  Bursă tehnologică: 300 lei