Burse elevi 2022. Se schimbă regulile, se iau în calcul absenţele din anul precedent. CRITERII noi pentru burse

Regulile pentru acordarea burselor au fost modificate din nou. Listele pentru burse de merit și de studiu nu mai sunt revizuite semestrial, se iau în calcul absențele și rezultatele pe întregul an precedent.

29 aug. 2022, 12:31
Burse elevi 2022. Se schimbă regulile, se iau în calcul absenţele din anul precedent. CRITERII noi pentru burse

Burse elevi 2022. Ministrul Sorin Cîmpeanu îmbunătățirea ordinului de ministru privind bursele. La rectificare am solicitat și am primit 300 de milioane peste, pentru bursele elevilor, a spus ministrul. „Apel de 338 de milioane de euro pentru consorții pentru învățământ dual” – a treia preocupare a ministrului Educaţiei.

Numărul de posturi pe care îl mai are în acest moment ME va fi distribuit astăzi, conform cererilor, dar e departe de a acoperi necesarul. ME a decis inițierea unei HG pentru suplimentarea numărului de posturi pentru fiecare județ.

Vacanţe şcolare 2022-2023 schimbate radical. Noutăţi majore în noul an şcolar

Important e ca selecția acestor școli să se facă așa încât să beneficieze acei elevi care au cea mai mare nevoie. În această listă nu se va mai regăsi colegiul național din centrul unui municipiu, pentru că în mod evident chiar dacă nu excludem ideea nevoii în acele școli, e de natura evidenței că nevoia e mult mai mare în alte școli.

Mecanismul de acordare a burselor pentru elevi de către școli, explicat recent de ministrul Educației: fiecare școală va primi banii, 1.000 de lei per elev la gimnaziu, de exemplu, și va decide cui și în funcție de ce criterii acordă acele sume.

Ministrul Cîmpeanu a precizat în urmă cu ceva timp că școlile vor putea să își stabilească fiecare un prag pentru cei care se încadrează să ia burse. Astfel, „nu mai vii de la București cu praguri general-obligatorii”, potrivit acestuia.

El a mai menționat că, inițial, în proiectul de lege erau alocați 400 de lei de lei per elev pentru învățământul primar, 900 de lei per elev pentru învățământul gimnazial, 1.500 de lei per elev pentru învățământul liceal și 3.000 de lei pentru cel profesional. Cu toate acestea, „din discuțiile cu elevii a rezultat că acei 400 de lei per elev pentru învățământul primar trebuie să crească la 500 de lei, asta susținem, 900 de lei pentru învățământul gimnazial să crească la 1000 de lei”.

BURSE ELEVI 2022. Veste bună pentru elevi, anunţul oficial făcut de ministrul Cîmpeanu

Ministrul Educației pregătește o nouă modificare a criteriilor pentru acordarea burselor pentru elevi, printr-un ordin de ministru aflat în fază de proiect, consultat de Edupedu.ro. Acesta prevede că, pentru acordarea anumitor tipuri de burse, nu vor mai fi luate în calcul rezultatele din ultimul semestru, așa cum prevedea precedentul ordin în cazul elevilor de clasa a V-a și a IX-a, ci rezultatele pentru întregul an anterior. Pentru toți elevii, va fi luat în calcul numărul absențelor din întregul an anterior, nu cele înregistrate pe semestru. Noul ordin introduce și o definiție a familiei, luată în calcul pentru acordarea burselor de studiu și sociale. În plus, stabilește că de burse de performanță pot să beneficieze și elevii de la școlile private.

Prevederea privind revizuirea semestrială a listelor cu elevi care beneficiază de anumite tipuri de burse, prevedere existentă în precedentul ordin, nu mai apare în noul proiect.

  • Precedentul ordin, ce schimba criteriile de acordare a burselor după 10 ani, a fost introdus la începutul anului 2021, deci a mijlocul anului școlar 2021-2022. Drept urmare, el prevedea, în mai multe situații, criterii în funcție de rezultatele și absențele din precedentul semestru / semestrul I.

Noul ordin schimbă acest lucru și stabilește referința de raportare la întregul an anterior. La articolul 2, documentul spune că prevederile intră în vigoare începând cu anul școlar 2022-2023.

Principalele schimbări:

Este introdusă posibilitatea ca elevii de la școlile particulare să poată beneficia de burse de performanță:

“Art. 1 (3) Prin excepție de la prevederile alin. (1), de bursa de performanță pot să beneficieze și elevii de la cursurile cu frecvență din învățământul preuniversitar particular”

Definția apare în condițiile în care veniturile familiei sunt luate în calul pentru două tipuri de burse. Astfel:

“ART. 5

(1) În sensul prezentului ordin, termenul „familie” desemnează soțul şi soția sau soțul, soția și copiii lor necăsătoriți, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.

(2) Este asimilată termenului „familie” și persoana necăsătorită care locuiește împreună cu copiii aflați în întreținerea sa.

(3) În sensul definiției prevăzute la alin. (2) se asimilează termenului „familie” persoanele necăsătorite, cu copiii lor și ai fiecăruia dintre ei, care locuiesc împreună și participă integral sau parțial la bugetul de venituri și cheltuieli.”