Burse elevi 2024. Ce salariu se ia în calcul pentru bursele sociale ale elevilor

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale.

19 ian. 2024, 09:28
Burse elevi 2024. Ce salariu se ia în calcul pentru bursele sociale ale elevilor

Burse elevi 2024. Pentru bursele sociale ale elevilor se ia în considerare salariul minim pe economie la data de 20 octombrie 2023, conform unei note a Ministerului Educației. Potrivit documentului, dosarele pentru acordarea burselor s-au depus în maximum 25 de zile de la începutul cursurilor anului școlar 2023-2024, iar lista finală de elevi a fost transmisă de școli către inspectoratele școlare la data de 20 octombrie 2023.

Precizarea Ministerului Educației vine după ce în țară s-au acordat deja de 3 ori bursele: în luna noiembrie 2023 (pentru lunile septembrie și octombrie), în decembrie 2023 (pentru luna noiembrie) și pe 15 ianuarie 2024.

Burse elevi 2024. Cuantumul minim al burselor: 

  • Bursă de excelenţă olimpică I: între 750 și 3000 lei
  • Bursă de excelenţă olimpică II: 700 lei
  • Bursă de merit : 450 lei
  • Bursă socială: 300 lei
  • Bursă pentru mame minore: 700 lei
  • Bursă tehnologică: 300 lei

„În anul școlar 2023-2024 cuantumul burselor este stabilit conform prevederilor Legii Învățământului Preuniversitar nr. 198/2023, cu modificările și completările ulterioare, și conform prevederilor Metodologiei-cadru de acordare a burselor în anul școlar 2023-2024. În cazul burselor de excelență și al burselor sociale, cuantumul, respectiv eligibilitatea se stabilesc în funcție de valoarea salariului minim pe economie la data acordării burselor. Având în vedere faptul că dosarele pentru acordarea burselor s-au depus în maximum 25 de zile de la începutul cursurilor anului școlar 2023-2024, iar lista finală de beneficiari a fost transmisă de unitățile de învățământ către inspectoratele școlare la data de 20 octombrie 2023, aceasta este considerată „data acordării burselor”, se arată în adresa Ministerului Educației.

Numărul burselor de merit, redus aproape la jumătate din anul școlar 2024 – 2025. Apare un nou tip de bursă școlară. Ce criterii vrea să introducă ministrul Educației

Burse elevi 2024. De la 1 octombrie 2023, salariul minim net pe economie este de 2.079 lei, potrivit Economedia. Anterior, salariul minim net pe economie era de 1.898 de lei.

Bursa socială reprezintă o formă de sprijin a elevilor din medii dezavantajate socioeconomic sau din grupuri vulnerabile sau cu situații medicale speciale, în vederea susținerii participării la activitățile didactice și a prevenirii abandonului școlar. Bursa socială se acordă la cerere, în funcție de situația materială/socială/medicală a elevului, a familiei sau a susținătorilor legali.  Elevii care beneficiază de bursă socială au dreptul la păstrarea confidențialității asupra identității, datelor cu caracter personal și informațiilor referitoare la situația de dificultate în care se află, a informat edupedu.ro.

Conform legii, bursa socială se acordă elevilor din învățământul preuniversitar de stat, înscriși la cursurile cu frecvență, inclusiv celor școlarizați la domiciliu sau care urmează cursurile în școala de spital, care se încadrează în cel puțin una dintre următoarele situații:

„a) elevi proveniți din familii care realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

b) elevi minori, respectiv elevi în risc de excluziune socială, neangajați pe piața muncii și înscriși în formele de învățământ cu frecvență redusă sau în programele educaționale de tip „A doua șansă“, a căror familie realizează un venit mediu net lunar pe membru de familie, supus impozitului pe venit, pe ultimele 12 luni anterioare cererii, mai mic de 50% din salariul minim net pe economie; se va lua în calcul salariul minim net pe economie în vigoare la data depunerii cererii;

c) elevi cu unul sau ambii părinți decedați și elevi asupra cărora a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul/plasamentul de urgență, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

Burse școlare 2023 – 2024. Până luni, 15 ianuarie, profesorii diriginți definitivează listele cu elevii de clasa a V-a care vor primi burse de merit
d) elevi care provin din familii monoparentale, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

e) elevi care au deficiențe/afectări funcționale produse de boli, tulburări sau afecțiuni ale structurilor și funcțiilor organismului, încadrate conform criteriilor din anexa nr. 1 la Ordinul ministrului sănătății și al ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 1.306/1.883/2016 pentru aprobarea criteriilor biopsihosociale de încadrare a copiilor cu dizabilități în grad de handicap și a modalităților de aplicare a acestora, cu modificările și completările ulterioare, și structurate tipologic conform aceluiași ordin, fără a se lua în considerare nivelul venitului mediu pe membru de familie;

f) elevi proveniți din familii care beneficiază de venit minim de incluziune conform Legii nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, în baza deciziei de stabilire a dreptului la ajutor de incluziune al familiei elevului.”

 

Burse elevi 2024. Pentru laureatii la olimpiade internationale, se acorda suma de:

– 6.000 euro pe an pentru medalia de aur/ premiul I;

– 5.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II;

– 4.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;

– 3.500 euro pentru mentiune.

Burse 2024. Pentru laureatii la olimpiade nationale se acorda suma de:

– 4.000 euro pe an pentru medalie de aur/premiul I;

– 3.500 euro pe an pentru medalie de argint/premiul II;

– 3.000 euro pe an pentru medalie de bronz/premiul III;

– 2.500 euro pentru mentiune.

Suplimentar acestor granturi, se acorda sprijin:

a) Pentru participarea la evenimente stiintifice internationale si/sau pentru protectia drepturilor de proprietate intelectuala:

– 1.000 euro/an pentru fiecare participant la grant;