CALENDAR ORTODOX 1 NOIEMBRIE 2018: ce sfinţi sunt sărbătoriţi în prima zi a lunii. Semnificaţia numelor

Calendar ortodox 1 noiembrie 2018. În calendarul ortodox din 1 noiembrie este sărbătoare. Biserica Ortodoxă Română îi prăznuiește pe Sfinții Cosma și Damian, care au trăit în secolul al IV lea. S-au născut dintr-un tata păgân și o mamă creștină, în Asia Mică. Datorită vindecărilor dăruite oamenilor, ei sunt cunoscuți și sub numele de doctori fără arginți.

31 oct. 2018, 13:01
CALENDAR ORTODOX 1 NOIEMBRIE 2018: ce sfinţi sunt sărbătoriţi în prima zi a lunii. Semnificaţia numelor

Ortodoxe
Sf. doctori fără de arginţi şi făcători de minuni Cosma şi Damian, cei din Asia 

Greco-catolice
Sf. m. Cosma şi Damian, doctori fără plată 

Romano-catolice
Toţi Sfinţii

Sfinţii doctori fără de arginţi Cosma şi Damian sunt pomeniţi în calendarul creştin ortodox la 1 noiembrie.

Sfinţii Cosma şi Damian erau fraţi, de neam din Asia, având tată păgân şi mamă creştină, pe nume Teodotia. Rămasă văduvă, mama lor le-a dat o educaţie creştină desăvârşită. Şi pentru că au trăit doar în temeiul Sfintei Scripturi, s-au făcut ca doi luminători, strălucind pe pământ cu faptele cele bune.

Pentru viaţa lor fără de pată, au şi luat de la Dumnezeu darul tămăduirii, dând sănătate sufletelor şi trupurilor, vindecând tot felul de boli, tămăduind toate neputinţele şi izgonind duhurile cele viclene.

Darurile taumaturgice ieşite din comun şi faptul că vindecau fără să ceară ceva în schimb – după porunca lui Hristos: „În dar aţi luat, în dar să daţi” (Matei 10, 8) – le-au adus titulatura de „doctori fără de arginţi”. Au plecat la Domnul cu pace şi în dreaptă credinţă. 

Rugăciune către Sfinții Mucenici și Doctori fără de arginți Cosma și Damian 

Slăvitilor făcători de minuni și Doctori fără de arginți, Cosma și Damian! Iubindu-L pe Hristos Dumnezeu din tinerețile voastre, nu numai meșteșugul doctorilor ați invătat, ci mai ales har neîmpuținat al tămăduirii tuturor bolilor ați primit de la Dumnezeu. Pentru această, și pe noi, care cădem înaintea cinstitei icoanei voastre, degrab auziți-ne. Pe copiii care cer ajutorul vostru la invătătură povătuiti-i cu rugăciunile voastre, că, râvnind viețuirii voastre, să afle nu numai cele pămantesti, ci mai ales să sporească în cucernicie și în credința cea dreaptă. Celor ce zac de boală și s-au deznădăjduit de ajutorul omenesc, dar aleargă la voi cu credintă fierbinte și rugăciune osardnică, tămăduire dăruiti-le cu cercetarea voastră cea milostivă și de minuni făcătoare; așijderea și pe cei ce din pricină bolilor grele au căzut în trandăvire, în putinătate de suflet și în cârtire, cu harul cel dat vouă de Dumnezeu intăriti-i în răbdare și îndrumați-i că să priceapă sfântă și desăvarsita voie a lui Dumnezeu în ce ne privește și să se facă părtasi ai harului mântuitor al lui Dumnezeu. Pe toți cei ce aleargă la voi cu osârdie ocrotiți-i de bolile cele crunte, și apărati-i de moartea năprasnică, și cu puternică voastră mijlocire înaintea lui Dumnezeu păziti-i neclintiți în dreaptă credintă și ajutați-i în sporirea duhovnicească, că impreună cu voi să se invrednicească în veacul ce va să vină a lăuda și a slăvi numele cel preasfânt și de mare cuviintă al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, în vecii vecilor. Amin. 

Calendar ortodox 1 noiembrie. La mulți ani, Damian și Cosma! Semnificație nume

 Folosit de aproape toate popoarele europene, Damian, pe care specialiștii îl încadrează în aceeași familie cu vechile și frecvențele Damas, Damasias (un arhonte cu acest nume este cunoscut din 586 i.e.n.), Damă-siklos și Damasikles, Damasippos și Hippodamas (ultimele compuse din damas și hippos, diferită fiind ordinea în care apăr), Damasos (atestat și în Iliada), Polydamas etc.

Temă comună a acestor nume provine de la verbul damdo „a domestici, a îmblînzi”, aparține rădăcinii indo-europene *dom-, reprezentată prin laț. domus „casa”, gr. domos, sanscr. damas, v.șl. domu și este înrudită cu laț. domesticus, domesticare, iar prin acestea chiar cu rom.  


loading...
Partenerii noștri