Calendar ortodox 12 septembrie 2023. Sfântul Mucenic Autonom. Rugăciunea care se rosteşte în momentele grele ale vieţii

Pe 12 septembrie îl prăznuim pe Sfântul Mucenic Autonom. Rosteşte, azi, rugăciunea către acest sfânt, rugăciune care, spusă cu credinţă în momentele grele ale vieţii, face adevărate miracole.

11 sept. 2023, 20:50
Calendar ortodox 12 septembrie 2023. Sfântul Mucenic Autonom. Rugăciunea care se rosteşte în momentele grele ale vieţii

Sărbători religioase 12 septembrie 2023

Ortodoxe: Sfântul Mucenic Autonom

Greco-catolice: Preasf. Nume al Mariei

Romano-catolice: Preasf. Nume al Mariei

Calendar ortodox 12 septembrie 2023. Cine a fost Sfântul Mucenic Autonom

Sfântul Autonom a fost episcop în Italia. În timpul prigoanelor creştinilor din vremea împăratului Dioclețian, Sfântul Autonom a părăsit Italia şi s-a stabilit în Bitinia (Asia Mică). Aici, a determinat mulți păgâni să treacă la credința creștină, potrivit crestinortodox.ro. Sfântul a ridicat aici o biserică închinată Sfântului Arhanghel Mihail.

Aceste lucruri l-au înfuriat pe Dioclețian, care a ordonat arestarea sfântului. Sfântul Autonom se retrage la Claudiopolis, la Marea Neagră. Ulterior, din cauza prigoanei, acesta se întoarce în Bitinia şi începe să slujească în Biserica Sfântului Mihail.

Unii dintre păgâni, cuprinși fiind de ură, au năvălit în biserică în timpul slujirii Sfintei Liturghii și l-au ucis pe Sfânt în altar și alături el mulți alți creștini care se aflau în biserică. O diaconiţă scoate mai apoi trupul sfântului de sub o grămadă de dărâmături şi îl îngroapă creştineşte.

În timpul domniei Sfântului Constantin cel Mare, se înalţă o biserica deasupra moaștelor Sfântului Mucenic Autonom. Două secole mai târziu, Sfântul Autonom i se arată unui credincios care, urmându-şi viziunea, sapă şi îi găseşte moaştele întregi și neputrezite. Pe acel loc a fost reconstruită apoi biserica închinată Sf Ierarh Autonom.

Calendar ortodox 12 septembrie 2023. Rugăciune făcătoare de minuni către Sfântul Mucenic Autonom

Şi părtaş obiceiurilor şi următor scaunelor apostolilor fiind, lucrare ai aflat, de Dumnezeu insuflate, spre suirea privirii la cele înalte.

Pentru aceasta, cuvântul adevărului drept învăţând şi cu credinţa răbdând până la sânge Sfinţite Mucenice Avtonom, roagă-te lui Hristos Dumnezeu să mântuiască sufletele noastre.

Cântarea 1, glasul al 4-lea. Irmos: Carele lui Faraon…

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Fiind luminat pururea cu Lumină Dumnezeiască, ierarhe, izbăveşte-mă de întunericul păcatelor, ca să laud astăzi luminatul tău praznic.

Stih: Sfinte Mucenice Avtonom, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Făcându-te arhiereu, ca un râvnitor al Apostolului Pavel, ai înconjurat toată lumea, propovăduind mântuirea tuturor şi surpând capiştile idolilor.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Fiindu-ţi întărit sufletul pe piatra credinţei, ai pătimit ucidere cu pietre; şi cu bucurie către Viaţa Cea Neveştejită te-ai mutat, Sfinţite Mucenice Avtonom.

Şi acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin