Calendar ortodox 24 februarie 2023. Cruce neagră: Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Rugăciune puternică pentru linişte în familie

În această zi, creştinii sărbătoresc prima și a două aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Preoţii recomandă ca, în această zi, să rosteşti rugăciunea pentru linişte în familie.

23 feb. 2023, 16:00
Calendar ortodox 24 februarie 2023. Cruce neagră: Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Rugăciune puternică pentru linişte în familie
Întâia și a doua aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Calendar ortodox 24 februarie 2023. Rugăciunea face minuni în situaţii precum: neînţelegeri cu partenerul de viaţă sau dacă acesta a apucat-o pe căi greşite.

Sărbători religioase 24 februarie 2023

Ortodoxe: Întâia și a două aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

Greco-catolice: Întâia și a doua găsire a capului Sf. Ioan Botezătorul. Harți

Romano-catolice: Fer. Marcu de Marconi, pr. R.

Calendar ortodox 24 februarie 2023. Întâia și a două aflare a capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul

La un ospăț prilejuit de ziua sa de naștere, Irod a poruncit tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul, la cererea Irodiadei, potrivit crestinortodox.ro. La acea vreme, Sfântul Ioan se afla în temniţă deoarece îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, care era soția fratelui său. Pentru că îl ura de moarte, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, pe care Irod o plăcea mult, să ceară de la acesta capul Botezătorului.

Pentru că se temea că Ioan Botezătorul ar putea învia dacă trupul ar fi fost îngropat alături de cap, Irod a cerut ca trupul Sfântului să fie îngropat separat de cap. Trupul sfântului a fost îngropat în Sevastia, în timp ce capul a fost îngropat de Irodiada în curtea ei.

Dar Sfânta Ioana, femeia dregătorului lui Irod, a luat capul Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim, într-un vas de lut. Aceasta e considerată cea dintâi aflare a sfântului cap. După un timp, un om bogat şi credincios a renunţat la poziția socială și la averi şi s-a făcut monah. Acesta şi-a săpat o chilie chiar în locul unde se afla îngropat capul lui Ioan Botezătorul. Săpând adânc, el a descoperit vasul de pământ cu capul Sfântului. A cinstit cu evlavie acele sfinte moaște, apoi le-a îngropat la loc acolo unde le-a găsit.

Capul Sfântului Ioan Botezătorul a rămas aici până în vremea Sfinților Împărați Constantin și Elena, când, prin doi monahi, a ajuns la Emesa, în Siria, la un olar. În anul 453, episcopul Emesei l-a așezat în biserica din această cetate. Aceasta este socotită a doua aflare a cinstitului cap al Botezătorului.

În timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a fost adus în Constantinopol, de către Sfântul Ignatie (860), în vremea împăratului Mihail. Aceasta este cea de-a treia și cea din urmă aflare a cinstitului cap.

În timpul cruciadelor, capul Sfântului Ioan Botezătorul a fost dus în Franța şi aşezat în biserica din Amiens, unde se află și astăzi.

Calendar ortodox 24 februarie 2023. Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul pentru linişte în familie

Sfinte Prorocule Ioan, Înaintemergătorule și Botezătorule al lui Hristos, neputincioasă este mintea noastră în a-ți aduce laude după cuviință. Ci destul îți este ție lauda Mântuitorului Hristos, lângă al Cărui Tron mijlocești împreună cu Preasfânta Născătoare de Dumnezeu.

Pentru aceasta, îți mulțumim și cu umilință te rugăm: tinde mâna cea îngerească și risipește norul gândurilor rele care ne copleșesc pe noi. Adu pace în inimile, casele și obștile noastre. Împacă-ne cu Dumnezeu și cu aproapele nostru. Spre fapte bune ne îndeamnă și cu boldul pocăinței trezește inimile noastre ca să pricepem prețul mântuirii noastre.

Învățătorule al pocăinței, dă-ne darul străpungerii inimii și lacrimi prin care să ne curățim de păcate și sufletele noastre mai albe ca zăpada să le albim. De fărădelegi și de cei puternici ai pământului, care strică rânduiala lui Dumnezeu, scapă-ne, prin rugăciunile tale. Sfinte Ioan Înaintemergătorule, tu, despre care Scriptura spune:

„Înainte de a te fi zămislit în pântece, te-am cunoscut și, înainte de a ieși din pântece, te-am sfințit și te-am rânduit proroc pentru popoare”, fii cu noi și ne luminează calea în acest veac întunecat și vrăjmaș cerului, ca, prin rugăciunile tale fiind păziți, înaintea lui Hristos, la Judecată, să dobândim partea cea de-a dreapta, împreună cu toți casnicii Săi. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Cinste Maicii Domnului. Amin’