CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Sărbătoare de mare însemnătate pentru credincioşi: a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul

CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. În această zi este prăznuită cea de-a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul. Sărbătoarea este marcată în calendar cu cruce neagră. Într-o zi în care este cruce neagră, este bine să facem rugăciuni către sfântul prăznuit în acea zi. Rugăciunea înălţată către Sfântul Ioan Botezătorul este menită să ne întărească credinţa în Dumnezeu.

RomaniaTV.net
24 mai 2020, 18:22
CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Sărbătoare de mare însemnătate pentru credincioşi: a treia aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sărbători religioase 25 mai 2020

Ortodoxe: † A treia aflare a Capului Sfântului Ioan Botezătorul

Greco-catolice: A treia aflare a capului Sf. Ioan Botezătorul

Romano-catolice: Sfântul preot învăţător Beda Venerabilul; Sfântul papă Grigore al VII-lea; Sfânta Fecioară Maria Magdalena de Pazzi

CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Cele trei aflări ale capului Sfântului Ioan Botezătorul

Sfântul Ioan Botezătorul îl mustrase pe Irod pentru traiul lui nelegiuit cu Irodiada, soția fratelui său, scrie crestinortodox.ro. Asta a atras ura de moarte a Irodiadei faţă de Sfântul Ioan. De aceea, Irodiada a sfătuit-o pe Salomeea, fiica ei, pe care Irod o plăcea, să ceară de la acesta capul Sfântului Ioan.

Pentru că se temea că Ioan Botezătorul ar putea învia dacă trupul lui ar fi fost îngropat alături de cap, Irod a poruncit ca trupul sfântului să fie îngropat în Sevastia, iar capul a fost îngropat de Irodiada în curtea sa.

Dar Sfânta Ioana, nevasta dregătorului lui Irod, a luat capul Sfântului Ioan Botezătorul din curtea Irodiadei și l-a îngropat la Ierusalim, în muntele Eleonului. Aceasta e considerată prima aflare a capului sfântului. După un timp, un bogătaş care avea credinţă în Iisus s-a lepădat de averi şi de poziţia socială şi s-a făcut monah luându-și numele de Inochenţie. Dorind să-și zidească o chilie în munte, a săpat adânc și a descoperit vasul de pământ în care se afla sfântul cap. El a cinstit cu evlavie sfintele moaște şi le-a îngropat la loc.

În timpul Sfinților Împărați Constantin și Elena, doi monahi au dus capul Sfântului Ioan Botezătorul la Emesa, în Siria, la un olar. Mai târziu, episcopul Uranie al Emesei l-a așezat în biserica din această cetate. Aceasta este considerată a două aflare a capului Sfântului Ioan Botezătorul.

În timpul luptei împotriva sfintelor icoane, capul Sfântului Ioan a fost îngropat la Comane, de unde a fost adus în Constantinopol de către Sfântul Ignatie. Această este cea de-a treia aflare a capului Sfântului Ioan.

În vremea celei de-a patra cruciade, cruciaţii latini, intrând în Constantinopol, au luat o parte din capul sfântului şi l-au dus în Franţa, în biserica din Amiens, unde se află şi astăzi.

CALENDAR ORTODOX 25 MAI 2020. Rugăciune către Sfântul Ioan Botezătorul ca să-ţi întăreşti credinţa în Hristos

Sfinte Ioane, Sfinte Botezătorule, tu ai fost chemat de Dumnezeu, încă înainte de a te naște, să-i pregătesti pe oameni pentru venirea Fiului Său, iar mulțimile atrase de faima sfințeniei tale și de puterea Duhului Sfânt, ca cel al profetului Ilie, primeau botezul pocăinței în semn de convertire la Dumnezeu. Tatăl ceresc ți-a destăinuit pe Fiul Său, când a voit să fie botezat de tine și tu l-ai făcut cunoscut ucenicilor tăi, zicând: „Iată Mielul lui Dumnezeu, care ridică păcatul lumii!” Această chemare atât de mare, pe care Însuși Mântuitorul nostru a recunoscut-o, când a spus că nu s-a născut un om mai mare decât tine, nu te-a făcut mândru, ci ți-a dat cea mai adâncă smerenie, pe care ai exprimat-o cu aceste cuvinte: „Nu sunt vrednic să-I dezleg cureaua încălțămintei. Și El trebuie să crească, iar eu să mă micșorez!” Tu ai voit să-ți jertfești viața pentru a apăra sfințenia căsătoriei, înfruntându-l pe regele Irod, care trăia nelegitim cu soția fratelui său. Te rugăm mijlocește-ne la Dumnezeu o sinceră convertire și o iubire puternică față de El, ca să-L urmăm tot timpul vieții noastre, iar la sfârșit să-L preamărim pentru toată veșnicia. Amin.

 


loading...