Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Cruce neagră. Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru, făcători de minuni. Rugăciune tămăduitoare pentru neputinţe

Anual, pe 28 aprilie, sunt prăznuiţi Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru, făcători de minuni. Cunoscuţi ca mari vindecători în timpul vieţii, cei doi sfinţi şi-au păstrat acest dar chiar şi după plecarea în veşnicie.

27 apr. 2023, 17:59
Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Cruce neagră. Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru, făcători de minuni. Rugăciune tămăduitoare pentru neputinţe
Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru

Sărbători religioase 28 aprilie 2023

Ortodoxe: Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru

Greco-catolice: Sf. ap. Iason și Sosipatru, din cei 70; Sf. m. Dada, Maxim și Quintilian

Romano-catolice: Ss. Petru Chanel, pr. m. *; Valeria, m.; Ludovic M. Grignion de Montfort, pr. *

Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Cine au fost Sfinţii Apostoli Iason şi Sosipatru

Sfinții Iason și Sosipatru au fost doi dintre cei şaptezeci de Apostoli ai Mântuitorului, potrivit crestinortodox.ro. Sfântul Apostol Iason a fost numit Episcop al orașului Tars de către Sfântul Apostol Pavel, în timp ce Sfântul Apostol Sosipatru a fost hirotonit Episcop în Iconium. Cei doi au ajuns să predice cuvântul Evangheliei în Insula Corfu, unde au ridicat o biserică în cinstea Sfântului Arhidiacon Ștefan.

Aflând că răspândesc învăţătura creştină, regele insulei i-a aruncat în închisoare, la un loc cu șapte tâlhari. Apostolii le-au propovăduit acestora învățătura lui Hristos și i-au adus la dreapta credință. Auzind despre schimbarea tâlharilor, regele a poruncit ca aceștia să fie omorâți. În acest fel, cei șapte tâlhari au luat cununa muceniciei.

Când regele îi tortura pe Sfinții Apostoli Iason și Sosipatru, fiica lui, fecioara Cherchira, privea pătimirile lor. Atunci, a decis şi ea să devină creștină. Neţinând cont de faptul că e sânge din sângele lui, regele şi-a aruncat propria fiică în temniţă. Văzând că fiica sa nu dorește să se lepede de credința în Hristos, regele a poruncit să se dea foc temniței în care era închisă.

Printr-o minune dumnezeiască, fecioara a rămas nevătămată. Văzând aceasta, regele a ordonat ca fiica lui să fie omorâtă de către arcași. La scurtă vreme însă, s-a întâmplat ca regele să moară, iar Sfinții Apostoli lason și Sosipatru au rămas în viață.

Noul rege al insulei primind Sfântul Botez a oprit persecuțiile împotriva creștinilor. Sfinții Apostoli lason și Sosipatru au predicat Evanghelia și au păstorit Biserica din Insula Corfu până la sfârșitul vieții.

Calendar ortodox 28 aprilie 2023. Rugăciunea scurtă a Sfinților Apostoli Iason şi Sosipatru pentru iertare păcate și vindecare

Sfinţilor Apostoli rugaţi pe Milostivul Dumnezeu, ca să dea iertare de greşeli sufletelor noastre.

Apostolilor cei ce staţi acum înaintea Scaunului lui Hristos, aduceţi-vă aminte totdeauna de noi care vă lăudăm pe voi, căci aţi primit har de a vă ruga pentru noi.

Doimea Apostolilor cea cinstită, cereţi de la Preaînduratul Hristos, să mi se dea har, ca să vă laud pe voi şi să cânt luptele voastre, preafericiţilor.

Cunoscători ai lui Hristos, Sfinţilor Apostoli Iason Preafericite şi Sosipatru Preaînţelepte, izbăviţi de toate primejdiile pe cei ce prăznuiesc sfântă pomenirea voastră.

Dumnezeiască vestirea cuvin­telor voastre, Apostolilor, revărsându-se la marginile lumii, tuturor neamurilor v-aţi arătat ca nişte nori plini de Strălucire Dumnezeiască, vărsând ape făcătoare de viaţă şi strigând: lăudaţi pe Domnul părinţilor.

Sfârşindu-vă întru puţină vreme, văzătorilor de Dumnezeu, împliniţi ani îndelungaţi în locuri luminoase, unde este Bucuria Cea de negrăit şi Mărirea cea Veşnică şi Lumina Cea Care ca un Dumnezeu luminează pe cei vrednici de lumină, care se roagă pentru noi. Amin!