Calendar ortodox 30 ianuarie 2022. Cruce roşie: Sfinţii Trei Ierarhi. Rugăciune puternică pentru limpezirea minţii

În această zi, creştinii prăznuiesc trei dintre cei mai mari sfinţi ai creştinătăţii: Sfinţii Trei Ierarhi Vasile cel Mare, Grigorie Teologul şi Ioan Gură de Aur. Azi este bine să rosteşti o rugăciune pentru izbăvire de necazuri şi limpezirea minţii.

29 ian. 2022, 15:23
Calendar ortodox 30 ianuarie 2022. Cruce roşie: Sfinţii Trei Ierarhi. Rugăciune puternică pentru limpezirea minţii
Sfinţii Trei Ierarhi. FOTO: basilica.ro

Sărbători religioase 30 ianuarie 2022

Ortodoxe: Sfinţii Trei Ierarhi

Greco-catolice: SF. TREI IERARHI, VASILE CEL MARE, GRIGORE TEOLOGUL ȘI IOAN GURĂ DE AUR; Sf. m. papă Hipolit

Romano-catolice: Sf. Martina, m.

Calendar ortodox 30 ianuarie 2022. Cine au fost Sfinţii Trei Ierarhi

Spre sfârșitul secolului al XI-lea, la Constantinopol se iscase o mare dispută legată de cei trei ierarhi, oamenii întrebându-se care dintre cei trei este mai mare: Sfântul Vasile cel Mare, Sfântul Grigorie Teologul sau Sfântul Ioan Gură de Aur. La trei ani de la debutul acestor dispute, cei trei sfinți au început să i se arate pe rând episcopului Evhaitelor, Sfântului Ioan Mauropous. În cele din urmă, în anul 1084, într-o vedenie, fericitului i-au apărut cei trei sfinți împreună, scrie crestinortodox.ro.

După cum vezi, noi la Dumnezeu una suntem și nici o vrajbă nu este între noi. Fiecare din noi, la timpul său, îndemnați de Duhul Sfânt, am scris învățături pentru mântuirea oamenilor. Cum ne-a insuflat Duhul Sfânt, așa am învățat. Nu este între noi unul întâi și altul al doilea. De chemi pe unul, vin și ceilalți doi. Drept aceea, poruncește celor ce se învrăjbesc să nu se mai certe pentru noi.

Citeste si Rugăciunea pe care Arsenie Boca o rostea în fiecare sâmbătă. Are puteri miraculoase

Că nevoința noastră, cât am fost în viață și după moarte, a fost să împăcăm pe oameni și să aducem în lume pace și unire. Împreunează-ne, dar, făcându-ne praznic la câte trei într-o singură zi, și înștiințează cu aceasta pe creștini, că noi în fața lui Dumnezeu una suntem”, i-au spus cei trei.

În urmă acestei vedenii, Sfântul Ioan a ales ziua de 30 ianuarie pentru prăznuirea comună a celor Trei Ierarhi şi astfel au luat sfârşit disputele. Sfinții Trei Ierarhi au devenit patronii spirituali ai instituțiilor de învățământ teologic ortodox din întreagă lume.

Calendar ortodox 30 ianuarie 2022. Rugăciune către Sfântul Ierarh Ioan Gură de Aur

O, luminătorule a toată lumea, prea­bunule Părinte Ioane Gură de Aur, stâlp și întărire a Bisericii, povățuitorule al pocăinței, ajutător al bolnavilor și apărător al celor ne­căjiți, sârguiește degrabă a ne ajuta; izbă­vește turma lui Hristos de lupii ce o ră­pesc și pe toți creștinii îi păzește de gâlcevile lumești, de cutremur, de venirea altor nea­muri, de robie, de sabie și de războiul cel dintre noi, de foamete, de potop, de secetă, de boli și de moarte năprasnică.

Miluiește-ne și pe noi, cei care cu mintea, cu lucrul și cuvântul suntem întru întunericul păcatelor, pentru ca prin rugăciunile tale, să ne izbăvim de mânia lui Dumnezeu și de chinul cel veșnic. Dă­ruiește-ne iubirea și râvna ta pe care le-ai arătat Bisericii lui Hristos. Luminează mintea noastră cu lumina dumnezeieștilor învățături și ajută-ne să ajungem întotdeauna la înăl­țimea gândului smerit, spre slava lui Dum­nezeu și a noastră mântuire. Amin.

Citeste si De ce este bine să te rogi la miezul nopții. În ce condiţii rugăciunea devine deosebit de puternică


loading...
Partenerii noștri