CARDURI pentru plata facturilor la energie 2023 pentru românii care stau la bloc. Cum obțineți certificatul de validare a datoriei și cum se face plata

De la 1 februarie începe distribuirea cardurilor pentru plata facturilor la energie pentru 2023. Este vorba despre ajutorul de 1.400 lei de la Guvern pentru românii cu venituri mici. Banii vor ajunge la beneficiari în două tranșe, prima în februarie, a doua în septembrie.

19 ian. 2023, 11:21
CARDURI pentru plata facturilor la energie 2023 pentru românii care stau la bloc. Cum obțineți certificatul de validare a datoriei și cum se face plata

În România există 152.000 de asociații de proprietari care vor elibera, la cerere, certificatele de validare a datoriei la energie, autoritățile trimițându-le deja informări privind metodologia.

Ministrul Investiţiilor şi Proiectelor Europene, Marcel Boloș, a anunțat că începând cu 1 februarie, românii vor primi cardurile de energie. Concret, potrivit ultimelor modificări aduse actului normativ, în perioada 16 ianuarie – 1 februarie se vor distribui către asociaţiile de proprietari scrisoarea prin care li se explică metodologia de utilizare a certificatului de validare a datoriilor şi modelul certificatului de validare a datoriei.

Cardurile de energie vor fi distribuite populației începând cu 1 februarie 2023, în două tranșe: 700 lei/semestru, se acordă în luna februarie 2023 pentru perioada 01.01.2023 – 30.06.2023; 700 lei/semestru, se acordă în luna septembrie 2023 pentru perioada 01.07.2023 – 31.12.2023.

 

Cum obțineți certificatul de validare a datoriei la energie la bloc și cum se face plata

După ce au primit cardurile de energie, beneficiarii de sprijin care stau la bloc se vor adresa asociațiilor de proprietari pentru eliberarea certificatelor de validare a datoriei. Asociațiile de proprietari/locatari vor solicita beneficiarului de sprijin acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

În baza certificatelor de validare a datoriilor eliberate și înregistrare de asociațiile de proprietari/locatari, se pot efectua plăți prin serviciul de mandat poștal dacă acestea sunt însoțite de cardul de energie și actul de identitate.

Certificatul de validare a datoriilor trebuie să conțină cel puțin următoarele elemente:

a) datele de identificare ale beneficiarului de sprijin pentru compensarea prețului la energie;

b) suma datorată de beneficiarul de sprijin pentru consumul de energie termică furnizată în sistem centralizat;

c) datele de identificare ale asociației de proprietari/locatari și contul bancar al acesteia;

d) perioada de consum;e) datele de identificare ale furnizorului de energie termică.

 

Certificatul de validare a datoriilor se emite în două exemplare, din care un exemplar se păstrează la asociația de proprietari/locatari emitentă, iar cel de-al doilea exemplar se păstrează la Poșta Română, ca anexă la documentele care stau la baza plății prin serviciul de mandat poștal.

Certificatul de validare a datoriilor se emite pentru beneficiarul de sprijin care figurează în evidențele asociației de proprietari/locatari, fără a fi permisă emiterea pentru o altă persoană terță.

Certificatul de validare a datoriilor față de asociația de proprietari/locatari nu se poate emite de două ori pentru aceeași perioadă de consum și nu pot fi efectuate mai multe plăți prin serviciul de mandat poștal pentru aceeași perioadă de consum.

Sumele plătite necuvenit din culpa beneficiarilor de sprijin se recuperează de la aceștia, sunt asimilate creanțelor fiscale pentru care se emit titluri de creanță de către ANAF în baza sesizărilor primite din partea Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene, prin unitatea de implementare. Titlurile de creanță fiscală emise urmează regimul procedurilor de executare silită.

Vouchere energie 2023, cum afli dacă primeşti bani de facturi de la stat. A apărut modelul de declaraţie pe propria răspundere DOCUMENT

Falsificarea certificatelor de validare a datoriilor, utilizarea lor necorespunzătoare și/sau efectuarea de plăți în alte scopuri decât cele pentru achitarea datoriilor față de furnizorii de energie termică atrag răspunderea civilă și penală a persoanelor care se fac vinovate de această stare de fapt.

Asociațiile de proprietari/locatari primesc sumele transmise prin mandat poștal de la Compania Națională „Poșta Română“ – S.A, operează încasarea acestora în numele beneficiarilor de sprijin, operează în evidențele contabile plata datoriei beneficiarului față de energia termică și virează sumele la furnizorii de energie termică la termenele prevăzute în contractele de furnizare sau anticipat.

Contul bancar înscris în cadrul certificatelor de validare a datoriilor, emise de către asociațiile de proprietari/locatari, va fi verificat de către instituțiile bancare, odată cu efectuarea plăților prin serviciul de mandat poștal.

În cazul în care în urma verificărilor se constată că titularul contului bancar nu este asociația de proprietari/locatari emitentă a certificatului de validare a datoriilor, instituțiile bancare au obligația de a informa Compania Națională „Poșta Română“ – S.A. și de a nu derula tranzacțiile financiare respective.

Asociațiile de proprietari/locatari vor încheia protocoale de colaborare cu Compania Națională „Poșta Română“ – S.A. pentru a comunica conturile bancare și orice alte date necesare pentru virarea sumelor aferente mandatelor poștale emise prin utilizarea cardurilor de energie.