Care sunt veniturile salariale care încă nu sunt impozitate. Angajaţii care au un spor important la leafă din septembrie

În codul fiscal încă în vigoare există mai multe prevederi care arată ce venituri salariale sunt, momentan, scutite de impozit, deşi acesta este pe cale să fie modificat de coaliţia de guvernare, astfel încât nu este clar care va fi situaţia după schimbările aduse.

21 aug. 2023, 17:13
Care sunt veniturile salariale care încă nu sunt impozitate. Angajaţii care au un spor important la leafă din septembrie

Unele salarii scapă de impozit! Conform articolului I, punctul 39 din Ordonanța de Urgență nr. 16/2022 pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, abrogarea unor acte normative și alte măsuri financiar-fiscale, se aduc modificări la articolul 76 prin introducerea a două noi alineate, respectiv alineatul (4 1) și (4 2).

Excepții de la impozit pentru beneficiile salariale în 2023:

(4 1) Urmează să fie luate în considerare următoarele venituri cumulative lunare care nu vor fi impozabile în sensul impozitului pe venit, în limita a cel mult 33% din salariul de bază corespunzător locului de muncă ocupat:

a) Prestațiile suplimentare primite de către salariați conform clauzei de mobilitate conform legii, cu excepția celor menționate în alineatul (2) litera k), până la o valoare de 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizația de delegare/detașare, conform hotărârii Guvernului, pentru personalul autorităților și instituțiilor publice;

b) Valoarea hranei furnizate de angajator salariaților săi, persoane fizice care obțin venituri din salarii sau din activități asimilate salariilor, în situații altele decât cele menționate în alineatul (4) litera c), în limita valorii maxime prevăzute de lege pentru un tichet de masă/persoană/zi, în conformitate cu legislația în vigoare la momentul acordării. La stabilirea plafonului lunar neimpozabil nu se va lua în calcul numărul de zile din lună în care persoana fizică desfășoară activitate în regim de telemuncă sau de lucru la domiciliu sau se află în concediu de odihnă/medical/delegare. Prin „hrană” se înțelege hrana preparată în unități proprii sau achiziționată din unități specializate. Aceste prevederi nu se aplică angajaților care beneficiază de tichete de masă, conform legislației în vigoare;

Citeşte şi: Majorarea salariului minim brut pe economie aduce mai mulți bani statului decât angajaților

c) Cazarea și contravaloarea chiriei pentru spațiile de cazare/locuit puse la dispoziție de către angajatori salariaților săi, persoane fizice care obțin venituri din salarii sau din activități asimilate salariilor, în conformitate cu contractul de muncă sau regulamentul intern, până la o limită neimpozabilă de 20% din salariul de bază minim brut pe țară garantat în plată/lună/persoană. Aceasta se aplică în următoarele condiții:

(i) Angajatul și soțul/soția acestuia nu dețin o locuință în proprietate personală sau în folosință în localitatea în care desfășoară activitatea;

(ii) Spațiul de cazare/locuit este în unități proprii, inclusiv în hoteluri sau într-o clădire închiriată în acest scop de la o terță persoană de către angajator;

(iii) Contractul de închiriere dintre angajator și terța persoană este încheiat în conformitate cu legea;

(iv) Plafonul neimpozabil se aplică unuia dintre soți, în cazul în care ambii soți desfășoară activitate în aceeași localitate, la același angajator sau la angajatori diferiți, pe baza declarației pe proprie răspundere a celui în cauză.

Citeşte şi: Ordonanţa austerităţii: sporuri plafonate la 1000 de lei, 200.000 de posturi desfiinţate. Unele măsuri se aplică din ianuarie 2025