Cât costă un divorț în 2024! Iată de ce acte ai nevoie ca să scapi de partener

În România, cei care vor să divorțeze o pot face la ofiţerul stării civile, la notar, pe cale amiabilă sau în funcție de caz, la tribunal. Însă, românii care vor să facă acest pas trebuie să știe că divorțul costă, iar până să ajungă în acel punct au nevoie de mai multe acte.

24 ian. 2024, 17:07
Cât costă un divorț în 2024! Iată de ce acte ai nevoie ca să scapi de partener
Cât costă un divorț în 2024!

Cât costă un divorț în 2024! Dacă soții sunt de acord cu divorțul și nu au copii minori, născuți din căsătorie sau adoptați, pot să încheie căsătoria la ofițerul de stare civilă. Conform legii, acesta constată desfacerea căsătoriei prin divorț pe cale administrativă.

Citește și Cine este bărbatul din spatele femeii puternice Dana Săvuică. Cine o consolează după divorţ pe prima vedetă din Playboy

Cât costă un divorț în 2024!

În 2024, pentru un divorț la ofiţerul stării civile ai nevoie, în primul rând de cererea de divorț pe cale administrativă. Aceasta se face în scris, se semnează personal de către ambii soți, în fața ofițerului de stare civilă delegat de la primăria care are în păstrare actul de căsătorie sau pe raza căreia se află ultima locuință comună a soților, conform modelului prevăzut în Anexa nr. 62 din Hotărârea nr. 64/2011.

În cererea de divorț soții declară pe propria răspundere următoarele:

 • este de acord cu desfacerea căsătoriei;
 • nu are copii minori cu celălalt soț, născuți din căsătorie sau adoptați împreună cu acesta;
 • nu este pus sub interdicție;
 • nu a mai solicitat altor autorități desfacerea căsătoriei,
 • adresa ultimei locuințe comune;
 • numele pe care fiecare sau, după caz, numai unul dintre aceștia urmează să îl poarte după desfacerea căsătoriei.

După ce au depus cererea de divorț pe cale administrativă, ofițerul de stare civilă delegat le solicită soților următoarele documente:

 • certificatele de naștere și căsătorie ale soților, în original și în copie;
 • documentele cu care se face dovada identității, în original și copie.

În situația în care ultima locuință comună declarată nu este aceeași cu domiciliul sau reședința ambilor soți înscris/ă în actele de identitate documente de mai sus trebuie însoțite și de o declarație dată în fața ofițerului de stare civilă.

După ce au fost depuse toate aceste documente, ofițerul de stare civilă delegat înregistrează cererea de divorț în ziua în care a fost primită și acordă soților un termen de 30 de zile calendaristice, calculat de la data depunerii cererii, pentru eventuala retragere a acesteia.

Potrivit modelului stabilit în anexa nr. 64 din HG 64/2011, în ziua în care a expirat termenul de 30 de zile calendaristice, ofițerul de stare civilă delegat verifică dacă soții stăruie să divorțeze și dacă, în acest sens, consimțământul lor este liber și neviciat, solicitând soților o declarație.

Taxa pentru divorțul pe cale administrativă stabilită de fiecare autoritate locală este cuprinsă de regulă, între 500 şi 600 de lei.

Divorțul la notar

Atunci când cei doi soți se înțeleg în privința tuturor termenilor separării este posibil divorțul la notar. Soții care vor să divorțeze în acest fel trebuie să se prezinte împreună în fața notarului pentru a-și da consimțământul pentru desfacerea căsătoriei. După ce au ajuns la un acord comun în ceea ce privește termenii separării, cei doi soți vor avea nevoie de următoarele acte pentru divorț:

 • actele de identitate ale celor doi soţi
 • certificatele de naştere
 • certificatul de căsătorie (în original);
 • certificatul de naştere al copilului minor rezultat din căsătorie (dacă este cazul)

După ce a primit toate documentele necesar, notarul înregistrează cererea de divorț și acordă un termen de minimum 30 de zile, numit și termen de reflecție. În cazul în care soții au copii minori, se întocmește și raportul de anchetă psihosocială de către autoritatea tutelară competentă.

Ca să poată divorţa la notariat atunci când au copii minori, soții trebuie să convină și asupra următoarelor aspecte:

 • numele de familie pe care să îl poarte fiecare după divorţ;
 • exercitarea autorităţii părinteşti de către ambii părinţi;
 • stabilirea locuinţei copilului minor după divorţ (potrivit art. 400 Cod civil, copilul poate locui doar la unul dintre părinţi);
 • modalitatea de păstrare a legăturilor personale dintre părintele separat şi fiecare dintre copiii minori;
 • stabilirea contribuţiei părinţilor la cheltuielile de creştere și educație.

În 2024, costul unui divorț la notar poate să difere în funcție de tariful practicat de fiecare birou notarial în parte. Pentru un divorț pe cale amiabilă, tarifele pornesc de la 700 de lei. Însă, taxa poate să crească în cazul în care cuplul are și copii minori.

Costul divorțului la tribunal se stabilește în funcție de taxa de timbru astfel:

 • 200 de lei pentru cererea de divorţ întemeiată pe acordul soţilor (cererea ambilor soţi sau a unuia dintre ei acceptată de celălalt soţ);
 • 100 de lei pentru cererea de divorţ din culpă, în cazul în care se solicită desfacerea căsătoriei întrucât raporturile dintre soţi sunt grav vătămate şi, astfel, continuarea acesteia nu mai este posibilă;
 • 100 de lei pentru cererea de divorţ având ca motiv separarea în fapt a soţilor care a durat cel puţin 2 ani;
 • 50 de lei pentru cererea de divorţ formulată de soţul a cărui stare de sănătate face imposibilă continuarea căsătoriei.

Taxa de timbru pentru divorț se plăteşte anticipat, iar dovada achitării acesteia trebuie să fie ataşată la cererea de divorţ, împreună cu restul de acte necesare. De asemenea, taxa pentru divorț se va achita fie la primăria de care aparține reclamantul (cel care depune actele de divorț), la direcția taxe și impozite locale, fie prin ordin de plată.

Astfel, dacă sunt întrunite toate condițiile necesare pentru desfacerea căsătoriei, se eliberează certificatul de divorț. În cazul în care unul dintre soți a optat pentru schimbarea numelui după divorț, cartea de identitate este anulată, prin tăierea colțului în care se află înscrisă perioada de valabilitate.

Citește și Carmen Harra prezice un divorţ iminent între Andra și Cătălin Măruță: „Nu sunt suflete pereche”