Categoria de români care trebuie să își schimbe buletinul chiar dacă nu a expirat. Ce trebuie să știe toți cetățenii

Cartea de identitate este printre cele mai importante acte pe care le avem. Există anumite situații prin care suntem obligați să reînoim documentul, chiar dacă perioada de valabilitate nu a expirat.

10 mart. 2022, 13:15
Categoria de români care trebuie să își schimbe buletinul chiar dacă nu a expirat. Ce trebuie să știe toți cetățenii

Categoria de români care trebuie să își schimbe buletinul chiar dacă nu a expirat. Potrivit autorităților, legislația stabilește o serie de situații în care cetățenii au obligația să solicite emiterea unei noi cărți de identitate.

Categoria de români care trebuie să își schimbe buletinul chiar dacă nu a expirat. Ce trebuie să știe toți cetățenii

-la expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate care urmează a fi preschimbat;
-dacă s-au modificat numele sau prenumele titularului, prenumele părinţilor, data ori locul naşterii (exemple: schimbarea numelui/prenumelui pe cale administrativă; adopţie; constatarea unor greşeli de scriere la întocmirea actului de stare civilă; înregistrarea unei persoane în poziţia de „copil găsit” şi identificarea ulterioară a actului de naştere întocmit iniţial, între acestea existând neconcordanţă la data naşterii; înregistrarea tardivă a naşterii unei persoane, cu înscrierea numai a anului de naştere, s.a.);
-în cazul schimbării domiciliului, a denumirii sau a rangului localităţilor şi străzilor, al renumerotării imobilelor sau rearondării acestora, al înfiinţării localităţilor sau străzilor;
-în cazul deteriorării actului de identitate;
-în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
-în cazul în care fotografia din cartea de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
-în cazul schimbării sexului;
-în cazul anulării actului de identitate;
-în cazul atribuirii unui nou Cod Numeric Personal (CNP);
-pentru preschimbarea buletinelor de identitate.

Citește și: Buletin electronic 2021. Noile cărţi de identitate ar putea întârzia. Imprimeria Naţională abia face prima licitaţie pentru materialele necesare
 

Reprezentanții Direcției Generală de Evidență a Persoanelor Sector 4 explică și procedura care trebuie urmată în cazul în care dorim să ne schimbăm buletinul:

„În acest context atragem atenţia că, în cazul expirării termenului de valabilitate a actului de identitate, cetăţenii se pot prezenta la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor, la care sunt arondaţi cu domiciliul sau reşedinţa, cu cel mult 180 de zile înainte, dar nu mai puţin de 15 zile, pentru a solicita punerea în legalitate cu un act de identitate. Există posibilitatea păstrării de către titular a vechiului act de identitate aflat în termen de valabilitate, până la emiterea noii cărţi de identitate. În celelalte situaţii enumerate mai sus sau la împlinirea vârstei de 14 ani cetăţenii sunt obligaţi să solicite eliberarea unui act de identitate, în termen de 15 zile de la producerea evenimentului. Precizam faptul că nerespectarea acestor prevederi atrage răspunderea contravenţională, care se sancţionează cu amendă cuprinsă între 40 lei şi 80 lei. În acest context, le reamintim cetăţenilor să verifice termenul de valabilitate al actului de identitate, în vederea evitării situaţiilor neplăcute în care pot deveni contravenienţi la prevederile legii”.

Citește și: Se schimbă buletinele. Cum arată cartea de identintate „cu cip” pentru care va fi obligatorie amprentarea românilor