Se schimbă buletinele. Cum arată cartea de identintate „cu cip” pentru care va fi obligatorie amprentarea românilor

Cărțile de identitate se schimbă. Locul nașterii nu va mai exista înscris nici pe buletinele clasice, nici pe cele electronice. În schimb, se cere amprentarea pentru buletinele electronice.

21 ian. 2022, 07:29
Se schimbă buletinele. Cum arată cartea de identintate „cu cip” pentru care va fi obligatorie amprentarea românilor

Se schimbă buletinele. În 2020, autoritățile au stabilit că noile buletine electronice trebuie să conțină, pe lângă date personale precum numele complet al titularului, sexul, cetățenia ori data sau locul nașterii acestuia, și date biometrice, respectiv imaginea facială și amprentele posesorului. Emiterea lor a început în septembrie anul trecut printr-un proiect-pilot la Cluj.

Buletin electronic. Avantajele pe care le are cartea de identitate electronică. Călătoriile cu buletinul obișnuit vor fi restricționate

Datele ce sunt înscrise pe cărțile de identitate electronice sunt stabilite de Legea nr. 162/2020. Mai exact, pe lângă datele conținute de cărțile de identitate simple (printre altele, numele și prenumele titularului, sexul, cetățenia, data și locul nașterii, semnătura olografă etc.), cele electronice trebuie să conțină și prenumele părinților titularului, un certificat pentru semnătură electronică și datele biometrice ale titularului, constând în imaginea facială și amprentele a două degete.

Cum arată noul buletin electronic. Ce trebuie să ştie toţi românii care doresc să îşi schimbe cartea de identitate!

Printr-un proiect-pilot, autoritățile din țara noastră au început, în august, emiterea de cărți electronice de identitate. Proiectul-pilot se desfășoară doar în județul Cluj, pe o perioadă de șase luni, urmând ca, ulterior, buletinele electronice să fie accesibile tuturor românilor.

Documente necesare

  • Cerere pentru eliberarea actului de identitate
  • Actul de identitate și cartea de alegător, dacă este cazul
  • Certificatul de naștere, original și copie
  • Certificatul de căsătorie, dacă este cazul, original și copie
  • Hotărârea de divorț, definitivă și irevocabilă, după caz, original și copie/Certificat de divorț însoțit de acordul parental privind stabilirea domiciliului minorului, original și fotocopie
  • Certificatul de deces al soțului/soției decedat/decedate, în cazul soțului supraviețuitor, original și copie
  • Certificatele de naștere ale copiilor cu vârsta mai mică de 14 ani, original și copie
  • Documentul cu care se face dovada adresei de domiciliu, original și copie
  • Chitanța reprezentând contravaloarea cărții de identitate – 7 lei.

Dacă solicitantul nu este proprietarul imobilului, este necesară declarația scrisă a găzduitorului, aceasta se consemnează pe cererea pentru eliberarea actului de identitate, în prezența lucrătorului de evidență a persoanelor.

În situația în care găzduitorul nu se poate prezenta, la Serviciul de Evidență a Persoanelor, declarația poate fi dată la notarul public, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din străinătate ori în prezența polițistului de la postul de poliție, pentru mediu rural.

Trecerea la buletinele electronice, obligatorie din 2031

De asemenea, perioada de tranziție este, potrivit regulamentului UE, de 10 ani, ceea ce înseamnă că, din anul 2031, toată lumea va fi obligată să treacă la noul format.

Cartea electronică de identitate va putea fi folosită atât în interacțiunile cu autoritățile sau instituțiile din țara noastră, cât și cu cele din străinătate. Adică, aceste documente vor putea fi folosite, precum actele de identitate simple din prezent, și pentru a călători în spațiul comunitar.

Amprentele vor fi obligatorii pentru eliberarea buletinului digital

Astfel, de la data realizării condiţiilor tehnice pentru eliberarea cărţii electronice de identitate, cartea de identitate simplă şi cartea electronică de identitate se eliberează:

a) cu valabilitate de 3 ani (în loc de 2 ani cât fusese stabilit anterior) pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 0 şi 14 ani;

b) cu valabilitate de 5 ani (în loc de 4 ani cât fusese stabilit anterior), pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani;

c)cu valabilitate de 10 ani, după împlinirea vârstei de 18 ani;

d) cu valabilitate nelimitată, după împlinirea vârstei de 70 de ani (și nu după 60 de ani, cum era prevăzut anterior), pentru cartea de identitate simplă.

În prezent, cărțile electronice de identitate pentru copii de până la 12 ani pot fi eliberare la solicitarea părinților, iar ele se eliberează fără imaginile impresiunilor papilare.

Noul act normativ pregătită de autorități prevede ca până la împlinirea vârstei de 14 ani, cartea electronică de identitate, se va elibera astfel:

a) pentru minorii cu vârsta de la 0 până la 12 ani fără imaginile impresiunilor papilare;

b) începând cu vârsta de 12 ani, minorilor li se eliberează cărți electronice de identitate cu imaginile impresiunilor papilare.

În prezent, legea prevede că, la cerea solicitantului, buletinul digital poate fi eliberat și fără amprente. Acest lucru nu va mai putea fi realizat potrivit noului act normativ. Singurul caz în care actul de identitate electronic se eliberează fără imaginea impresiunilor papilare este atunci când prelevarea acestora este fizic imposibil de a fi realizată.


loading...
Partenerii noștri