Ce MĂSURI adoptă Guvernul pentru a grăbi lucrările la autostrăzi şi căi ferate

Autorizațiile de construire pentru proiecte de infrastructură de transport transeuropeană vor fi emise și pe baza unor simple acorduri de principiu pentru scoaterea terenurilor din circuitul forestier sau relocarea rețelelor de electricitate sau gaze și a conductelor petroliere de pe coridorul de expropriere, iar terenurile agricole din extravilan vor fi scoase mai repede din circuitul agricol. Modificările vor fi introduse printr-o ordonanță de urgență prin care Guvernul vrea să accelereze lucrările de infrastructură, potrivit profit.ro.

05 mart. 2016, 18:44
Ce MĂSURI adoptă Guvernul pentru a grăbi lucrările la autostrăzi şi căi ferate

Prin infrastructură de transport transeuropeană se înțelege cea rutieră, feroviară publică, aeroportuară și de transport naval, situate pe rețeaua transeuropeană de transport.

În urmă cu două săptămâni, ministrul Transporturilor Dan Costescu a anunțat că va promova în perioada următoare o ordonanță de urgență a Guvernului pentru simplificarea obținerii avizelor necesare construirii de autostrăzi, căi ferate și alte obiective de infrastructură.

Documentul stabilește, prin excepție de la legislația actuală, că, pentru proiectele de infrastructură de transport transeuropeană, autorizațiile de construire vor fi emise și în baza avizelor/acordurilor de principiu sau, după caz, a avizelor de amplasament favorabile condiționate, pentru scoaterea terenurilor din circuitul forestier sau pentru relocarea sistemelor/rețelelor de transport și de distribuție a energiei electrice, gazelor naturale și al țițeiului precum și a altor rețele de utilități situate pe coridorul de expropriere.

Avizele/acordurile de principiu sau cele de amplasament vor fi emise în maximum 10 zile de la data depunerii solicitării.

În același timp, pentru aceste proiecte, terenurile agricole din extravilan expropriate vor fi considerate scoase din circuitul agricol imediat după transferul dreptului de proprietate asupra terenurilor.

CITEŞTE ŞI Dan Costescu: Autostrada Piteşti – Sibiu va fi finalizată în totalitate în 2021

Avizul de principiu pentru scoaterea definitivă a unui teren din fondul forestier național va fi emis de către autoritatea publică centrală, care răspunde de silvicultură, pentru suprafețe mai mari de 1 hectar inclusiv, și de către structurile locale care răspund de silvicultură, pentru suprafețe mai mici de 1 hectar, tot în termen de 10 zile de la data depunerii cererii.

Prin derogare de la Legea finanțelor publice, pentru proiectele de infrastructură de transport transeuropeană, finanțate de la bugetul de stat și din cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă, vor putea fi efectuate, anual, plăți în avans, după următorul grafic: a) în primul an, de până la 15% din valoarea contractelor de execuție de lucrări/prestări servicii/livrare bunuri, cu încadrarea în creditele bugetare aprobate pentru proiectul respectiv, calculate ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante; b) în anii următori, de până la 30 % din creditele bugetare aprobate pentru proiectul respectiv, calculate ca diferență între creditele bugetare aprobate și sumele aferente plăților restante.

Banii acordați în avans, dar nejustificați prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la sfârșitul anului, în condițiile prevederilor contractuale, vor fi recuperați de către beneficiarul care a acordat avansurile și vărsați la buget. Dacă bunurile, lucrările și serviciile nu sunt livrate, respectiv executate deși a fost acordat un avans, banii vor fi recuperați cu dobânzi și penalități de întârziere.

În ceea ce privește studiile de fezabilitate aferente proiectelor de infrastructură de transport rutieră transeuropeană, acestea vor include obligatoriu și racordurile la municipiile reședință de județ ori la localitățile urbane limitrofe sau la drumurile existente care asigură legătura cu municipiile reședințe de județ și cu localitățile urbane limitrofe acestora, pentru a fi evitată izolarea acestora.

Din această cauză, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a ordonanței pregătite pentru aprobarea Guvernului, normativele de proiectare și execuție vor fi actualizate pentru aceste proiecte.

Modificările sunt argumentate prin faptul că, în procesul de obținere a avizelor/acordurilor necesare emiterii autorizațiilor de construire, apar sistematic întârzieri semnificative din cauza procedurilor specifice fiecărei instituții/autorități emitente, întârzieri din cauza cărora expiră termenele de valabilitate a avizelor/ acordurilor deja obținute până la întocmirea completă a documentației, iar termenul de începere a lucrărilor de construcții este astfel amânat.

Autorizarea lucrărilor este condiționată, în prezent, și de obținerea tuturor avizelor/acordurilor pentru diferite rețele sau terenuri încadrate în fondul agricol/forestier, chiar dacă acestea se suprapun pe zone restrânse cu proiectele în cauză și nu au o influență majoră asupra acestora.

Autorizația de construire nu poate fi însă emisă, la acest moment, înaintea ca terenul să fie scos din circuitul agricol/silvic, ceea ce, potrivit argumentului pregătit de Guvern, determină întârzieri și blocaje în implementarea contractelor de lucrări.


loading...
Partenerii noștri