Ce sancţiuni riscă profesorii care fac meditaţii pe bani cu elevii de la clasă. Pot ajunge la închisoare!

Profesorii trebuiue să completeze o declarația de interese, până la data de 31 decembrie a fiecărui an, prin care asigură că nu desfășoară activități de pregătire suplimentară pentru elevii de la clasele în care predau.

23 ian. 2024, 13:44
Ce sancţiuni riscă profesorii care fac meditaţii pe bani cu elevii de la clasă. Pot ajunge la închisoare!
Ce sancţiuni riscă profesorii care fac meditaţii pe bani cu elevii de la clasă. Pot ajunge la închisoare!

Ce sancţiuni riscă profesorii care fac meditaţii pe bani cu elevii de la clasă. Conform legii învățământului preuniversitar, „activitatea de desfășurare a meditațiilor cu elevii de la propria clasă constituie abatere disciplinară și se pot aplica mai multe sancțiuni, de la avertisment scris până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă”.

De asemenea, profesorii declară în scris, pe propria răspundere, sub sancțiunile prevăzute de Codul Penal pentru falsul în declarații, care se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau amendă, că nu fac meditații contra cost cu elevii de clasă, potrivit ordinului nr. 3.051 din 11 ianuarie 2024.

Citeşte şi: Burse elevi 2024. Ce se întâmplă cu bursele de merit, numărul lor scade la jumătate doar dacă se schimbă legea educaţiei

Sancțiunile pentru profesorii care dau meditații pe bani elevilor de la clasă:

a) avertisment scris;

b) reducerea salariului de bază, cumulat, când este cazul, cu indemnizația de conducere, de îndrumare și control, cu până la 15%, pe o perioadă de 1-6 luni;

c) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru obținerea gradației de merit, pentru ocuparea unei funcții de conducere, de îndrumare și de control ori a unei funcții didactice superioare;

d) suspendarea, pe o perioadă de până la 3 ani, a dreptului de a face parte din comisiile de organizare și desfășurare a examenelor naționale;

e) desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, conform art. 209, alin. (1).

Conform alin (2), „pentru celelalte abateri se poate aplica sancțiunea prevăzută la alin. (1) lit. e) ori una sau mai multe cumulate dintre sancțiunile prevăzute la alin. (1)“, aici intra și acordarea meditațiilor contra cost pentru elevii de la clasa, unde sancțiunile pot fi „desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă ori una sau mai multe cumulate“ dintre sancțiunile de mai sus.

Potrivit legii, cercetarea disciplinară a personalului didactic auxiliar se realizează conform prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, Capitolul II Răspunderea disciplinară, cu modificările și completările ulterioare.