CLASA PREGATITOARE 2015: Ce trebuie să conţină dosarul pentru CLASA ZERO

CLASA PREGATITOARE, CLASA ZERO: Ministerul Educaţiei a publicat calendarul înscrierii copiilor în clasa pregătitoare şi în clasa I pentru anul şcolar 2015-2016. Părinţii mai au câteva zile la dispoziţie să pregătească actele necesare înscrierii copiilor în sistemul de învăţământ preuniversitar.

04 feb. 2015, 08:35
CLASA PREGATITOARE 2015: Ce trebuie să conţină dosarul pentru CLASA ZERO

CLASA PREGATITOARE, CLASA ZERO: Înscrierea copiilor în clasa pregătitoare sau direct în clasa I pentru anul şcolar 2015-2016 va începe din prima zi a semestrului al doilea, pe 9 februarie, şi se va încheia în aprilie.

Părinţii pot consulta circumscripţiile şcolare şi planul de şcolarizare propus, numărul de clase pregătitoare alocate fiecărei unităţi şcolare, fie la sediul şcolii, fie pe site-ul Inspectoratului Şcolar JudeţeaN, începând din data de 9 februarie.

Aceştia pot consulta, de asemenea, programul de completare a cererilor tip de înscriere şi informaţiile care permit părinţilor să cunoască activitatea specifică fiecărei clase pregătitoare din ca-drul tuturor şcolilor.

Aşadar, calendarul înscrierii la clasa pregătitoare şi clasa I pentru anul şcolar 2015-2016 debutează pe 9 februarie cu afişarea programului de evaluare a dezvoltării psihosomative a copiilor şi afişarea cri-teriilor de departajare ale şcolilor.

În intervalul 11-20 februarie se vor organiza „Zilele Porţilor Deschise”, urmând ca părinţii şi copiii să viziteze şcolile şi să asiste la activităţile claselor pregătitoare, urmând să poarte discuţii cu personalul unităţii de învăţământ, iar între 16 februarie şi 6 martie vor fi completate cererile tip de înscriere a copiilor în clasa pregătitoare sau clasa I.

În zilele de 13-14 martie vor fi afişate listele cu candidaţii înmatriculaţi, situaţia locurilor rămase libere şi lista copiilor neînscrişi după prima etapă.

În cazul copiilor de 7 ani care nu au fost înscrişi în învăţământul primar în anul şcolar 2014-2015, aceştia se pot înscrie direct în clasa I. Părinţii pot depune cererile de înscriere în anul şcolar 2015-2016 în perioada 16 fe-bruarie-6 martie la şcoala de circumscripţie.

În perioada 17-27 martie vor depune solicitările de înscriere cei care doresc înscrierea în altă şcoală decât cea de circumscripţie, pe 3 aprilie vor fi afişate listele finale cu copiii înscrişi la fiecare şcoală, iar pe 10 aprilie vor fi soluţionate cererile părinţilor copiilor neînscrişi la nicio unitate de învăţământ.

A doua etapă de înscrieri în clasa pregătitoare

16 martie 2015 Comunicarea, prin afişare la unităţile de învăţământ şi pe site-ul inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul şcolar.

17 – 27 martie Depunerea cererii-tip de înscriere la secretariatul unităţii de învăţământ aflate pe prima poziţie dintre cele trei opţiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinţii copiilor care nu au fost cuprinşi în nicio unitate de învăţământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă.

3 aprilie 2015 Afişarea la fiecare unitate de învăţământ a listelor finale ale copiilor înscrişi în clasa pregătitoare.

7 – 10 aprilie 2015 Centralizarea şi soluţionarea de către inspectoratul şcolar a cererilor părinţilor copiilor care nu au fost încă înscrişi la vreo unitate de învăţământ.


loading...