Consiliul Naţional de Etică: Ponta NU a plagiat

Potrivit România TV, verdictul Consiliului Naţional de Etică îi este favorabil lui Victor Ponta, membrii săi hotărând că lucrarea este originală şi că nu este vorba de un plagiat.

RomaniaTV.net
19 iul. 2012, 13:21
Consiliul Naţional de Etică: Ponta NU a plagiat

Decizia Consiliului a fost adoptată în urma unui raport al comisiei tehnice, alcătuită din trei experţi în ştiinţe juridice. Conform acestui raport, teza de doctorat a primului-ministru este una originală, deşi există deficienţe în ceea ce priveşte trimiterile la notele bibliografice.

Pe 29 iunie, Consiliul Naţional de Atestare a Titlurilor, Diplomelor şi Certificatelor Universitare (CNATDCU) a decis că premierul Victor Ponta a plagiat în lucrarea sa de doctorat, a anunţat Marius Andruh, preşedintele Consiliului. Forul propune Ministerului Educaţiei retragerea titlului de doctor.

„Nu trebuie să fii specialist în drept ca să depistezi că în lucrarea lui Victor Ponta au fost luate texte fără a fi menţionate sursele. Am solicitat Facultăţii de Drept de la Universitatea Bucureşti o copie conformă cu originalul a tezei de doctorat.  Am împrumutat de la Biblioteca Centrală Universitară şi cărţile sursă pentru teza de doctorat. Am analizat pagină cu pagină lucrarea, iar 85 de pagini din cele 307 care reprezintă partea propriu-zisă de doctorat, au fost copiate fără indicarea sursei. Teza de doctorat trebuia să cuprindă o bibilografie clară la final de capitol sau la finalul lucrării. Bibliografia selectivă nu este indicată pentru o teză de doctorat. Din cele 39 de referite la bibliografie, lipsea cartea profesorului Vasile Creţu, din care au fost descoperite aproximativ 40 de pagini, fără a fi menţiona sursa. Activitatea Consiliului trebuie să fie înţeleasă şi disociată de orice implicare politică a oricăruia dintre noi”, a mai spus Marius Andruh.

Decizia Consiliului a fost luată prin votul celor 13 membri prezenţi din totalul de 21.

În urma acestei decizii, CNATDCU a trimis Ministerului Educaţiei propunerea de retragere a titlului de doctor al lui Ponta.

În schimb, Ministerul a afirmat că doar Consiliul Naţional de Etică este abilitat să cerceteze cazul. Potrivit unui comunicat de presă al MECTS, Consiliul Naţional de Etică a Cercetării Ştiinţifice, Dezvoltării Tehnologice şi Inovării (CNECSDTI) este un organism consultativ, la nivel naţional, alcătuit pe criterii de prestigiu profesional şi moral din care pot face parte cadre didactice şi cercetători, având cel puţin titlul de conferenţiar sau de cercetător ştiinţific II ori titluri echivalente obţinute în străinătate, potrivit articolului 217, alineatul 1 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare.

Normele de bună conduită, abaterile de la aceste norme (inclusiv fapta de plagiat), procedura de analiză, precum şi sancţiunile pentru nerespectarea acestora sunt prevăzute de Legea nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea ştiinţifică, dezvoltarea tehnologică şi inovare, cu modificările şi completările ulterioare.

„În concluzie, «faptele de plagiat» sunt abateri disciplinare conform Legii nr. 1/2011, Consiliul Naţional de Etică fiind singurul organism abilitat să le constate şi să stabilească sancţiunile pe care ulterior le pun în aplicare, după caz, MECTS, CNATDCU, ANCS etc.”, se arată în comunicatul Ministerului Educaţiei.