Cuibul berzei, mutat prin ordin de ministru, putea să bage România în infrigement

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor explică, într-un comunicat de presă, de ce a fost nevoie de un ordin de ministru pentru a muta cuibul unei berze din comuna Schitu Goleşti. Ministerul susţine că procedura aplică prevederi ale unei directive europene care, în cazul nerespectării ei, ar abate asupra ţării noastre năpasta unei proceduri de infrigement de către Comisia Europeană.

12 mart. 2015, 10:27
Cuibul berzei, mutat prin ordin de ministru, putea să bage România în infrigement

Ministerul condus de Graţiela Leocadia Gavrilescu îşi arată „dezamăgirea” faţă de modul ironic în care presa a relatat mutarea cuibului berzei din Schitul Goleşti. „Barza (ciconia ciconia), împreună cu alte 270 specii de păsări, sunt clasificate de Directiva 2009/147/CE a Parlamentului European și a Consiliului privind conservarea păsărilor sălbatice, ca fiind specii strict protejate. Potrivit acelorași prevederi europene, valabile în toate state membre UE, intervenția umană asupra habitatului acestor specii este strict interzisă. Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 2007, care transpune în legislația românească prevederile Directivei 2009/147/CE, stipulează foarte clar faptul că este interzisă ‘deteriorarea, distrugerea și/sau culegerea intenționată a cuiburilor din natură’ (…) În interesul sănătății și securității publice, OUG 57/2007 stabilește posibilitatea emiterii unor derogări de la prevederile sus-menționate. Aceste derogări pot fi stabilite numai prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, cu avizul Academiei Române„, se arată în comunicatul MMAP.

Cu alte cuvinte, în delirul birocratic produs de mutarea cuibului este implicat chiar paradisul birocraţiei, cel aglutinat din întreaga Europă în jurul instituţiilor de la Bruxelles. Graţiela Gavrilescu risca, în cazul nerespectării normelor, să devină o infractoare deoarece afectarea habitatului speciilor protejate ar fi putut să-i aducă o pedeapsă cu închisoarea de la 3 luni la un an sau o amendă penală de la 30.000 la 60.000 de lei.

Dincolo de sancţiunea îndreptată împotriva persoanelor, există şi posibilitatea unor sancţiuni colective, invocă Ministerul. „Nerespectarea de către un stat membru al UE a prevederilor menționate în legislația națională și europeană care protejază speciile sălbatice, poate atrage inclusiv declanșarea procedurilor de infringement împotriva statului respectiv”, se arată în comunicat.

Astfel, dacă barza era mutată mai repede decât cele peste 30 de zile cât a durat ca birocraţii să-şi facă treaba şi cu mai puţine instituţii implicate, „gulerele albe” de la Bruxelles ar fi asmuţit asupra României diverse controale ce ar putea culmina cu ditamai infrigementul.

Chiar dacă este cert că MAPP a respectat prevederile legale, rămâne întrebarea: Ce fel de legi sunt acelea care cer ca un ministru să-şi dea acordul pentru mutarea unui cuib de barză? Iar întrebarea se poate pune la fel de bine şi şi celor de la Bruxelles întrucât birocraţie ineptă există din belşug şi acolo, cu mulţi oameni care trebuie să-şi justifice cumva salariile, iar ponoasele le trage europeanul de rând, dar şi miniştrii care trebuie să dea cu subsemnatul de fiecare dată când o orătanie e mutată dintr-un loc în altul. În general, oamenii relocaţi nu beneficiază de atâta atenţie.

Mutarea unui cuib de barză a trebuit a trebuit aprobată de ministrul Mediului, Graţiela Leocadia Gavrilescu.

Pentru ca ordinul să aibă greutatea cuvenită, iar contribuabilii să aibă sentimentul că banii lor sunt bine cheltuiţi, în tărăşenie a fost antrenată Academia şi o armată de funcţionari, iar rezultatul brainstormingului birocratic a fost publicat în Monitorul Oficial.

În prima parte a Monitorului Oficial din 10 martie, apare un „Ordin pentru aprobarea relocării unui cuib de barză (Ciconia Ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti”, iscălit de ditamai ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Graţiela Leocadia Gavrilescu.

O lectură a opusului normativ arată că nesuferita zburătoare a dat mari bătăi de cap statului român. „Art. 1 – Prin derogare de la prevederile art. 33 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă relocarea unui cuib de barză (Ciconia ciconia) de pe raza localităţii Schitu Goleşti, la 600 de metri vest pe un alt stâlp de electricitate. Art. 2 – Relocarea cuibului de barză prevăzut la art. 1 se va face cu personal tehnic de specialitate„, se arată în ordin. Carevasăzică, un om a stat şi s-a holbat la cuibul berzei fără să facă nimic până când nu i s-a fluturat prin faţa ochilor Monitorul Oficial prin care chiar ministrul îi dădea dezlegare la relocarea berzei.

Şi nici ministrul nu acţionat cum a tăiat-o capul antrenând în soluţionarea problemei mai multe instituţii pentru că ordinul a fost dat „având în vedere Referatul de aprobare nr. 112.210/AC din 3 februarie 2015 al Direcţiei biodiversitate, ţinând seama de Avizul Academiei Române nr. 3497/CJ din 20 februarie 2015”. Adică problema a frământat instituţiile statului (inclusiv cele mai strălucite minţi ale naţiei reunite sub cupola Academiei) mai bine de o lună.

Acum rămâne o enigmă care este „personalul tehnic de specialitate” ce se va ocupa de mutat şi care sunt normele metodologice: un pădurar mai temerar, un alpinist utilitar sau angajaţi ai Electrica din moment ce înaripata şi-a făcut cuibul în infrastructura companiei? În al doilea rând, Fiscul ştie că evazionista cu cioc nu plăteşte taxă de stâlp?

Cert este că statul român a probat încă o dată că este ager în a soluţiona problemele poporului, lefegii săi folosind cu chibzuinţă paralele pe care zapciii de la ANAF îi storc sub formă de dări. În plus, ne-am lămurit cum stăm şi cu descentralizarea deciziei de la nivel naţional la nivelul comunităţilor direct interesate.