Cum își pot achiziționa lemne pentru încălzire cu banii de pe cardurile de energie

Regia Naţională a Pădurilor (RNP) – Romsilva a semnat un protocol de colaborare cu Compania Naţională “Poşta Română” (CNPR), prin care beneficiarii cardurilor de energie să poată utiliza sumele alocate în vederea achiziţionării de lemn pentru încălzire de la unităţile aflate în structura Regiei.

03 feb. 2024, 10:29
Cum își pot achiziționa lemne pentru încălzire cu banii de pe cardurile de energie

Cum își pot achiziționa lemne pentru încălzire beneficiarii sumelor de pe cardurile de energie. RNP Romsilva administrează 3,13 milioane hectare păduri proprietatea publică a statului, circa 48% din pădurile ţării, şi asigură servicii silvice pentru circa un milion hectare de păduri aflate în alte forme de proprietate. Toate pădurile proprietatea publică a statului deţin certificarea managementului forestier în standard internaţional.

Se pot scoate bani cash de pe cardurile de energie. Noi reguli stabilite de Guvern

Cum își pot achiziționa lemne pentru încălzire cu banii de pe cardurile de energie

“Astfel, în baza cardului de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal, a actului de identitate al beneficiarului de sprijin şi a facturilor emise de ocoalele silvice din structura Regiei Naţionale a Pădurilor – Romsilva, persoanele fizice pot solicita compensarea sumelor aferente lemnului pentru foc care urmează a fi livrat de ocoalele silvice, în limita sumelor disponibile.

Prin Ordonanţa de urgenţă nr. 166/2022, Guvernul României a aprobat unele măsuri pentru acordarea unui sprijin categoriilor de persoane vulnerabile pentru compensarea preţului la energie, suportat parţial din fonduri externe nerambursabile”, se arată într-un comunicat de presă al Romsilva.

Potrivit sursei citate, în anul 2023, direcţiile silvice din cadrul Romsilva au valorificat masă lemnoasă fasonată, prin vânzare directă, în principal lemn de foc, către populaţie şi alţi beneficiari, conform reglementărilor legale, în volum de 2,14 milioane metri cubi.

 

Cât cash poţi scoate de pe cardurile de energie şi ce poţi face cu el. Acte necesare să obţii numerar

Se pot scoate banii de pe cardurile de energie. Guvernul României a adoptat o ordonanță care îi vizează beneficiarii sprijinului pentru încălzire. Cei care nu au utilizat integral sumele de pe cardurile de energie pot primi banii numerar, până la data de 31 martie 2024, de la oficiile poștale, în termenul de valabilitate a cardurilor emise, pentru documentuele justificative emise până la data de 15 martie 2024.

Cu un card se pot face mai multe plăți către mai mulți furnizori, până când se epuizează suma, dar banii pot fi folosiți doar pentru plata facturilor curente sau restante pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului.

Se pot scoate bani cash de pe cardurile de energie. Noi reguli stabilite de Guvern

Cât cash poți scoate de pe cardurile de energie, noi reguli

Executivul a adoptat, joi, ordonanţa pentru completarea art. XLVIII din ordonanţa de urgenţă a Guvernului 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, precum şi pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene.

Prin acest act normativ, cardurile emise pentru beneficiarii măsurii implementate prin OUG 63/2022 – Programul Sprijin pentru România – vor putea fi utilizate şi pentru aplicarea măsurii de sprijin prin acordarea de alimente de bază şi mese calde, beneficiarii fiind aceiaşi, mai arată comunicatul de presă al Guvernului.

Sumele necesare emiterii şi distribuirii cardurilor pentru beneficiarii noi se regăsesc în bugetul de stat aprobat.

O altă prevedere a acestei ordonanţe îi vizează pe beneficiarii sprijinului pentru încălzire
Cei care nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemne de foc le vor putea încasa, în numerar, până la data de 31 martie 2024, la oficiile poştale, în termenul de valabilitate a cardurilor emise, pentru documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise până la data de 15 martie 2024, conform sursei citate.

Categoriile de români care pot primi ajutor pentru plata facturilor, prin cardul de energie.

Beneficiarii acestui ajutor sunt:

– pensionari cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv;

– pensionari de invaliditate cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv;

– persoane cu handicap grav, accentuat sau mediu cu venitul sub 2.000 de lei, inclusiv;

– familiile cu alocație de susținere;

– familiile/persoană cu ajutor social.

Media venitului lunar pe fiecare membru de familie nu poate depăși 2.000 de lei.

Poșta Română a anunțat că aceste carduri de energie sunt valabile până la data de 31 martie 2024 și pot fi folosite pentru lemne de foc, rumeguș, cărbune sau pentru plata facturilor la energie electrică și termică.

Anunț de ultimă oră! Toți românii trebuie să știe acest detaliu
Poșta Română a dezvăluit până când pot fi utilizate cardurile de energie.
Românii care beneficiază de cardurile de energie trebuie să știe care este data limită până la care se pot folosi de acestea. Poșta Română a făcut anunțul mult așteptat.

Poșta Română a făcut anunțul mult așteptat de români! Iată până la ce dată pot fi utilizate cardurile de energie în 2024.

„Poți folosi cardul de energie până la 31 martie 2024! Plătești cu el facturile la energie electrică și termică în regim centralizat, gaze, butelie, lemn de foc, rumeguș, cărbune și orice alte materiale de încălzire care pot fi folosite pentru locuințe.

Cât a ajuns să coste o sticlă de Fanta sau Coca-Cola în supermarketuri. Românii au crezut că nu văd bine când au observat prețul
Beneficiarii pot plăti facturi curente sau restante, doar pentru locul de consum de la domiciliul beneficiarului. Cu un card se pot face mai multe plăți către mai mulți furnizori, până la epuizarea sumei. Pentru plata facturilor cu cardul de energie, poți folosi una dintre cele 3 metode deja știute:

la orice subunitate a Poștei Române;
la poștașul care a sosit la domiciliul beneficiarului;
online, pe site-ul Poștei Române, accesând acest link.

Salvezi timp, având cu tine următoarele documente:

  • Cardul de energie (primit prin Poșta Română);
    Actul de identitate al beneficiarului (sau document de împuternicire, care poate fi și olograf, în cazul beneficiarilor care nu se pot deplasa, și actul de identitate al împuternicitului și al beneficiarului);
    Factura (curentă sau restantă) ori alt document justificativ (înștiințare de plată din partea furnizorului SAU certificat de validare a datoriei din partea asociației de proprietari/locatari, în cazul plății încălzirii în sistem centralizat de termoficare)”, au anunțat reprezentanții companiei Poșta Română.

Actele necesare şi condiţiile pentru a încasa în numerar banii rămaşi pe cardul de energie

Ministerul Investiţiilor şi Fondurilor Europene a pus în procedura de transparenţă o ordonanță pentru completarea art. XLVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 115/2023 privind unele măsuri fiscal-bugetare în domeniul cheltuielilor publice, pentru consolidare fiscală, combaterea evaziunii fiscale, pentru modificarea şi completarea unor acte normative, precum şi pentru prorogarea unor termene, precum și pentru instituirea unor măsuri în domeniul gestionării fondurilor europene.

În cadrul acesteia se reglementează şi modul în care românii care au primit carduri de energie şi au achiziţionat lemne de foc pot încasa, în numerar, banii rămaşi pe acestea.

Iată ce scrie în nota de fundamentare a proiectului de ordonanţă:

Conform prevederilor art. 7 alin. (51) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare, prin excepţie de la prevederile alin. (5), beneficiarii prevăzuţi la art. 3 alin. (1) pot încasa în numerar, la oficiile poştale, sumele plătite pentru procurarea de lemn de foc.

Măsurile prevăzute la art. II din proiectul de act normativ vizează instituirea unor norme referitoare la posibilitatea ca beneficiarii prevăzuți la art. 3 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 166/2022, cu modificările şi completările ulterioare, care până la data prezentei ordonanțe nu au utilizat integral sumele de pe cardul de energie valabil pentru procurarea de lemn de foc, să le poată încasa începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe, în numerar, integral, până la data de 31 martie 2024, la oficiile poştale, în termenul de valabilitate a cardurilor emise, corelativ cu prelungirea termenului de valabilitate dispus prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 425/2023.

În vederea încasării sumei în numerar, beneficiarii de sprijin prezintă următoarele documente justificative:
a) cardul de energie valabil la data la care se efectuează plata prin servicii de mandat poştal;

b) actul de identitate al beneficiarului de sprijin;

c) documentul/documentele justificativ/justificative emis/emise până la data de 15 martie 2024, cum ar fi avizul de însoţire a mărfii, factura, bonuri fiscale, prin care fac dovada că au achiziţionat lemn de foc pentru încălzire care este utilizat la locul de consum, prin înscrierea acestuia pe documentele justificative şi dovada achitării acestora către furnizorul de lemn de foc;

d) în situaţia în care beneficiarul cardului de energie are alt domiciliu sau altă reşedinţă decât cel/cea care este inscripţionat/ inscripţionată pe cardul de energie, contractul privind furnizarea lemnului de foc la domiciliu sau reşedinţă împreună cu declaraţia pe propria răspundere că utilizează sprijinul pentru compensarea preţului la energie la adresa unde locuieşte.