Cum poţi să-ţi dai copilul la creşă şi la grădiniţă, fără să plăteşti niciun ban

Părinţii din Bucureşti îşi pot da copiii la creşă şi grădiniţă de stat, fără să plătească niciun ban, dacă îndeplinesc anumite condiţii. 

21 mart. 2017, 04:29
Cum poţi să-ţi dai copilul la creşă şi la grădiniţă, fără să plăteşti niciun ban

Copiii proveniţi din familii fără venituri sau cu venituri reduse sunt scutiţi de la plata contribuţiei pentru serviciile de tip creşă. De asemenea, copiilor proveniţi din familii fără venituri sau cu venituri reduse li se acordă gratuitate pentru plata contribuţiei în grădiniţă, potrivit unei decizii a Consiliului Local Sector 4 Bucureşti.

De aceste facilităţi pot beneficia bucureştenii din Sectorul 4, începând din luna februarie 2017. 

CINE beneficiază de scutirea de la plata contribuţiei pentru serviciile de tip creşă:

– părinţii/reprezentanţii legali care au în îngrijire minori

– părinţii/reprezentanţii legali fără venituri sau cu venituri reduse, în cazul în care acestea sunt situate sub nivelul salariului minim brut la nivel naţional. 

Ce documente cuprinde DOSARUL de scutire de la plata contribuţiei pentru serviciile de tip creşă:

– cererea părinţilor/reprezentanţi legali

– acte de identitate ale părinţilor/reprezantanţilor legali

– certificat de naştere copil

– certificate de căsătorie, certificate de deces, hotărâre de divorţ

– adeverinţe din care să reiasă venitul pentru fiecare membru al familiei

– adeverinţă eliberată de medicul de familie pentru copil

– adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă – în cazul persoanelor aflate în şomaj

– adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele fără venit

– declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă obligaţia de a anunţa în termen de 72 ore orice situaţie de natură să modifice acordarea dreptului instituit prin prezenta hotărâre. 

CITEŞTE ŞI Radiografia creşelor de stat din Capitală. În Bucureşti, mai puţin de un copil din zece are loc la creşă

CINE beneficiază de gratuitate pentru plata contribuţiei în grădiniţă

– părinţii/reprezentanţii legali care au în îngrijire minori care frecventează sau pot frecventa grădiniţele de pe raza Sectorului 4

– părinţii/reprezentanţii legali fără venituri sau cu venituri reduse, în cazul în care acestea sunt situate sub nivelul salariului minim brut la nivel naţional

– au domiciliul pe raza Sectorului 4. 

Ce trebuie să ştie un copil înainte să meargă la grădiniţă

Ce documente cuprinde DOSARUL de gratuitate pentru plata contribuţiei în grădiniţă

– cererea părinţilor/reprezentanţi legali

– acte de identitate ale părinţilor/reprezantanţilor legali

– certificat de naştere copil

– certificate de căsătorie, certificate de deces, hotărâre de divorţ

– adeverinţe din care să reiasă venitul pentru fiecare membru al familiei

– adeverinţă eliberată de medicul de familie pentru copil

– adeverinţă de la Agenţia de Ocupare a Forţei de Muncă – în cazul persoanelor aflate în şomaj

– adeverinţă eliberată de Administraţia Financiară pentru persoanele fără venit

– declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă obligaţia de a anunţa în termen de 72 ore orice situaţie de natură să modifice acordarea dreptului instituit prin prezenta hotărâre. 
loading...