Datorii ANAF. Cum se face eşalonarea la plată

Cererile pentru eşalonarea la plată simplificată pot fi depuse prin mijloace electronice, a anuntat ANAF. Procedura a fost publicată joi în Monitorul Oficial.

19 nov. 2020, 17:27
Datorii ANAF. Cum se face eşalonarea la plată
Datorii ANAF

Datorii ANAF. Contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, începând de joi, cererile pentru accesarea eşalonarii la plată simplificate.

Potrivit unui comunicat al ANAF, în Monitorul Oficial al României de joi a fost publicat Ordinul preşedintelui ANAF prin care a fost aprobată procedura de acordare a eşalonării la plată de către organul fiscal central, în formă simplificată.

Astfel, contribuabilii pot depune prin mijloace electronice de transmitere la distanţă, începând de joi, cererile pentru accesarea eşalonarii la plată simplificate. Modelul cererii este disponibil pe site-ul ANAF.

Datorii ANAF: eşalonarea la plată simplificată se face pe o perioadă de cel mult 12 lun

Contribuabilii persoane fizice şi juridice pot accesa eşalonarea la plată simplificată pe o perioadă de cel mult 12 luni pentru obligaţiile fiscale principale şi accesorii datorate după data declarării stării de urgenţă.

ANAF scoate la licitaţie maşini la preţuri ridicole. Ce autoturism îţi poţi lua cu doar 120 de euro

„Pentru a accesa eşalonarea la plată simplificată nu este necesar să se constituie garanţii, ci trebuie doar îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii:
a) să se depună o cerere până la data de 15 decembrie 2020 inclusiv, sub sancţiunea decăderii. La cerere, se poate anexa graficul de eşalonare cuprinzând cuantumul propus al ratelor de eşalonare;
b) să nu se înregistreze obligaţii fiscale restante la data declarării stării de urgenţă, nestinse la data eliberării certificatului de atestare fiscală. În cazul în care, la data stării de urgenţă se înregistrează astfel de obligaţii fiscale restante, acestea trebuie stinse până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
c) să nu fie în procedura falimentului;
d) să nu fie în dizolvare;
e) să fie depuse toate declaraţiile fiscale până la data eliberării certificatului de atestare fiscală;
f) să nu se fi stabilit răspunderea potrivit legislaţiei privind insolvenţa şi/sau răspunderea solidară, potrivit prevederilor art. 25 şi 26 din Codul de procedură fiscală. Prin excepţie, dacă actele prin care s-a stabilit răspunderea sunt definitive în sistemul căilor administrative şi judiciare de atac, iar suma pentru care a fost atrasă răspunderea a fost achitată, condiţia se consideră îndeplinită”, se arată în comunicatul ANAF.

Datorii ANAF. Pe perioada eşalonării la plată se pot depune două cereri de modificare a eşalonării la plată – în situaţia în care se doreşte includerea în eşalonare a obligaţiilor care constituie condiţie de plată, precum şi două cereri de menţinere a valabilităţii eşalonării la plată – în cazul în care a fost pierdută valabilitatea eşalonării la plată, ca urmare a neîndeplinirii condiţiilor, au transmis reprezentanţii ANAF.

Conform acestora. cererea de eşalonare la plată se soluţionează în termen de cel mult 5 zile de la data depunerii acesteia. La cerere nu se anexează alte documente, în afara propunerii de grafic de eşalonare şi nici nu este necesară constituirea de garanţii.


loading...
Partenerii noștri