Declaraţia unică pentru profesori: Ce amenzi riscă dascălii care obţin venituri din meditaţii

Profesorii care obțin individual venituri din meditații sunt obligați să se înregistreze la Registrul Comerțului și să depună Declarația unică pentru a plăti impozit, spune ANAF, într-un ghid pentru tratamentul fiscal al lecțiilor particulare.

16 mai 2022, 12:22
Declaraţia unică pentru profesori: Ce amenzi riscă dascălii care obţin venituri din meditaţii

Declarația unică pentru profesori:

Profesorii care obțin venituri suplimentare din meditații, trebuie să se organizeze ca PFA, să se înregistreze la Registrul Comerțului, să folosească aparate de marcat, să depună declarația unică și să plătească taxe la stat.

ANAF a elaborat și publicat un ghid cu instrucțiuni pentru persoanele fizice care obțin venituri din meditații. Conform acestuia, primul pas obligatoriu indicat de autorități este înregistrarea la Registrul Comerțului și solicitarea autorizării funcționării în condițiile OUG 44/2008, adică actul normativ ce reprezintă regimul PFA-urilor și al întreprinderilor individuale sau familiale.

ANAF, avertisment pentru milioane de români, amenzi încep să curgă din 25 mai
Pasul doi presupune depunerea la ANAF a declarației unice, mai precis formularul 212. Dacă profesorii încep să ofere meditații în timpul anului fiscal, declarația se depune în 30 de zile de la data la care încep activitatea. Prin formular se alege dacă venitul net anual se determină pe baza normelor de venit (și se completează Registrul de evidență fiscală, fără a exista obligații de evidență contabilă) sau în sistem real, pe baza datelor din contabilitate (caz în care se completează și Registrul de evidență fiscală).

Mai departe, profesorii trebuie să depună anual, până la data de 25 mai, declarația unică și să calculeze taxele datorate. Formularul este folosit atât pentru a declara veniturile și taxele aferente din anul anterior (când este cazul), cât și pentru a estima veniturile și taxele aferente din anul curent. Taxele se plătesc până la data de 25 mai a anului următor celui în care au fost obținute veniturile pentru care sunt datorate.

Ghid ANAF meditaţii profesori

estimează că vor obține venituri cel puțin egale cu echivalentul a 12 salarii minime brute pe țară (cuantumul valabil la data depunerii declarației unice pentru salariul minim pe țară; în 2022, acesta este de 2.550 de lei), persoanele fizice datorează și contribuțiile pentru pensii (cotă: 25%) și sănătate (cotă: 10%).

Totodată, în situația în care se depășește plafonul de scutire de TVA de 300.000 de lei, persoanele fizice trebuie (4) să obțină un cod de TVA și să țină evidențe corecte și complete ale tuturor operațiunilor efectuate în desfășurarea activității lor cu ajutorul Jurnalului de vânzări și al Jurnalului de cumpărări. Atenție, însă, pentru că această obligație vizează alte persoane în afară de cadrele didactice din domeniul învățământului școlar, preuniversitar și universitar, pentru acestea din urmă aplicându-se o scutire de TVA pentru veniturile din meditații.

Ce zice ANAF în ghid:

În cazul în care persoanele fizice intenționează să realizeze sau realizează deja în mod individual venituri din prestarea de servicii reprezentând meditații, au obligația de a se înregistra la Oficiul Național al Registrului Comerțului și de a solicita autorizarea funcționării, în condițiile prevăzute de O.U.G. nr. 44/2008.

Ulterior înregistrării în registrul comerţului şi autorizării funcţionării, persoanele fizice au obligația de a depune la organul fiscal Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice (formular 212).

În cazul în care încep activitatea în cursul anului fiscal, persoanele fizice vor depune Declarația unică în termen de 30 de zile de la data producerii evenimentului.

În declarația unică contribuabilul va completa în mod corespunzător Capitolul II – Date privind impozitul pe veniturile estimate/norma de venit a se realiza în România și contribuțiile sociale datorate, prin intermediul căruia contribuabilii își exercita și opțiunea privind determinarea venitului net anual:

– fie pe baza normelor de venit;
– fie în sistem real, pe baza datelor din contabilitate.

În situația în care persoana fizică începe activitatea în luna decembrie a anului de impunere,aceasta va depune Declarația unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice – Capitolul I. Date privind veniturile realizate până la data de 25 mai inclusiv a anului următor celui de impunere.

LISTĂ DATORNICI ANAF actualizată. Verifică dacă eşti pe lista neagră şi rişti popriri şi executări silite
În situația în care contribuabilul care obţine venituri din activități independente încasează  integral sau parţial, cu numerar sau prin utilizarea cardurilor de credit/debit sau a substitutelor de numerar, contravaloarea prestărilor de servicii efectuate direct către populaţie, acesta are obligația de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale.

Impozitul anual datorat se stabilește prin aplicarea cotei de 10% asupra venitului net anual impozabil, din care se deduce, în limita impozitului datorat, costul de achiziţie al aparatelor de marcat electronice fiscale.